Wraz z Fuyuki Katahashi – naszym Gościem Specjalnym – stworzyliśmy katalog głównych zasad pracy w japońskich firmach. Zapraszamy do lektury. 

SPOTKANIA. MEETINGI. PRACA GRUPOWA

Istotą działania w firmach japońskich jest współpraca i grupowe rozwiązywanie wszelkich kwestii dotyczących firmy. Osiąga się to poprzez liczne i długie spotkania, stanowiące integralną część dnia pracy.

Kolektywizm jest jedną z kluczowych wartości w japońskiej kulturze pracy – zupełnie inaczej, niż w kulturze amer
ykańskiej, celebrującej indywidualizm.

Standardem są spotkania po godzinach pracy, podczas których pracownicy omawiają miniony dzień (na zebraniu są obecni np. pracownicy danej zmiany – od szeregowego pracownika do głównego dyrektora). Jeśli pojawił się jakiś problem, spotkanie trwa tak długo, aż zostanie poznana przyczyna zaistniałej sytuacji i znalezione rozwiązanie. Są to spotkania formalne i należy w nich obowiązkowo uczestniczyć. Są jednak traktowane jako nadgodziny i dodatkowo płatne. Czas trwania takiego spotkania jest trudny do przewidzenia, zależy bowiem od rodzaju problemu i szybkości jego rozwiązania.

WP_20160216_14_52_47_ProDrugim rodzajem spotkań są wspólne firmowe wyjścia pracowników. Po zakończeniu dnia pracy udają się do restauracji i w nieco mniej formalnej atmosferze, przy tradycyjnej japońskiej kuchni i napojach wspólnie spędzają czas. Rozmawia się głównie na tematy firmowe, a same spotkania również traktowane są jako płatne nadgodziny i należy w nich obowiązkowo uczestniczyć. Mimo tego, że spotkania te przebiegają w luźniejszej atmosferze, restrykcyjnie przestrzega się zasad dotyczących relacji z przełożonymi, którym należy się absolutny szacunek i poważanie. Utrzymywanie pracy zawodowej i dodatkowych spotkań we wzajemnych relacjach należy do konieczności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPOWA ZA REZULTAT DZIAŁANIA

Konsekwencją częstych meetingów jest wspólne ponoszenie odpowiedzialności za efekty pracy. To właśnie stanowi istotę japońskiego systemu podejmowania decyzji – wieloaspektowe rozpatrywanie problemu poprzez spotkania i dyskusje, ich wdrożenie oraz wspólna odpowiedzialność za rezultat.

DROGA DOJŚCIA A REZULTAT DZIAŁANIA

W Japonii równie ważna jak sam efekt/rezultat planowania i działania jest droga dojścia do niego. Nawet, jeśli pomysł okaże się bardzo dobry (np. produkt jest bardzo dobrze przyjęty przez konsumentów), nie oznacza to zakończenia pracy – przecież zawsze coś można poprawić. Japoński system działania oparty jest na ciągłym doskonaleniu procesu wytwarzania – doskonały produkt jest wtedy naturalną konsekwencja.

KONTROLA RYZYKA

Proces podejmowania deyczji w Japonii jest bardzo rozciągnięty w czasie. Wymaga on długich dyskusji, mających na celu jak największe ograniczenie ryzyka ewentualnego niepowodzenia. Dopiero w momencie blisko 100-procecentowej pewności powodzenia dane przedsięwzięcie jest wdrażane. Co się dzieje, kiedy ktoś popełni jednak błąd? Następują rozmowy, analizowanie zaistniałej sytuacji, poszukiwanie źródła problemu. Ważne jest uświadomienie sobie błędu przez osobę odpowiedzialną za problem oraz zadbanie o to, aby nie powtórzyło się to w przyszłości. Każdy z członków grupy czuje się odpowiedzialny za to, aby dojść do takiego rezultatu.

FORMA PRACY

Praca dla Japończyka stanowi sens życia. Całą swoją uwagę skupia on na doskonaleniu jej, na samodyscyplinie i dążeniu do perfekcji. Japończycy teoretycznie pracują po 8 godzin dziennie, jednak rzadko ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czas pracy wydłużają spotkania i zebrania po godzinach oraz wyjścia firmowe – również traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. Wszystko to powoduje, że pracownik często wraca do domu późnym wieczorem i w zasadzie tylko w nim nocuje.

WARUNKI PRACY

Charakterystyczny dla Japonii jest sposób organizacji przestrzeni biurowej. Zazwyczaj ma ona formę otwartą (tzw. open space) z ustawieniem szkolnym, tzn. biurka pracownicze ustawione są w rzędach, natomiast biurko menedżera jest ustawione przodem do biurek pracowników i często na podwyższeniu. Ponadto przestrzeń biurowa jest mocno anonimowa – na biurku pracownika nie ma miejsca na zdjęcie rodziny czy maskotkę. Zasada jest prosta – jesteśmy w pracy i koncentrujemy się na pracy.

ZMIANA PRACY

Stałość zatrudnienia w jednym miejscu to nadal bardzo ważny aspekt pracy w Japonii, aczkolwiek zmiana pracy nie jest traktowana jak swoista zdrada pracodawcy przez pracownika, chociaż jeszcze kilkanaście lat temu takie podejście było bardzo powszechne. Coraz więcej młodych ludzi traktuje przejście pomiędzy firmami jako naturalny element zdobywania doświadczenia zawodowego.

LIFE BALANCE

Mentalność Japończyka cechuje obowiązkowość, dążenie do perfekcji i ponadprzeciętna pracowitość, której rezultatem niejednokrotnie jest chroniczne przepracowanie, doprowadzające nawet do śmierci (karoshi). Takich przypadków odnotowuje się jednak coraz mniej, ponieważ rośnie zainteresowanie dążeniem do przywrócenia pewnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wielu japońskich pracodawców wdraża specjalne programy, mające zapobiec śmierci z przepracowania.

Napisz do nas

Zapytaj o szkolenie

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju
tel. kom. 501 165 622
e-mail: marek.nowak@illustro.pl
tel. 77 44 28 554