Zaproszenie – usługa szkoleniowa

W związku z realizacją  projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do współpracy.

Szczegóły oraz załączniki poniżej

Informacja o wybranym wykonawcy – data opublikowania 01.12.2016

PROFESSIONAL Szkolenia Doradztwo, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole
Data wpłynięcia oferty: 25.11.2016

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM