Rekrutujemy specjalistów
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Wszędzie
Search in posts
Search in pages
Sklep
Szkolenia
Doradztwo personalne
Oferty pracy

Czym jest odporność psychiczna?

„Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z sytuacjami trudnymi: wyzwaniami, stresorami, presją i zmianami” – Peter Clough i Doug Strycharczyk.

Odporność psychiczna jest wysoko skorelowana z efektywnością działań, satysfakcją z życia i z pracy, realistycznym postrzeganiem siebie, panowaniem nad lękiem, optymizmem, czy wytrzymałością fizyczną. Przekłada się na zwinność i zdolność przechodzenia przez zmiany, adaptacji do nowych okoliczności. Wpływa na nasz dobrostan, zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia. W pracy osoby odporne poznamy po ich wytrwałości w dążeniu do celu, ambicji, wywiązywaniu się z zobowiązań, dobrych relacjach, stabilności emocjonalnej. To osoby odporne na stres w pracy, lubiące działanie i utrzymujące wysoką motywację nawet w trudnych do rozwiązania sytuacjach. Odporność rozumiemy nie tylko jako bierne radzenie sobie ze stresem – zdolność do przetrwania trudnych sytuacji, ale również aktywnie – jako napęd do działania, mimo presji i trudności.

Interesuje Cię przeprowadzenie badania odporności psychicznej MTQ Plus w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C. Czynniki te determinują indywidualną odporność psychiczną. Te elementy to:

Kontrola (Control) – rozumiana jest jako zakres, w którym osoba czuje, że kieruje swoim życiem. Jest to w pewnym sensie nasze poczucie sprawczości działania i wpływu na własne życie. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje otoczenie. Inne są przekonane, że większość zdarzeń, których są częścią, odbywa się poza ich osobistą kontrolą oraz że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie, jak i na innych. W przypadku kontroli mówimy o jej dwóch wymiarach: kontroli emocji oraz kontroli nad życiem.

Zaangażowanie (Commitment) – jest rozumiane jako umiejętność angażowania się w zadania oraz wytrwałość i konsekwencja w realizacji celów. Poszczególne osoby różnią się między sobą umiejętnością koncentrowania się na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybciej się nudzą lub dekoncentrują, podczas gdy inni są w stanie wytrwać w zamierzeniach, nie zniechęcają się, realizują cele i konsekwentnie doprowadzają każde zadanie do końca.

Wyzwanie (Challenge) – ludzie w różny sposób podchodzą do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania za szanse, okazje do rozwoju, uczenia się. Natomiast inni widzą w wyzwaniach zagrożenia, wyzwanie budzi w nich lęk.Ten czynnik pokazuje, w jakim stopniu dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące niskie wyniki będą unikać takich sytuacji ze strachu przed porażką lub niechęci do wysiłku.

Pewność siebie (Confidence) – osoby o wysokiej pewności są pewne swoich kompetencji i umiejętności, chętnie biorą na siebie odpowiedzialność, mają wysokie poczucie własnej wartości. Osoby o niskiej pewności siebie są niepewne swoich kompetencji, mają obawy przed wypowiadaniem swojego zdania, bronieniem swoich racji. Często porównują się do innych, nie mają zaufania do swojego sposobu działania. W przypadku pewności siebie mówimy zarówno o wierze we własne umiejętności, jak i o pewności siebie, śmiałości w relacjach interpersonalnych.

Badanie odporności psychicznej – rzetelny i obiektywny raport.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wysoka jest Twoja odporność psychiczna? Jak radzisz sobie ze stresem, napięciem czy trudnościami, które pojawiają się nieoczekiwanie szczególnie w pracy? Nasze badanie odporności psychicznej dostarczy Ci rzetelnej i obiektywnej wiedzy na ten temat. To kompleksowe narzędzie, które zbada m.in. Twoją zdolność do kontroli w stresujących sytuacjach, zaangażowanie, reakcję na wyzwania, a także pewność siebie. Raport, który otrzymasz po zakończeniu badania, pomoże Ci zrozumieć, jakie są Twoje mocne i słabe strony związane z odpornością psychiczną. To nie tylko doskonała forma samopoznania, ale również praktyczne narzędzie do pracy nad sobą, które pozwoli Ci lepiej radzić sobie z trudnościami, zarówno zawodowymi, jak i osobistymi. Wypełnij formularz na stronie i zamów badanie!

Stres w pracy – analiza wyników badania od profesjonalisty.

Stres w pracy to coraz powszechniejszy, niepozorny przeciwnik, niezależnie od rodzaju i charakteru wykonywanej profesji. Możesz nie zdawać sobie sprawy z jego obecności, dopóki nie zaczniesz odczuwać jego negatywnych skutków. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu stresu. Oferujemy Ci kompleksowe badanie Twojej odporności psychicznej, które zweryfikuje Twoje nawyki, decyzyjność, a także czynniki utrudniające osiągnięcie pożądanych celów. Po tej analizie otrzymasz od nas szczegółową informację zwrotną od eksperta w dziedzinie psychologii pracy. Na podstawie zebranych danych zasugeruje Ci skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, które pomogą Ci poprawić Twoje samopoczucie, zwiększyć efektywność w pracy i wzmocnić relacje z zespołem. Pamiętaj, że jeśli chcesz skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy, musisz bardziej poznać siebie i swoje mechanizmy działania.

MTQ Plus – narzędzie do budowania mentalnej siły.

MTQ Plus to zaawansowany test, którego celem jest zrozumienie, jak skonstruowane są Twoje umiejętności mentalne i jaki jest poziom Twojej odporności psychicznej.

To narzędzie pomoże Ci dostrzec, gdzie leżą Twoje silne strony, a nad czym warto jeszcze popracować. Wynik testu wskaże Ci drogę do skutecznego rozwoju swojej siły psychicznej i lepszego radzenia sobie ze stresem w pracy oraz życiu prywatnym.

Badanie odporności psychicznej – poznaj swoją zdolność do radzenia sobie ze stresem.

Badanie odporności psychicznej to sposób na poznanie najlepszych strategii radzenia sobie ze stresem dopasowanych do Ciebie. Dowiesz się, jakie umiejętności możesz rozwijać, aby zwiększyć swoją zdolność do radzenia sobie ze stresem czy innymi trudnościami. Dzięki temu niezależnie od sytuacji będziesz gotowy i bez względu na to, jak trudna i nieoczekiwana sytuacja Cię spotka, zyskasz pewność, że dasz sobie radę. Wypełnij formularz i zamów badanie już teraz!

Jak zbadać odporność psychiczną?

Logo MTQ Plus

Czynniki składające się na opisany wyżej Model 4C możesz zbadać za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQPlus (Mental Toughness Questionnaire). Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki są przedstawione w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi i informacją zwrotną.

Jakie są korzyści z udziału w badaniu MTQ Plus?

  • Uświadomisz sobie swoje mocne strony
  • Określisz poziom odporności psychicznej pod kątem podejmowania działań w sytuacji niepewności/zmian
  • Lepiej będziesz zarządzał sobą
  • Zidentyfikujesz cechy utrudniające możliwość osiągnięcia sukcesu
  • Zadbasz o profilaktykę wypalenia zawodowego
  • Otrzymasz wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych

Nasz ekspert.

Natalia Kotas-Rippel

Natalia Kotas-Rippel ILLUSTRO - psycholog pracy i organizacjiPsycholog pracy i organizacji, trener, doradca. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły Trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę treningu i warsztatu psychologicznego. Jest licencjonowanym konsultantem Extended DISC, Mental Toughness (MTQPlus), People Keys, FSA.

Specjalizuje się w zagadnieniach motywowania pozafinansowego, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzaniu stresem, odporności psychicznej oraz treningach umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej. Czynny trener i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej, tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii organizacji. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, a wcześniej na Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Warszawskim, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Zobacz przykładowy raport MTQ Plus.

Formularz zamówienia badania MTQ Plus.

Wypełnij poniższy formularz, aby zamówić badanie MTQ Plus, a skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy szczegóły. Po zakupie usługi otrzymasz drogą mailową link do wypełnienia kwestionariusza (całość zajmuje ok. 10-15 minut). Na podstawie wygenerowanego raportu otrzymasz szczegółowe wyniki badania, a także informację zwrotną od certyfikowanego specjalisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Feedback możliwy jest w formie stacjonarnej lub zdalnej.


Stres w pracy - zadbaj o swoją odporność psychiczną.

Dzisiejsze życie zawodowe pełne jest wyzwań, za którymi stoją różnorodne źródła stresu. Nieustanne naciski ze strony przełożonych, dobiegające końca terminy wykonywania zleceń, czy presja osiągnięcia sukcesu mogą prowadzić do zwiększenia poczucia zagubienia i wypalenia zawodowego. Trudna atmosfera w pracy wymaga od pracowników zdolności do radzenia sobie ze stresem, która staje się kluczowym elementem dla zachowania równowagi psychicznej. Okazuje się, że odporność psychiczna może pełnić dość istotną rolę w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom, jakie niesie ze sobą stres w pracy.

Stres w miejscu pracy to bardzo częste zjawisko, które ma zły wpływ na zdrowie psychiczne oraz na efektywność pracowników. Rozwijając swoją odporność psychiczną, pracownicy są w stanie dużo lepiej przygotować się do wyzwań, jakie są im stawiane, a także znacznie zredukować poziom stresu, który nie ułatwia rozwiązywania problemów napotykanych podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Bardzo ważnym aspektem w kwestii budowania odporności psychicznej u pracownika jest podejście jakie mają pracodawcy. Właściciel firmy, inwestując w dobrostan i zdrowie psychiczne swoich pracowników na pewno zauważy pozytywne skutki, zarówno dla jednostek, jak i w kontekście całego zespołu.

Klienci o naszych usługach.

Dzisiaj nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na współpracę z firmą ILLUSTRO i mogę ich wyłącznie wszystkim gorąco polecać.

Piotr Glinka
Prezes Zarządu Turck Polska Sp. z o. o.
56

Współpraca z firmą ILLUSTRO przyniosła wiele korzystnych zmian w prowadzonej przez nas polityce HR oraz rozwoju kompetencji pracowników, dlatego też bardzo polecamy firmę ILLUSTRO jako solidnego partnera w biznesie.

Wiesław Pukal
Prezes PROSTER Sp. z o. o.
logo

…przeprowadzone przez nich szkolenia, to nie sztampowe podejście i wykładanie wiedzy przez 8 godz., tak jak to robiły poprzednie firmy. Szkolenia z ILLUSTRO, to dobrze zainwestowane pieniądze.

Bronisław Górecki
Właściciel Hurtowni Motoryzacyjnej FHU "Górecki"
pobrane

…to firma, która rozumie indywidualne potrzeby klienta i przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie specyfiki działania firmy i pojawiających się problemów. Było to dla nas bardzo ważne, aby szkolenie było dedykowane wyłącznie dla nas.

Justyna Doleżych
Dyrektor Administracji i Finansów, ATO Sp. z o. o. Sp. k.
Bitmap

…po raz kolejny owocna współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że ILLUSTRO to partner godny polecenia.

Ewelina Suchan
Prokurent Spółki Covebo Work Office Sp. z o.o.

ILLUSTRO to duża świadomość i entuzjazm. Zapewniają wyjątkowe i indywidualizowane podejście. Potrafią słuchać i wypełniać potrzeby klienta. Szkolenia to ich pasja, a profesjonalizm w działaniu odczuwa się na każdym etapie współpracy.

Tomasz Graca
Pełnomocnik Zarządu Protec Sp. z o.o.
protec_logo_szare

W biznesie potrzebuję partnerów, którzy działają szybko i skutecznie. ILLUSTRO jak najbardziej spełnia te standardy. Polecam ich w rekrutacji pracowników i szkoleniach.

Andrzej Szindzielorz
Właściciel firmy Fadome
logo (3)

…jesteśmy przekonani, że usługi świadczone przez firmę ILLUSTRO spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym.

Mariusz Czupała
Pełnomocnik Spółki E&A Sp. z o. o.
pobrane (1)

Takie zajęcia pamięta się na długo. Ogromna dawka informacji przekazana w niezwykle rzetelny i przystępny sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem technik jakich stosują trenerzy ILLUSTRO trafiając do swoich słuchaczy.

Pozdrawiamy i gorąco polecamy!

Małgorzata Dadura
Office Manager w firmie EU People Polska Sp. z o. o.

Jak najbardziej polecamy firmę ILLUSTRO jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Marek Staruszkiewicz
Właściciel firmy Czemar - Serwis

Firma ILLUSTRO wniosła do naszej organizacji nowoczesne spojrzenie na doskonalenie pracowników.

Barbara Krząstek
Dyrektor Personalny, Agro-As Sp. j.
firm_122866_b143af_small200

…inspirują do poświęcania czasu do pracy nad samym sobą nie tylko w czasie ich trwania, ale także na co dzień, podczas wykonywania obowiązków w pracy i w domu.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Sundoor Sp. z o. o. Sp. k.
pobrane (4)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych działań przez ILLUSTRO, przede wszystkim dlatego, że wykonane usługi są w praktyce wykorzystywane w naszej firmie.

Patryk Kawala
Prezes Contact Center One Sp. z o. o.

Wysokiej jakości usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegła nad wyraz sprawnie. Rekomendujemy firmę ILLUSTRO jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług i partnera współpracy.

Krzysztof Jaśko
właściciel firmy ELEKTROS
Elektros-Opole-Wypożyczalnia-Sprzętu-Budowlanego

…konsultanci z ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo pomogli nam rozwiązać wiele trudnych problemów. Indywidualne podejście do klienta, znajomość specyfiki przedsiębiorstw, dokładna i uporządkowana analiza problemów, takt i dyskrecja oraz cenne zalecenia.

Piotr Zimnowłodzki
Właściciel firmy EPRON

Polecam firmę ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera do współpracy oraz wykonawcę usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Hanusiak-Tatarska
Właścicielka firmy HANSPED Transport i Spedycja
pobrane (2)

Firma odznaczała się wysokim profesjonalizmem. Wysokiej jakości usługa, staranność i efektywna współpraca. Polecamy!

Roman Kupczyk
Prezes firmy Metal-MR Sp. z o.o.
logo (2)

Szkolenie prowadzone przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo dopasowane zostało do potrzeb naszej firmy, poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawność organizacyjną.

Dominika Piechota-Padiasek
Właścicielka firmy Pralnia PurEko

Jako zespół pracowników firmy Hansped Transport i Spedycja i Grupa AHT z całego serca polecamy usługi ILLUSTRO, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Profesjonalny zespół z rzetelnym podejściem do nas, a w szczególności w osobie p. Natalii Kotas-Rippel, która przekazuje swoją wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i zrozumiały.

Zespół pracowników
Hansped, grupa AHT
Osoba do kontaktu
Natalia Kotas-Rippel
Psycholog pracy i organizacji

Może zainteresować Cię także:

DSC_0242
Szkolenia sprzedażowe
ANALIZA KOMPETENCJI
Szkolenia dla menedżerów
kategoria-szkolenia-rozwoj-osobisty
Szkolenia – rozwój osobisty
kategoria-szkolenia-dla-produkcji-i-logistyki
Szkolenia dla produkcji i logistyki
kategoria-szkolenia-dla-pracownikow
Szkolenia dla pracowników
Mężczyzna tłumaczący pracownikowi jakieś zagadnienie, wskazując palcem na ekran monitora
On the Job Training w pracy projektowej i współpracy w zespole

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Illustro Doradztwo s.c. Grzegorz Rippel & Anna Marcichowska-Kotas i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności.