Illustro – Szkolenia Opole, Wrocław, Katowice, Kraków

szkolenia_oferta

Realizujemy specjalistyczne szkolenia przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników firm, sektora publicznego oraz innych organizacji. Zapewniamy fachowe i rzetelne wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności przez osoby zatrudnione w danej organizacji lub firmie. Dzięki prowadzonym przez nas szkoleniom zwiększamy efektywność działania tak zarządzających, jak i pracowników każdego szczebla. Prowadzimy szkolenia w Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz innych miastach.
Naszą specjalnością są szkolenia w formie zamkniętej (dedykowane) oraz On-The-Job Trainingi. Aby zagwarantować najwyższy poziom usług i poznać oczekiwania uczestników, przed podjęciem właściwych działań przeprowadzamy szczegółową diagnozę potrzeb i analizę sytuacyjną. Na tej podstawie wdrażamy skuteczne rozwiązana biznesowe, zarówno poprzez szkolenia (np. on-the-job treningi, warsztaty, treningi umiejętności, systemy doskonalenia, procesy ewaluacyjne), jaki usługi konsultingowe (np. analizy, audyty, mapy procesów, raporty wdrożeniowe, procedury). Dążymy do tego, żeby przekazywana przez nas wiedza przekładała się na lepsze wyniki osiągane przez pracowników i kadrę zarządzającą, dlatego największy nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne.
Mamy świadomość, że równie istotna, jak treść szkolenia, jest jego forma. Dlatego w szkoleniach wykorzystujemy metody szybkiego uczenia się i zdobywania umiejętności, jak np. symulacje z wykorzystaniem profilowanych scenariuszy, odgrywanie ról, video-trening, burza mózgów.
Po zakończeniu szkolenia sporządzamy raport zawierający wskazówki na temat rozwoju pracowników i samej organizacji. Dbamy o to, aby raport nie był tylko suchym podsumowaniem tego co się wydarzyło na szkoleniu. Będąc na sali szkoleniowej, niejednokrotnie dostrzegamy wiele szans, mocnych stron firmy i jej pracowników. Tą wiedzą chcemy się podzielić z osobami zarządzającymi, dając im jednocześnie wskazówki rozwoju dla ich biznesu.
Profesjonalne szkolenia są zyskowną inwestycją w to, co najważniejsze w każdej działalności, czyli kapitał ludzki. Wyposażając pracowników w nowe kompetencje, ucząc ich zdobywania doświadczenia i usprawniając ich codzienne zachowania, można znacznie podwyższyć ich wydajność, zmotywować do działania i wzmocnić ich lojalność wobec pracodawcy.

Szkolenia dla firm

Każda firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą – oni odpowiadają za produkcję, obsługę klientów czy marketing. Dlatego do osiągnięcia sukcesu na rynku niezbędne jest inwestowanie w rozwój pracowników każdego szczebla. Jedną z najlepszych metod inwestowania w kapitał ludzki są profesjonalne szkolenia firm, które jako Illustro proponujemy wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od wielkości i liczby zatrudnionych pracowników. Szkolenia dla firm to sposób na poprawienie wydajności pracowników i przekazanie im nowych umiejętności, które służą realizacji celów biznesowych. Szkolenia firmowe są świetną inwestycją bez względu na sektor działalności – zapewniamy specjalistyczne wsparcie dla przedsiębiorstw z branży usługowej, budowlanej, handlowej, medycznej, finansowej, internetowej, transportowej, produkcyjnej bądź jakiejkolwiek innej. Chcąc wzmocnić swój zespół, a tym samym cały swój
biznes, skorzystaj z możliwości, jakie dają szkolenia firm od Illustro.

Szkolenia dla Urzędów

W dbałości o codzienne sprawy obywateli niezbędna jest kadra zmotywowanych, uczciwych, lojalnych i wykwalifikowanych urzędników, dla których służba w administracji publicznej to zaszczyt i powód do dumy, a nie przykry obowiązek. W wypracowaniu takiej postawy niezwykle pomocne są szkolenia dla urzędników, które mamy przyjemność prowadzić. Pozwalają one uzyskać kompetencje i umiejętności sprzyjające wydajniejszej pracy i prawidłowemu zachowaniu pracowników administracji państwowej i samorządowej. Dzięki dużemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu nasze szkolenia dla urzędów stają się opłacalną inwestycją w kapitał ludzki, który odgrywa najważniejszą rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej. Proponujemy fachowe wsparcie dla różnych instytucji, takich jak urzędy gmin i miast, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie itd.

Szkolenia dla placówek oświatowych

Placówki oświatowe realizują ważną społeczną misję, jaką jest edukacja. Od jej jakości w dużej mierze zależy nasza przyszłość, dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenia kompetencji nauczycieli i personelu wspierającego edukację. Osiągnąć to można przede wszystkim za sprawą właściwie wyszkolonej, dobrze zmotywowanej kadry nauczycielskiej, która odpowiedzialnie i rzetelnie przekazuje wiedzę, kształtując prawidłowe postawy uczniów. Taki efekt gwarantują prowadzone przez nas szkolenia dla placówek oświatowych.
Nasze szkolenia dla oświaty przygotowują personel do pracy z uczniami na różnych etapach nauki – skutecznie wspieramy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, licea, technika, szkoły zawodowe i uczelnie wyższe. Chcąc podnieść jakość kształcenia, warto zainwestować w szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Szkolenia dla ośrodków Pomocy Społecznej

Zarówno praca w Ośrodkach Pomocy Społecznej, jak i zarządzanie tego typu placówkami wymaga wysokich umiejętności i odpowiednich kwalifikacji. Zapewnienie jak najlepszej opieki podopiecznym jednostek pomocy społecznej powinno być celem personelu i kadry zarządzającej. Takie podejście pozwalają ukształtować profesjonalne szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej.
Z powodzeniem wspieramy kierowników, dyrektorów, personel, pracowników socjalnych, asystentów rodziny w ośrodkach pomocy społecznej, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności i wciąż rozwijać swoje kompetencje. Motywujemy do efektywniejszej pracy, kształtujemy odpowiednie postawy i uczymy zachowań podwyższających jakość opieki w danej placówce. Prowadzone przez nas szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej to również sposób na ich lepszą organizację i skuteczniejsze zarządzanie.

Kontakt

SONY DSC

Grzegorz Rippel

właściciel

tel. 77 44 28 554
grzegorz.rippel@illustro.pl