Rekrutujemy specjalistów
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Wszędzie
Search in posts
Search in pages
Sklep
Szkolenia
Doradztwo personalne
Oferty pracy

Czym jest Extended DISC®?

Logo Extended DISC

Nasze usługi związane z HR prowadzimy w oparciu o zaawansowane narzędzia diagnozy kompetencji pracowników. Jednym z nich jest Extended DISC®.

System Extended DISC® jest zestawem narzędzi, które w efektywny sposób wspierają wszelkie decyzje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Waszej firmie. Dzięki tym narzędziom jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę potencjału talentów, które tkwią w jednostkach, a także zachowań członków całych zespołów, czy nawet działów w danej organizacji. Dobrze dobrany i odpowiednio zmotywowany do pracy zespół jest kluczem w drodze do osiągnięcia sukcesu firmy.

Czym kierują się ludzie, kiedy przychodzą do firmy? Na pewno biorą pod uwagę prestiż oraz branżę, w której będą czuli się dobrze. Wielu ludzi daje się również skusić, gdy oferta pracy jest wystarczająco ciekawa. Inni będą kładli nacisk na finanse albo możliwości rozwoju. Takich powodów można wymieniać wiele, jednak według badań aż w 80% przypadków pracownicy nie przyzwyczajają się do swoich firm, a do managerów. To właśnie często niedoskonałości szefów sprawiają, że ludzie zwalniają się z pracy. Bardzo ważne jest to, aby lider potrafił dobrze komunikować się ze swoim zespołem, wiedział w jakim kierunku rozwijać swoich pracowników, a także dobrze zarządzać zadaniami, które należy im przydzielać. Często zdarza się tak, że niedociągnięcia nie wynikają z braku samych umiejętności, a ze złego dopasowania stylu działania szefa oraz całego zespołu do naturalnych cech pracowników.

Interesuje Cię przeprowadzenie badania Extended DISC® w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!

Wiele obecnie stosowanych narzędzi, badających ludzkie zachowania, opiera się na pracach Carla Gustava Junga, znanego szwajcarskiego psychologa oraz psychiatry. Zastosował on podział na cztery główne style, jeśli chodzi o typy zachowań ludzi, czyli: Dominacja, Wpływ, Uleganie i Zgodność. To właśnie od skrótu angielskich odpowiedników tych nazw pochodzi powszechnie stosowany skrót DISC. Trudno jednak wymagać, by tak prosty model efektywnie służył do opisu ludzkich zachowań w dzisiejszym świecie, który pełen jest komplikacji. Dopiero dokładna analiza stylów zachowań, która jest dokonywana przy pomocy bardziej precyzyjnych narzędzi daje możliwość miarodajnej i wiarygodnej oceny. Jednym z takich narzędzi jest właśnie Extended DISC®, który jest oparty na modelu Gustava Junga. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych i kompleksowych modeli, który jest obecnie stosowany.

 

extended disc
 

Styl D (Dominance) – oznaczony kolorem czerwonym. Pracownik, u którego styl dominujący mocno wyróżnia się od pozostałych jest osobą, która łatwo podejmuje decyzje. Cechuje go skupienie na osiągnięciu swojego celu, a rywalizowanie z innymi dodają mu motywacji do dalszego działania. W roli szefa, taka osoba bywa despotyczna, natomiast jako pracownik przyjmowanie krytyki od innych przychodzi z trudem.

Styl I (Influence) – oznaczony kolorem żółtym. Pracownik o takiej osobowości to dusza towarzystwa, dla którego priorytetem jest dobra atmosfera w zespole. Podczas codziennej pracy stara się inspirować swoich współpracowników i bije od niego optymizm. Czasami jednak taka osoba może zapomnieć o niektórych istotnych detalach, ponieważ zbyt mocno skupia się na szerszej perspektywie.

Styl S (Steadiness) – oznaczony kolorem zielonym. Taki pracownik cechuje się cierpliwością i systematycznością, a w swoich obowiązkach postępuje ostrożnie oraz rozważnie. Na pewno sprawdzi się jako znakomity słuchacz, preferując rozmowy we dwoje. Jest to osoba, która wzbudza zaufanie wśród współpracowników.

Styl C (Compliance) – oznaczony kolorem niebieskim. Pracownik o takiej osobowości lubi mieć wszystko szczegółowo zaplanowane, a jego koncentracja na detalach może sprawić, że traci on szersze spojrzenie na niektóre sprawy. Taki człowiek będzie dokładny, pedantyczny i zdyscyplinowany. Stawia głównie na konkrety, dlatego nie będzie wdawał się w dyskusje dotyczące poglądów, czy opinii. Komunikacja pisemna to rodzaj kontaktu, który jest preferowany przez takie osoby.

Wszystkie te style tworzą razem czterostrefowy model zachowań DISC®.

Jest to model, którego początek sięga lat 90. XX wieku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zidentyfikować aż 160 kombinacji typów zachowań ludzkich. Do jego głównych zalet należą m. in.:

 • Obserwacja oraz analiza zachowań (jednak nie bada on osobowości)
 • Nie ma za zadania klasyfikowania ludzi na dobrych, czy złych, nie mierzy ich inteligencji ani wiedzy
 • Nie wprowadza żadnych podziałów, a jego rolą nie jest określanie stylów jako lepszych, czy gorszych. W praktycznym ujęciu model Extended DISC® jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi stosowanych do diagnozowania zachowań ludzkich.

Extended DISC® umożliwia zarówno przeprowadzenie analizy indywidualnej pracownika, jak i analizy zespołu pracowników. W ujęciu indywidualnym, narzędzie diagnozuje naturalny styl zachowania pracownika, jego styl komunikacji i sposób podejmowania decyzji, a także mocne strony pracownika, czy czynniki motywujące i demotywujące. Po wykonanym teście potrafimy również wskazać potencjalne obszary do poprawy. Natomiast, jeśli chodzi o analizę większej grupy osób, narzędzie optymalizuje pracę zespołu, dostarcza informacji na temat: mocnych i słabych stron zespołu, naturalnego stylu zachowania, jest punktem wyjścia do wszelkich decyzji takich jak: dopasowanie zadań, efektywniejsze kierowanie i skuteczniejsza komunikacja.

DISC – zrozum osobowość i styl pracy swojego personelu.

Zrozumienie pracowników jest kluczowe w procesie budowania sprawnego i efektywnego zespołu. Do tego warto wykorzystać model zachowań DISC, który pozwala zidentyfikować osobowość i styl pracy jednostki w czterech podstawowych wymiarach: dominacja, wpływ, uleganie i zgodność. Dzięki analizie DISC jesteś w stanie określić, jak pracownicy podejmują decyzje, jakie mają preferencje w zakresie interakcji z innymi, jak radzą sobie ze stresem oraz jakie są ich motywatory. Taka wiedza pozwoli Ci dostosować strategię zarządzania, komunikację i strukturę zadań do indywidualnych umiejętności członków zespołu. To pomoże Ci nie tylko wspierać rozwój pracowników, podnosić poziom ich satysfakcji z pracy, ale także budować efektywny w działaniu zespół. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły badania dla Twojej firmy.

Extended DISC – przeprowadzany przez certyfikowanych ekspertów.

Badanie Extended DISC to pogłębiona analiza, którą możesz wykorzystać zarówno dla każdego pracownika z osobna, jak i całego zespołu. Taki test może być wykonany wyłącznie przez certyfikowanych psychologów, którzy mają odpowiednie uprawnienia i kompetencje. W Illustro mamy ekspertów uprawionych do przeprowadzania badania oraz interpretacji jego wyników. Dzięki temu gwarantujemy prawidłowy przebieg testu i rzetelne informacje zwrotne.

Extended DISC Test – skuteczne wsparcie w rozwoju firmy.

Extended DISC Test to narzędzie, które nie tylko dostarczy ważnych informacji na temat Twojego zespołu, ale będzie także cennym wsparciem dla Twojej firmy. Dzięki niemu będziesz w stanie lepiej zrozumieć predyspozycje swoich pracowników, ich mocne strony, a także obszary, które wymagają dalszego rozwoju. Test pomoże Ci zaplanować skuteczną strategię rozwoju Twojej firmy, podjąć decyzję o awansach, rekrutacji czy szkoleniach. Sprawdzi się także w różnych strukturach przedsiębiorstwa, zarówno na szczeblu zarządu czy dyrekcji, jak i managerów czy pracowników.

Analiza indywidualna Extended DISC – ścieżka do samorozwoju i poprawy efektywności.

Rozwój kompetencji osobistych i zawodowych musi być dostosowany do Twoich indywidualnych predyspozycji i stylu pracy. Analiza indywidualna Extended DISC to narzędzie, które Ci w tym pomoże. Umożliwi zrozumienie Twojej unikalnej osobowości, mocnych stron, a także zidentyfikuje obszary, które wymagają poprawy. Ponadto analiza oparta na modelu Extended DISC stosowana jest we wszystkich branżach, więc możesz ją wykorzystać również w swoim przypadku. Wypełnij formularz na naszej stronie, aby zamówić indywidualne badanie.

Trzy główne korzyści, które nas wyróżniają.

jobs-1
Alfa Cronbacha

Narzędzia, których używamy są zgodne ze współczynnikiem rzetelności testów psychologicznych.

jobs-2
Zespół psychologów

Nasz zespół składa się z certyfikowanych ekspertów, mających uprawnienia do wykorzystywania stosowanych przez nas narzędzi psychometrycznych.

jobs-1
Dopasowanie do biznesu

Narzędzia, których używamy są dopasowane do Twojego biznesu, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Twojej firmy.

Extended DISC® daje korzyści w wielu obszarach.

Analiza przeprowadzana przy pomocy narzędzia Extended DISC® jest doskonałym wsparciem w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy tylko kilka wyróżnionych korzyści, które wynikają z zastosowania tego narzędzia:

01
01
Obszar szkoleń

Przeprowadzanie testu daje niezwykle precyzyjną i wystandaryzowaną analizę potrzeb szkoleniowych, a także pomaga w prowadzeniu efektywnych programów rozwojowych dla pracowników.

02
02
Obszar sprzedaży

Wyniki badania Extended DISC® dają wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż w zakresie diagnozy umiejętności i predyspozycji do pracy w handlu. Wyniki można również wykorzystać przy wdrażaniu narzędzi doskonalących pracę handlowców.

03
03
Rekrutacja i selekcja pracowników

Przeprowadzenie testu daje rzetelne informacje podczas selekcji kandydatów w procesie rekrutacji, co tym samym znacznie poprawia trafność decyzji odnośnie wyboru kandydata na dane stanowisko w firmie. Dzięki wynikom przedstawionym w raporcie, rekruterzy dysponują dodatkową wiedzą o kandydacie i łatwiej mogą ocenić, czy dana osoba pasuje na stanowisko, jak i do środowiska i kultury firmy. Takie badanie predyspozycji zawodowych na pewno ułatwi dopasowanie kandydata do stanowiska pracy, na które poszukujesz pracownika.

04
04
Kierownictwo firmy

Badanie pozwala na zrozumienie mechanizmów rządzących pracą podległych zespołów, na podstawie których można tworzyć narzędzia do zarządzania zespołem, a także w sposób efektywny dobierać nowych członków do zespołu. Dzięki takiemu badaniu można stwierdzić, czy zespół składa się z właściwych osobowościowo ludzi, którzy dążą do wspólnego celu, wykonując swoje zadania. Skuteczność pracy w zespole może zostać poprawiona, dzięki wygenerowanym raportom, ponieważ za ich pomocą przełożeni będą mieli możliwość oceny jaki rodzaj komunikacji najlepiej sprawdzi się w zespole, nad którym mają kontrolę.

05
05
Pracownicy

Wyniki badania dają konstruktywne informacje zwrotne na temat osobistego potencjału zawodowego. Sprzyjają zwiększaniu motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian. Pracownik poznaje styl swoich zachowań lub w przypadku analizy zespołu zachowań innych członków zespołu, dzięki czemu może się lepiej komunikować ze współpracownikami, co znacznie wpłynie na jakość przepływu informacji w organizacji. Rozwijanie potencjału pracownika jest o wiele łatwiejsze, kiedy odbywa się w oparciu o wynik testu Extended DISC®.

Korzyści zastosowania Extended DISC® w ujęciu całej firmy.

01
01
Zarząd/Dyrekcja
 • Możliwość diagnozy dopasowania zespołu i jego członków do właściwych zadań zgodnych z ich naturalnymi predyspozycjami.
 • Możliwość oceny, czy managerowie wykorzystują maksimum swojego potencjału.
 • Możliwość zrozumienia, dlaczego niektórzy managerowie nie dostosowują się do wizji i strategii firmy.
 • Wyniki testu dają możliwość zbudowania dynamicznego i efektywnego zespołu, także poprzez reorganizację struktury personelu.
 • Możliwość poznania poziomu zrozumienia i akceptacji dla celów firmy przez managerów i podległych im pracowników.
 • Możliwość poznania opinii pracowników na temat organizacji, by móc aktywnie kreować politykę personalną.
02
02
Przełożony
 • Narzędzie kierowania zespołem – każdy z członków zespołu pracuje najwydajniej, gdy może realizować zadania w sposób zbliżony do jego naturalnego stylu. Szef może zatem uwzględniać takie czynniki, przydzielając zadania i planując współpracę w ramach zespołu.
 • Planowanie rozwoju pracowników – znając naturalne style zachowań, pracodawca może planować szkolenia adekwatne do indywidualnych potrzeb pracowników i zespołu.
 • Dobór nowych członków do istniejących zespołów – znając style działania pracowników obecnego zespołu można podejmować świadome decyzje o wzbogaceniu go o określonych pracowników dla wzmocnienia określonych cech zespołu.
03
03
Pracownik
 • Poznanie swojego stylu zachowań w pracy i bardziej świadome kształtowanie swojej ścieżki kariery.
 • Poznanie stylów zachowań innych członków zespołu – poznając preferowane zachowania innych członków zespołu, mogę się lepiej komunikować, a także łatwiej i szybciej dojść do wspólnego porozumienia.
 • Zdobycie wiedzy jak efektywnie kierować innymi – wiem jak przekazywać zadania i informacje, wiem jak motywować.
 • Współpraca z szefem – jeśli znam jego charakterystykę, wiem jak przygotowywać spotkania, raporty, jak z nim rozmawiać.
 • Praca nad rozwojem indywidualnym – znając mój naturalny styl zachowań, mam podstawę do pracy nad swoimi umiejętnościami, pozwalającymi opanować mi inne zachowania.

Analiza indywidualna.

Jest to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów w przypadku osób indywidualnych.

Analiza indywidualna pozwala na dokładne opisanie naturalnych stylów zachowań, a także stylów komunikacji, czy sposobów w jakie dana osoba podejmuje decyzje. Pomaga też wskazać mocne strony pracownika i podpowiada, co motywuje, a co może zdemotywować daną osobę. Dużym plusem narzędzia Extended DISC® jest to, że potrafi ono wskazać potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Narzędzie do przeprowadzenia analizy indywidualnej zostało zaprojektowane w taki sposób, by dostarczać informacje, które pomogą zrozumieć siebie i innych. Wykorzystanie tych informacji pomoże zwiększyć efektywność własnego działania. Czym różni się analiza indywidualna Extended DISC® od innych tego typu narzędzi? Przede wszystkim ważne jest to, że potrafi ono głębiej zmierzyć nieuświadomiony poziom zachowań, aby zmniejszyć wpływ otoczenia zewnętrznego. W ujęciu praktycznym oznacza to, że raport z wynikami pokazuje jaka badana osoba jest, a nie jaka wydaje jej się, że powinna być w obecnym środowisku pracy. Raport potrafi identyfikować prawdziwe mocen strony pracownika, a także potencjalne obszary, które należy doskonalić.

 

Typowe zastosowania narzędzia do Analizy Indywidualnej

Analizę indywidualną stosuje się w wielu organizacjach na całym świecie, głównie w takich projektach jak:

 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Przeszeregowania
 • Rekrutacja wewnętrzna
 • Szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży, negocjacji, czy obsługi klienta
 • Skuteczne budowanie zespołów
 • Coaching
 • Rekrutacja

 

Jak to działa?

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10-15 minut. Jest on dostępny poprzez Internet. Raporty mogą być indywidualizowane – wystarczy kliknąć i wybrać potrzebne informacje. Jeżeli zaistnieje potrzeba późniejszego wykorzystania danych – zawsze jest do nich dostęp.

Analiza zespołu.

Analiza Zespołu doskonale sprawdzi się, jeśli zamierzeniem jest poprawa efektywności pracowników, działających w zespole. Dostarczy ona praktycznych informacji, które będą mogły stanowić tło do produktywnej dyskusji dotyczących zaistniałych problemów w zespole. Przeprowadzenie takiej analizy da nam zarówno ogólny obraz całego zespołu, jak i wskaże szczegółowe informacje, umożliwiające podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Analiza Zespołu to narzędzie, które w jednym raporcie może połączyć wyniki indywidualnych analiz członków badanego zespołu. Taki raport przedstawia potencjał zespołu i możemy dzięki niemu zauważyć mocne strony zespołu, a także braki, na które należałoby zwrócić uwagę. W raporcie widać również to, jak członkowie danego zespołu potrafią dopasować swoje naturalne zachowania do środowiska pracy, w którym się obecnie znajdują.

Analiza Zespołu pozwala naszym Klientom na przeprowadzenie kompleksowych analiz z włączeniem całych organizacji, ponieważ narzędzie to jest w stanie w końcowym raporcie ukazać wyniki niemal nieograniczonej liczby osób. Na tym poziomie bardzo ułatwia to podejmowanie strategicznych decyzji, które dotyczą zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

 

Typowe zastosowania narzędzia do Analizy Zespołu

 • Budowanie zespołu
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Planowanie ścieżek karier
 • Rozwiązywanie konfliktów

 

Jak to działa?

Extended DISC® Analiza Zespołu powstaje poprzez zestawienie wyników indywidualnych członków zespołu. Dzięki temu można zyskać na czasie, gdyż nie ma konieczności wypełniania dodatkowych kwestionariuszy.

Raport można dostosować do własnych potrzeb – wystarczy wybrać żądane informacje.

Opcje obejmują m. in. :

 • Mapy potencjału zespołu, bądź całej organizacji
 • Mapy identyfikujące potencjał wybranych członków zespołu
 • Role zespołowe

Gwarancja jakości.

Testy Extended DISC® mogą być realizowane TYLKO przez psychologów posiadających uprawnienia nadane przez producenta testu. To gwarancja jakości i rzetelności przeprowadzenia testu oraz jego właściwej interpretacji zarówno w przypadku osoby poddanej testowi jak i przełożonym.

W Illustro masz gwarancję, że test zostanie przeprowadzony przez psychologa lub specjalistę HR, posiadającego certyfikację Extended DISC®.

partner extended disc

Nasi akredytowani eksperci.

Natalia Kotas-Rippel

Natalia Kotas-Rippel ILLUSTRO - psycholog pracy i organizacjiPsycholog pracy i organizacji, trener, doradca. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły Trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę treningu i warsztatu psychologicznego. Jest licencjonowanym konsultantem Extended DISC®, Mental Toughness (MTQPlus), People Keys, FSA.

Specjalizuje się w zagadnieniach motywowania pozafinansowego, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzaniu stresem, odporności psychicznej oraz treningach umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej. Czynny trener i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej, tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii organizacji. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, a wcześniej na Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Warszawskim, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Sandra Samsel

Specjalistka ds. rekrutacji i HR, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim.

Od ponad 3 lat działa w szeroko pojętym HR – prowadzi rekrutacje end-to-end, głównie na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Koordynuje szkolenia oraz bierze udział w licznych projektach HR-owych. Jest certyfikowaną konsultantką Extended DISC®.

 

Anna Giletiuk

Specjalistka w obszarze rekrutacji i projektów HR. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku nowoczesne zarządzenie zasobami ludzkimi. Jest certyfikowaną konsultantką Extended DISC®.

Formularz zamówienia Extended DISC®.

Wypełnij poniższy formularz, aby zamówić badanie Extended DISC®, a skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy szczegóły oraz ustalimy jaki rodzaj wykonywanego badania będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Po opłaceniu usługi otrzymasz drogą mailową link do wypełnienia kwestionariusza (całość zajmuje ok. 10-15 minut). Na podstawie wygenerowanego raportu otrzymasz szczegółowe wyniki badania, a także informację zwrotną od certyfikowanego specjalisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Feedback możliwy jest w formie stacjonarnej lub zdalnej.


Klienci o naszych usługach.

Dzisiaj nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na współpracę z firmą ILLUSTRO i mogę ich wyłącznie wszystkim gorąco polecać.

Piotr Glinka
Prezes Zarządu Turck Polska Sp. z o. o.
56

Współpraca z firmą ILLUSTRO przyniosła wiele korzystnych zmian w prowadzonej przez nas polityce HR oraz rozwoju kompetencji pracowników, dlatego też bardzo polecamy firmę ILLUSTRO jako solidnego partnera w biznesie.

Wiesław Pukal
Prezes PROSTER Sp. z o. o.
logo

…przeprowadzone przez nich szkolenia, to nie sztampowe podejście i wykładanie wiedzy przez 8 godz., tak jak to robiły poprzednie firmy. Szkolenia z ILLUSTRO, to dobrze zainwestowane pieniądze.

Bronisław Górecki
Właściciel Hurtowni Motoryzacyjnej FHU "Górecki"
pobrane

…to firma, która rozumie indywidualne potrzeby klienta i przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie specyfiki działania firmy i pojawiających się problemów. Było to dla nas bardzo ważne, aby szkolenie było dedykowane wyłącznie dla nas.

Justyna Doleżych
Dyrektor Administracji i Finansów, ATO Sp. z o. o. Sp. k.
Bitmap

…po raz kolejny owocna współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że ILLUSTRO to partner godny polecenia.

Ewelina Suchan
Prokurent Spółki Covebo Work Office Sp. z o.o.

ILLUSTRO to duża świadomość i entuzjazm. Zapewniają wyjątkowe i indywidualizowane podejście. Potrafią słuchać i wypełniać potrzeby klienta. Szkolenia to ich pasja, a profesjonalizm w działaniu odczuwa się na każdym etapie współpracy.

Tomasz Graca
Pełnomocnik Zarządu Protec Sp. z o.o.
protec_logo_szare

W biznesie potrzebuję partnerów, którzy działają szybko i skutecznie. ILLUSTRO jak najbardziej spełnia te standardy. Polecam ich w rekrutacji pracowników i szkoleniach.

Andrzej Szindzielorz
Właściciel firmy Fadome
logo (3)

…jesteśmy przekonani, że usługi świadczone przez firmę ILLUSTRO spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym.

Mariusz Czupała
Pełnomocnik Spółki E&A Sp. z o. o.
pobrane (1)

Takie zajęcia pamięta się na długo. Ogromna dawka informacji przekazana w niezwykle rzetelny i przystępny sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem technik jakich stosują trenerzy ILLUSTRO trafiając do swoich słuchaczy.

Pozdrawiamy i gorąco polecamy!

Małgorzata Dadura
Office Manager w firmie EU People Polska Sp. z o. o.

Jak najbardziej polecamy firmę ILLUSTRO jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Marek Staruszkiewicz
Właściciel firmy Czemar - Serwis

Firma ILLUSTRO wniosła do naszej organizacji nowoczesne spojrzenie na doskonalenie pracowników.

Barbara Krząstek
Dyrektor Personalny, Agro-As Sp. j.
firm_122866_b143af_small200

…inspirują do poświęcania czasu do pracy nad samym sobą nie tylko w czasie ich trwania, ale także na co dzień, podczas wykonywania obowiązków w pracy i w domu.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Sundoor Sp. z o. o. Sp. k.
pobrane (4)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych działań przez ILLUSTRO, przede wszystkim dlatego, że wykonane usługi są w praktyce wykorzystywane w naszej firmie.

Patryk Kawala
Prezes Contact Center One Sp. z o. o.

Wysokiej jakości usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegła nad wyraz sprawnie. Rekomendujemy firmę ILLUSTRO jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług i partnera współpracy.

Krzysztof Jaśko
właściciel firmy ELEKTROS
Elektros-Opole-Wypożyczalnia-Sprzętu-Budowlanego

…konsultanci z ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo pomogli nam rozwiązać wiele trudnych problemów. Indywidualne podejście do klienta, znajomość specyfiki przedsiębiorstw, dokładna i uporządkowana analiza problemów, takt i dyskrecja oraz cenne zalecenia.

Piotr Zimnowłodzki
Właściciel firmy EPRON

Polecam firmę ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera do współpracy oraz wykonawcę usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Hanusiak-Tatarska
Właścicielka firmy HANSPED Transport i Spedycja
pobrane (2)

Firma odznaczała się wysokim profesjonalizmem. Wysokiej jakości usługa, staranność i efektywna współpraca. Polecamy!

Roman Kupczyk
Prezes firmy Metal-MR Sp. z o.o.
logo (2)

Szkolenie prowadzone przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo dopasowane zostało do potrzeb naszej firmy, poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawność organizacyjną.

Dominika Piechota-Padiasek
Właścicielka firmy Pralnia PurEko

Jako zespół pracowników firmy Hansped Transport i Spedycja i Grupa AHT z całego serca polecamy usługi ILLUSTRO, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Profesjonalny zespół z rzetelnym podejściem do nas, a w szczególności w osobie p. Natalii Kotas-Rippel, która przekazuje swoją wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i zrozumiały.

Zespół pracowników
Hansped, grupa AHT
Osoba do kontaktu
Natalia Kotas-Rippel
Psycholog pracy i organizacji

Może zainteresować Cię także:

DSC_0242
Szkolenia sprzedażowe
ANALIZA KOMPETENCJI
Szkolenia dla menedżerów
kategoria-szkolenia-rozwoj-osobisty
Szkolenia – rozwój osobisty
kategoria-szkolenia-dla-produkcji-i-logistyki
Szkolenia dla produkcji i logistyki
kategoria-szkolenia-dla-pracownikow
Szkolenia dla pracowników
Mężczyzna tłumaczący pracownikowi jakieś zagadnienie, wskazując palcem na ekran monitora
On the Job Training w pracy projektowej i współpracy w zespole

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Illustro Doradztwo s.c. Grzegorz Rippel & Anna Marcichowska-Kotas i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności.