Rekrutujemy specjalistów
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Wszędzie
Search in posts
Search in pages
Sklep
Szkolenia
Doradztwo personalne
Oferty pracy

Opis i cel szkolenia.

Celem globalnym szkolenia dla liderów produkcji jest zwiększenie efektywności kierowniczej poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania różnych technik i narzędzi zarządzania w procesie budowania pozycji kierownika, jego autorytetu zawodowego, efektywnego komunikowania się z zespołem oraz budowania wśród pracowników zaangażowania i motywacji.

Jesteś liderem w firmie produkcyjnej i chcesz lepiej i skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Sprawdź ofertę naszego szkolenia! Napisz do nas!

Jedną z ról brygadzisty w firmie produkcyjnej jest motywowanie oraz angażowanie swojego zespołu. Umiejętne zarządzanie pracownikami przez lidera ma znaczący wpływ na wskaźniki jakie osiąga firma produkcyjna.

Mierzalnym celem tego szkolenia będzie stworzenie w końcowym etapie przez każdego uczestnika listy zadań do realizacji w zespole jego podopiecznych. W tym przypadku kluczowe mogą być pytania:

– Co zrobię? Co dzięki temu uzyskam?
– Co zyska brygada? Jak to zrobię?
– Do kiedy to zrobię?

Uczestnik szkolenia będzie rozliczony przez prowadzącego trenera ze stopnia realizacji tych zadań na każdym kolejnym spotkaniu. Dzięki tym „zadaniom domowym” wzrasta efektywność szkolenia i zastosowanie w praktyce konkretnych umiejętności pozyskanych w trakcie warsztatów szkoleniowych.

Nasze atuty.

autorska-metodologia-badania-potrzeb-w-formie-warsztatu-diagnostycznego

Autorska metodologia badania potrzeb w formie warsztatu diagnostycznego

dopasowany-program-i-scenariusz-szkolenia-do-twojego-biznesu

Dopasowany program i scenariusz szkolenia do Twojego biznesu

trening-umiejetnosci-prowadzony-przez-praktykow

Trening umiejętności prowadzony przez praktyków

Dedykowany program i scenariusz szkolenia.

Zależy nam na tym, aby każde nasze szkolenie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb klienta. Cele szkolenia powinny być dokładnie sprecyzowane, ponieważ dzięki temu wzrasta jego efektywność i łatwiej zidentyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują pomocy. Prezentowany poniżej zakres programowy szkolenia jest tylko przykładowy i może się zmienić w zależności od tego, jakie klient określi potrzeby.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest kierowane dla osób, które zarządzają zespołem w firmie produkcyjnej.

Mogą to być pracownicy na takich stanowiskach jak:

 • Kierownicy produkcji,
 • Kierownicy ds. utrzymania ruchu,
 • Kierownicy zmiany,
 • Liderzy produkcji,
 • Liderzy linii produkcyjnej,
 • Koordynatorzy produkcji,
 • Brygadziści,
 • Inne stanowiska związane z zarządzaniem zespołem produkcyjnym.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

Co możesz zyskać dzięki szkoleniu?

Szkolenie dla liderów produkcji niesie za sobą szereg korzyści biznesowych:

 • Będziesz umiał w jasny i otwarty sposób formułować cele, zadania i przekazywać informacje swoim pracownikom
 • Nauczysz się przedstawiać swoje racje i argumenty bez agresji, ataku, dominacji, czy narzucania swojego zdania
 • Nabędziesz umiejętność przystosowania się do zmieniającej się sytuacji
 • Dowiesz się w jaki sposób najlepiej budować relacje w zespole, skupiając się na wspólnym celu dla zespołu
 • Nauczysz się planować zadania dla członków zespołu w taki sposób, aby uwzględniać ich możliwości działania

Przykładowy zakres szkolenia.

01
01
Komunikacja w zespole produkcyjnym
 • Skuteczna komunikacja jako podstawa współpracy z ludźmi
 • Rola i zadania lidera w komunikowaniu się z pracownikami
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Style komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Analiza czynników obniżających efektywność komunikacji
 • Rozmowa z pracownikiem jako podstawa komunikacji dwukierunkowej
 • Informacja zwrotna jako czynnik motywujący pracownika
02
02
Współpraca w zespole produkcyjnym
 • Zaufanie w zespole jako podstawa kształtowania efektywnych relacji zespołowych
 • Wpływ ról zespołowych na efektywność pracy zespołu produkcyjnego
 • Grupa a zespół w miejscu pracy
 • Mechanizmy funkcjonowania grupy oraz zespołu
 • Korzyści wynikające z wzmacniania efektu synergii w zespole
 • Czynniki wpływające na efektywną współpracę zespołową
03
03
Budowanie efektywnego zespołu
 • Korzyści i koszty z budowania zespołów
 • Podstawy efektywnego zespołu (fachowość, cel, zaangażowanie, odpowiedzialność)
 • Sztuka tworzenia zespołów i wyznaczania optymalnych ról zespołowych w zespole produkcyjnym
 • Najczęstsze zjawiska psychologiczne zachodzące w grupie
04
04
Umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji konfliktowych
 • Przyczyny konfliktów interpersonalnych
 • Style i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Asertywność w komunikacji
 • Techniki skutecznej komunikacji a konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Płaszczyzny powstawania konfliktów
 • Skuteczne działanie w konflikcie – indywidualny wybór strategii działania
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Analiza błędów komunikacji i ich wpływ na nieprawidłowy przebieg rozwiązania konfliktu
05
05
Budowanie zaufania i autorytetu brygadzisty
 • Rola lidera zespołu – tworzenie tożsamości zespołu
 • Kształtowanie motywacji w zespole pracowniczym poprzez: wynagradzanie, wprowadzanie nowego pracownika, wyznaczanie celów i standardów pracy, szkolenia, oceny pracownicze
 • Wpływ skutecznego komunikowania na motywację członków zespołu – udzielanie informacji zwrotnej i udzielanie konstruktywnej krytyki
 • Możliwe błędy w ocenie własnej wiedzy i kompetencji: nadmierna pewność siebie i syndrom „wiedziałem, że to się zdarzy”
06
06
Umiejętność delegowania obowiązków w zespole produkcyjnym
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Reguły delegowania zadań – 6 reguł skutecznego delegowania zadań
 • Techniki egzekwowania obowiązków i realizacji zadań
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
07
07
Techniki zarządzania zespołem produkcyjnym
 • Umiejętne planowanie pracy zespołu w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
 • Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
 • Techniki nadzorowania pracy podległego zespołu pracowników
 • Metody jasnego określania celów i zadań oraz formułowania zrozumiałych poleceń
08
08
Zarządzanie sobą i czasem na stanowisku kierowniczym
 • Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART
 • Ustalenie priorytetów
 • Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia
 • Pięć głównych rodzajów „złodziei czasu” i sposoby ich zwalczania
09
09
Motywowanie pracowników
 • Co motywuje pracowników?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej
 • Osobowość pracownika a motywatory
 • Motywatory pozafinansowe – czyli jak wpływać na motywację pracownika nie korzystając z wynagrodzeń premiowych
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego
10
10
Prowadzenie rozmów z pracownikami jako narzędzie wspierające zarządzanie zespołem i motywację pracowników
 • Zasady konstruktywnej rozmowy z pracownikiem
 • Konstruktywne udzielanie feedbacku – informacji zwrotnej
 • Prowadzenie rozmowy krytycznej
 • Prowadzenie rozmowy motywacyjnej
11
11
Trening symulacyjny przeprowadzenia rozmowy z użyciem kamery
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania
 • Zachowanie postawy asertywnej
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Efektywne udzielanie informacji zwrotnych
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • Sztuka wyznaczania i uzgadniania celów
 • Reagowanie na trudne sytuacje (buta, arogancja, rozpacz, rezygnacja, sabotaż, obojętność pracownika, itp.)

Metodologia.

Podczas szkolenia stosujemy różnego rodzaju ćwiczenia, zarówno te indywidualne, jak i zespołowe.

Mogą to być np.:

 • Symulacje rozmów z pracownikami, w których uczestnicy szkolenia muszą udzielić konstruktywnej i korygującej informacji zwrotnej dla członków swojego zespołu
 • Ćwiczenia z zakresu skutecznego delegowania zadań, mając na uwadze zróżnicowane kompetencje pracowników
 • Symulacje prowadzenia asertywnych rozmów z zespołem

Dane organizacyjne.

Liczba uczestników

Do 12 osób.

Miejsce

Szkolenie możemy przeprowadzić zarówno na naszej sali szkoleniowej, jak i w siedzibie Klienta.

Czas trwania

Szkolenie obejmuje od 48 do 64 godzin dydaktycznych (6 lub 8 dni) – ustalane w zależności od potrzeb Klienta.

Nasi trenerzy.

Wojciech Walla

Wojciech Walla - Trener

Trener umiejętności sprzedażowych, kompetencji menadżerskich i rozwoju osobistego.

Posiada 18-letnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Od 12 lat realizuje projekty szkoleniowe, w ramach których przeprowadził ponad 10 000 godzin warsztatów sprzedażowych i sesji doradczych.

Posiada certyfikat Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching, IMF Effectiveness wydanym przez The Insitute for Motivational Living Inc. Ukończył szkoły trenerów OSH Kontrakt i Moderator, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Poprowadził szkolenia m. in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Unilever Polska, Mix Electronics, Leroy Merlin, Autosan Sanok, Meble Black Red White, Mebel Rust i wielu innych. Realizował projekty dla Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Grzegorz Rippel

Grzegorz Rippel ILLUSTRO - właściciel

EMBA, przedsiębiorca, trener biznesu, doradca zawodowy i wykładowca akademicki. Od ponad dwudziestu lat związany z branżą szkoleniowo-doradczą. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO, zajmującej się szkoleniami, doradztwem personalnym i organizacyjnym. Licencjonowany konsultant Extended DISC.

Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. Zrealizował ponad 30 tysięcy godzin szkoleniowych i doradztwa dla grup handlowców i menedżerów.

W swojej pracy łączy praktykę zarządzania i doradztwa biznesowego z pracą ze studentami. Od 2012 r. współpracuje jako wykładowca – praktyk z Uniwersytetem Merito (dawniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Opolu). Laureat nagrody WSB za najwyższe noty w ocenie kadry dydaktycznej WSB. Jest członkiem Rady Biznesu WSB we Wrocławiu i Opolu. Twórca, wykładowca i opiekun merytoryczny kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Merito z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wypełnij formularz.


Klienci o naszych szkoleniach.

Dzisiaj nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na współpracę z firmą ILLUSTRO i mogę ich wyłącznie wszystkim gorąco polecać.

Piotr Glinka
Prezes Zarządu Turck Polska Sp. z o. o.
56

Współpraca z firmą ILLUSTRO przyniosła wiele korzystnych zmian w prowadzonej przez nas polityce HR oraz rozwoju kompetencji pracowników, dlatego też bardzo polecamy firmę ILLUSTRO jako solidnego partnera w biznesie.

Wiesław Pukal
Prezes PROSTER Sp. z o. o.
logo

…przeprowadzone przez nich szkolenia, to nie sztampowe podejście i wykładanie wiedzy przez 8 godz., tak jak to robiły poprzednie firmy. Szkolenia z ILLUSTRO, to dobrze zainwestowane pieniądze.

Bronisław Górecki
Właściciel Hurtowni Motoryzacyjnej FHU "Górecki"
pobrane

…to firma, która rozumie indywidualne potrzeby klienta i przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie specyfiki działania firmy i pojawiających się problemów. Było to dla nas bardzo ważne, aby szkolenie było dedykowane wyłącznie dla nas.

Justyna Doleżych
Dyrektor Administracji i Finansów, ATO Sp. z o. o. Sp. k.
Bitmap

…po raz kolejny owocna współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że ILLUSTRO to partner godny polecenia.

Ewelina Suchan
Prokurent Spółki Covebo Work Office Sp. z o.o.

ILLUSTRO to duża świadomość i entuzjazm. Zapewniają wyjątkowe i indywidualizowane podejście. Potrafią słuchać i wypełniać potrzeby klienta. Szkolenia to ich pasja, a profesjonalizm w działaniu odczuwa się na każdym etapie współpracy.

Tomasz Graca
Pełnomocnik Zarządu Protec Sp. z o.o.
protec_logo_szare

W biznesie potrzebuję partnerów, którzy działają szybko i skutecznie. ILLUSTRO jak najbardziej spełnia te standardy. Polecam ich w rekrutacji pracowników i szkoleniach.

Andrzej Szindzielorz
Właściciel firmy Fadome
logo (3)

…jesteśmy przekonani, że usługi świadczone przez firmę ILLUSTRO spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym.

Mariusz Czupała
Pełnomocnik Spółki E&A Sp. z o. o.
pobrane (1)

Takie zajęcia pamięta się na długo. Ogromna dawka informacji przekazana w niezwykle rzetelny i przystępny sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem technik jakich stosują trenerzy ILLUSTRO trafiając do swoich słuchaczy.

Pozdrawiamy i gorąco polecamy!

Małgorzata Dadura
Office Manager w firmie EU People Polska Sp. z o. o.

Jak najbardziej polecamy firmę ILLUSTRO jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Marek Staruszkiewicz
Właściciel firmy Czemar - Serwis

Firma ILLUSTRO wniosła do naszej organizacji nowoczesne spojrzenie na doskonalenie pracowników.

Barbara Krząstek
Dyrektor Personalny, Agro-As Sp. j.
firm_122866_b143af_small200

…inspirują do poświęcania czasu do pracy nad samym sobą nie tylko w czasie ich trwania, ale także na co dzień, podczas wykonywania obowiązków w pracy i w domu.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Sundoor Sp. z o. o. Sp. k.
pobrane (4)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych działań przez ILLUSTRO, przede wszystkim dlatego, że wykonane usługi są w praktyce wykorzystywane w naszej firmie.

Patryk Kawala
Prezes Contact Center One Sp. z o. o.

Wysokiej jakości usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegła nad wyraz sprawnie. Rekomendujemy firmę ILLUSTRO jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług i partnera współpracy.

Krzysztof Jaśko
właściciel firmy ELEKTROS
Elektros-Opole-Wypożyczalnia-Sprzętu-Budowlanego

…konsultanci z ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo pomogli nam rozwiązać wiele trudnych problemów. Indywidualne podejście do klienta, znajomość specyfiki przedsiębiorstw, dokładna i uporządkowana analiza problemów, takt i dyskrecja oraz cenne zalecenia.

Piotr Zimnowłodzki
Właściciel firmy EPRON

Polecam firmę ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera do współpracy oraz wykonawcę usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Hanusiak-Tatarska
Właścicielka firmy HANSPED Transport i Spedycja
pobrane (2)

Firma odznaczała się wysokim profesjonalizmem. Wysokiej jakości usługa, staranność i efektywna współpraca. Polecamy!

Roman Kupczyk
Prezes firmy Metal-MR Sp. z o.o.
logo (2)

Szkolenie prowadzone przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo dopasowane zostało do potrzeb naszej firmy, poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawność organizacyjną.

Dominika Piechota-Padiasek
Właścicielka firmy Pralnia PurEko

Jako zespół pracowników firmy Hansped Transport i Spedycja i Grupa AHT z całego serca polecamy usługi ILLUSTRO, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Profesjonalny zespół z rzetelnym podejściem do nas, a w szczególności w osobie p. Natalii Kotas-Rippel, która przekazuje swoją wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i zrozumiały.

Zespół pracowników
Hansped, grupa AHT
Osoba do kontaktu
Marek Nowak
Dyrektor ds. organizacji i rozwoju

Może zainteresować Cię także:

kategoria-szkolenia-obsluga-klienta
Szkolenia – Obsługa Klienta
kategoria-szkolenia-rozwoj-osobisty
Szkolenia – rozwój osobisty
ANALIZA KOMPETENCJI
Szkolenia dla menedżerów
kategoria-szkolenia-outdoorowe
Szkolenia Outdoorowe
OPISY STANOWISK PRACY
Opisy stanowisk pracy
OPRACOWANIE STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA
Opracowanie standardów obsługi klienta
kategoria-doradztwo-personalne-analiza-kompetencji
Analiza kompetencji
kategoria-doradztwo-personalne-coaching
Coaching
kategoria-doradztwo-personalne-development-center
Development center
ILLUSTRO bez obróbki_-455
Laboratorium sprzedaży

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Illustro Doradztwo s.c. Grzegorz Rippel & Anna Marcichowska-Kotas i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności.