Oferty pracy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Wszędzie
Search in posts
Search in pages
Sklep
Szkolenia
Doradztwo personalne
Oferty pracy

Czym jest Extended DISC?

Nasze usługi związane z HR prowadzimy w oparciu o zaawansowane narzędzia diagnozy kompetencji pracowników. Jednym z nich jest Extended DISC.

System Extended DISC jest zestawem narzędzi, które w sposób efektywny wspierają wszelkie decyzje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Waszej firmie.

Ludzie przychodzą do firm z powodów tkwiących w samych firmach: prestiż nazwy, branża, ciekawa oferta pracy, możliwości rozwoju i wiele innych. Jednocześnie badania wskazują, że w 80% przypadków pracownicy nie opuszczają swoich firm, tylko swoich menedżerów. Najczęstszym powodem są niedoskonałości szefów – braki kompetencji przywódczych: zła komunikacja, nierozwijanie ludzi, nieumiejętne zarządzanie. Tracą na tym ludzie i firmy. Co ważne – często faktyczne niedociągnięcia w tej mierze nie wynikają z braku samych umiejętności, ale z niedopasowania stylu działania szefa i samego zespołu do naturalnych cech pracowników.

Wiele obecnie stosowanych narzędzi, badających ludzkie zachowania, opiera się na pracach Carla Gustava Junga. Ich podstawą jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: Dominacja, Wpływ, Uleganie, Zgodność. Od skrótu ich angielskich nazw pochodzi powszechnie używany termin DISC. Jednocześnie trudno oczekiwać, aby tak podstawowy model mógł efektywnie służyć do opisu zachowań ludzi w dzisiejszym skomplikowanym i wieloznacznym świecie. Miarodajne, wiarygodne, a także praktycznie użyteczne wyniki, daje analiza stylów zachowań dokonywana przy pomocy bardziej precyzyjnych narzędzi opartych na modelu Junga – jednym z najbardziej rozwiniętych i kompleksowych jest model Extended DISC®.

extended disc

Model powstał w latach 90. XX wieku w Finlandii i pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji typów zachowań. Podstawowe jego założenia (będące równocześnie istotnymi i ważnymi zaletami tego modelu) to:

 • Służy ono do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości)
 • Nie służy klasyfikowaniu ludzi na dobrych / złych, nie mierzy ich inteligencji, czy wiedzy
 • Nie wprowadza podziałów, nie określa stylów jako lepszych / gorszych.

Mając na uwadze różnorodne sytuacje biznesowe, w jakich znajdują się obecnie zespoły i firmy oraz pamiętając o wspomnianych na wstępie powodach słabości zespołów i ich szefów można przedstawić zastosowania modelu Extended DISC® i korzyści wynikające z jego zastosowania.

Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych. System wykorzystuje jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć przy używaniu kolejnych narzędzi.

Co umożliwia Extended DISC?

Przeprowadzenie analizy indywidualnej pracownika. Narzędzie diagnozuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, czynniki motywujące i demotywujące oraz wskazuje potencjalne obszary do poprawy.

Przeprowadzenie analizy zespołu pracowników. Narzędzie optymalizuje prace zespołu, dostarcza informacji na temat: mocnych i słabych stron zespołu, naturalnego stylu zachowania, jest punktem wyjścia do wszelkich decyzji takich jak: dopasowanie zadań, efektywniejsze kierowanie i skuteczniejsza komunikacja.

Extended DISC daje korzyści w wielu obszarach.

Korzyści zastosowania Extended DISC w ujęciu całej firmy.

01
01
Zarząd/Dyrekcja
 • Możliwość diagnozy dopasowania zespołu i jego członków do właściwych zadań zgodnych z ich naturalnymi predyspozycjami.
 • Może ocenić, czy ich managerowie wykorzystują maksimum swojego potencjału.
 • Mogą zrozumieć dlaczego niektórzy menedżerowie nie dostosowują się do wizji i strategii firmy.
 • Wyniki testu dają możliwość zbudowania dynamicznego i efektywnego zespół, także poprzez reorganizację struktury personelu.
 • Mogą poznać poziom zrozumienia i akceptacji dla celów firmy przez managerów i podległych im pracowników.
 • Mają możliwość poznania opinii pracowników na temat organizacji by móc aktywnie kreować politykę personalną.
02
02
Przełożony
 • Narzędzie kierowania zespołem – każdy z członków zespołu pracuje najwydajniej, gdy może realizować zadania w sposób zbliżony do jego naturalnego stylu szef może zatem uwzględniać takie czynniki przydzielając zadania i planując współpracę w ramach zespołu.
 • Planowanie rozwoju pracowników – znając naturalne style zachowań szef może planować szkolenia adekwatne do indywidualnych potrzeb pracowników i zespołu.
 • Dobór nowych członków do istniejących zespołów – znając style działania pracowników obecnego zespołu można podejmować świadome decyzje o wzbogaceniu go o określonych pracowników dla wzmocnienia określonych cech zespołu.
03
03
Pracownik
 • Poznanie swojego stylu zachowań w pracy i bardziej świadome kształtowanie swojej ścieżki kariery.
 • Poznanie stylów zachowań innych członków zespołu – poznając preferowane zachowania innych członków zespołu mogę się lepiej komunikować łatwiej i szybciej możemy dochodzić do porozumienia.
 • Zdobycie wiedzy jak efektywnie kierować innymi – wiem jak przekazywać zadania i informacje, wiem jak motywować,
 • Współpraca z szefem – jeśli znam jego charakterystykę wiem jak przygotowywać spotkania, raporty, jak z nim rozmawiać,
 • Praca nad rozwojem indywidualnym – znając mój naturalny styl zachowań mam podstawę do pracy nad swoimi umiejętnościami pozwalającymi mi opanować inne zachowania.

Analiza indywidualna.

Jest to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów w przypadku osób indywidualnych.

Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Extended DISC® Analiza Indywidualna została zaprojektowana, aby dostarczać informacje, które pomogą zrozumieć siebie i innych. Informacje te zaprezentowane są w sposób, który umożliwi ich wykorzystanie dla zwiększenia efektywności własnego działania. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

 

Typowe zastosowania

Analiza Indywidualna jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich projektach jak:

 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Przeszeregowania
 • Rekrutacja wewnętrzna
 • Szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży, negocjacji, czy obsługi klienta
 • Skuteczne budowanie zespołów
 • Coaching
 • Rekrutacja

 

Jak to działa?

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10-15 minut. Jest on dostępny poprzez Internet. Raporty mogą być indywidualizowane – wystarczy kliknąć i wybrać potrzebne informacje. Jeżeli zaistnieje potrzeba późniejszego wykorzystania danych – zawsze jest do nich dostęp.

Analiza zespołu.

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole. Analiza Zespołu dostarcza zarówno ogólny obraz zespołu, jak i szczegółowe informacje, które umożliwiają podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy wyniki indywidualnych analiz członków zespołu w jeden raport, który opisuje potencjał zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Najczęściej stosuje się tę aplikację do pracy z konkretnym zespołem, ale Analiza Zespołu jest w stanie uwzględnić w raporcie wyniki niemal nieograniczonej liczby osób. W rezultacie pozwala naszym klientom na wykonywanie kompleksowych analiz całych organizacji w bardzo efektywny pod względem kosztów sposób. Na tym poziomie Analiza Zespołu bardzo ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich.

 

Typowe zastosowania

 • Budowanie zespołu
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Planowanie ścieżek karier
 • Rozwiązywanie konfliktów

 

Jak to działa?

Extended DISC® Analiza Zespołu jest powstaje poprzez zestawienie wyników indywidualnych członków zespołu. Dzięki temu można zyskać na czasie, gdyż nie ma konieczności wypełniania dodatkowych kwestionariuszy.

Raport można dostosować do własnych potrzeb – wystarczy wybrać żądane informacje.

Opcje obejmują m. in. :

 • Mapy potencjału zespołu, bądź całej organizacji
 • Mapy identyfikujące potencjał wybranych członków zespołu
 • Role zespołowe

Gwarancja jakości.

Testy Extended DISC® mogą być realizowane TYLKO przez psychologów posiadających uprawnienia nadane przez producenta testu. To gwarancja jakości i rzetelności przeprowadzenia testu oraz jego właściwej interpretacji zarówno w przypadku osoby poddanej testowi jak i przełożonym.

 

Z ramienia firmy Illustro osobą posiadającą certyfikację jest Natalia Kotas-Rippel.

Formularz zakupu Extended DISC.

Wypełnij poniższy formularz, aby zamówić badanie Extended DISC lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Po otrzymaniu Twojego zapytania, skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły i rodzaj wykonywanego badania. Po zakupie usługi otrzymasz drogą mailową link do wypełnienia testu (całość zajmuje 10-15 minut). Na podstawie wygenerowanego raportu otrzymasz informację zwrotną od certyfikowanego specjalisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 • Wyrażenie zgody

Klienci o naszych usługach.

Dzisiaj nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na współpracę z firmą ILLUSTRO i mogę ich wyłącznie wszystkim gorąco polecać.

Piotr Glinka
Prezes Zarządu Turck Polska Sp. z o. o.
56

Współpraca z firmą ILLUSTRO przyniosła wiele korzystnych zmian w prowadzonej przez nas polityce HR oraz rozwoju kompetencji pracowników, dlatego też bardzo polecamy firmę ILLUSTRO jako solidnego partnera w biznesie.

Wiesław Pukal
Prezes PROSTER Sp. z o. o.
logo

…przeprowadzone przez nich szkolenia, to nie sztampowe podejście i wykładanie wiedzy przez 8 godz., tak jak to robiły poprzednie firmy. Szkolenia z ILLUSTRO, to dobrze zainwestowane pieniądze.

Bronisław Górecki
Właściciel Hurtowni Motoryzacyjnej FHU "Górecki"
pobrane

…to firma, która rozumie indywidualne potrzeby klienta i przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie specyfiki działania firmy i pojawiających się problemów. Było to dla nas bardzo ważne, aby szkolenie było dedykowane wyłącznie dla nas.

Justyna Doleżych
Dyrektor Administracji i Finansów, ATO Sp. z o. o. Sp. k.
Bitmap

…po raz kolejny owocna współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że ILLUSTRO to partner godny polecenia.

Ewelina Suchan
Prokurent Spółki Covebo Work Office Sp. z o.o.
covebo-agencja-pracy-w-holandii-opinie

ILLUSTRO to duża świadomość i entuzjazm. Zapewniają wyjątkowe i indywidualizowane podejście. Potrafią słuchać i wypełniać potrzeby klienta. Szkolenia to ich pasja, a profesjonalizm w działaniu odczuwa się na każdym etapie współpracy.

Tomasz Graca
Pełnomocnik Zarządu Protec Sp. z o.o.
protec_logo_szare

W biznesie potrzebuję partnerów, którzy działają szybko i skutecznie. ILLUSTRO jak najbardziej spełnia te standardy. Polecam ich w rekrutacji pracowników i szkoleniach.

Andrzej Szindzielorz
Właściciel firmy Fadome
logo (3)

…jesteśmy przekonani, że usługi świadczone przez firmę ILLUSTRO spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym.

Mariusz Czupała
Pełnomocnik Spółki E&A Sp. z o. o.
pobrane (1)

Takie zajęcia pamięta się na długo. Ogromna dawka informacji przekazana w niezwykle rzetelny i przystępny sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem technik jakich stosują trenerzy ILLUSTRO trafiając do swoich słuchaczy.

Pozdrawiamy i gorąco polecamy!

Małgorzata Dadura
Office Manager w firmie EU People Polska Sp. z o. o.
eupeople-agencja-pracy-w-holandii-opinie

Jak najbardziej polecamy firmę ILLUSTRO jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Marek Staruszkiewicz
Właściciel firmy Czemar - Serwis
pobrane (1)

Firma ILLUSTRO wniosła do naszej organizacji nowoczesne spojrzenie na doskonalenie pracowników.

Barbara Krząstek
Dyrektor Personalny, Agro-As Sp. j.
firm_122866_b143af_small200

…inspirują do poświęcania czasu do pracy nad samym sobą nie tylko w czasie ich trwania, ale także na co dzień, podczas wykonywania obowiązków w pracy i w domu.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Sundoor Sp. z o. o. Sp. k.
pobrane (4)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych działań przez ILLUSTRO, przede wszystkim dlatego, że wykonane usługi są w praktyce wykorzystywane w naszej firmie.

Patryk Kawala
Prezes Contact Center One Sp. z o. o.

Wysokiej jakości usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegła nad wyraz sprawnie. Rekomendujemy firmę ILLUSTRO jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług i partnera współpracy.

Krzysztof Jaśko
właściciel firmy ELEKTROS
Elektros-Opole-Wypożyczalnia-Sprzętu-Budowlanego

…konsultanci z ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo pomogli nam rozwiązać wiele trudnych problemów. Indywidualne podejście do klienta, znajomość specyfiki przedsiębiorstw, dokładna i uporządkowana analiza problemów, takt i dyskrecja oraz cenne zalecenia.

Piotr Zimnowłodzki
Właściciel firmy EPRON

Polecam firmę ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera do współpracy oraz wykonawcę usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Hanusiak-Tatarska
Właścicielka firmy HANSPED Transport i Spedycja
pobrane (2)

Firma odznaczała się wysokim profesjonalizmem. Wysokiej jakości usługa, staranność i efektywna współpraca. Polecamy!

Roman Kupczyk
Prezes firmy Metal-MR Sp. z o.o.
logo (2)

Szkolenie prowadzone przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo dopasowane zostało do potrzeb naszej firmy, poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawność organizacyjną.

Dominika Piechota-Padiasek
Właścicielka firmy Pralnia PurEko

Jako zespół pracowników firmy Hansped Transport i Spedycja i Grupa AHT z całego serca polecamy usługi ILLUSTRO, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Profesjonalny zespół z rzetelnym podejściem do nas, a w szczególności w osobie p. Natalii Kotas-Rippel, która przekazuje swoją wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i zrozumiały.

Zespół pracowników
Hansped, grupa AHT
Osoba do kontaktu
Natalia Kotas-Rippel
Psycholog pracy i organizacji / Trener / Główny rekruter

Może zainteresować Cię także:

DSC_0242
Szkolenia sprzedażowe
szkolenia dla menedzerow
Szkolenia dla menedżerów
NARZĘDZIA_PSYCHOMETRYCZNE
Szkolenia – rozwój osobisty
SZKOLENIE_DLA_PRODUKCJI_I_LOGISTYKI
Szkolenia dla produkcji i logistyki
Szkolenia dla pracowników
Szkolenia dla pracowników
ON THE JOB TRAINING
On the Job Training

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Illustro Doradztwo s.c. Grzegorz Rippel & Anna Marcichowska-Kotas i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności.