Szkolenie otwarte – Skuteczne techniki motywacji pozafinansowej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Śląsk w partnerstwie z nami – szkoleniu, które pomoże zmotywować każdego pracownika pn.:

Zatrzymać pracownika bez podnoszenia pensji – czy to możliwe?

Skuteczne techniki motywacji pozafinansowej.

Termin szkolenia: 17.10.2017 r. (wtorek) w godz.: 9:00-15:30
Miejsce szkolenia: siedziba Izby Gospodarczej Śląsk, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

Szkolenie prowadzi: Natalia Kotas-Rippel– psycholog biznesu, trener, doradca kariery. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły treningach Trenerów.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę treningu i warsztatu psychologicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach motywowania pozafinansowego, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem oraz umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej. Czynny trener i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej, tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii organizacji.
Realizowała szkolenia oraz długofalowe programy doradcze, w tym m.in. dla:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych  – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  – Telewizji Polskiej – Oddziału w Katowicach  – Schenkel  – WBK Banku Zachodniego  – Helimedu  – Bonduelle

Cel szkolenia:

 • Poznanie własnego stylu kierowania i jego wpływu na motywacje pracowników.
 • Techniki motywowania dostosowanych do rynku pracy i do różnorodności stanowisk.
 • Poznanie metod prowadzenia rozmów motywujących.

Pytania, na które odpowiemy podczas szkolenia:

 • Jak dopasować indywidualny styl kierowania do danego pracownika, by wydobyć jego motywację wewnętrzną?
 • Jak umiejętnie dopasowywać techniki motywowania pozafinansowego do danego pracownika, grupy pracowników?
 • W jaki sposób świadomie wykorzystywać bodźce w motywowaniu pozafinansowym?
 • Jak prowadzić konstruktywne rozmowy motywujące?

Rezultaty po szkoleniu – korzyści

 • Wzrost świadomości własnego stylu kierowania oraz szans i zagrożeń w obszarze motywowania związanego z każdym z możliwych stylów w realiach pracy.
 • Poznanie metod radzenia sobie ze zniechęceniem ludzi w zespole.
 • Poznanie metod tworzenia motywacji poprzez proste, niepozorne codzienne czynności, ale ważne dla poziomu zaangażowania pracowników.
 • Nabycie umiejętności z zakresu wyznaczania sobie celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę.
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych narzędzi motywowania dostosowanych do zmian na rynku pracy.
 • Uzyskanie wiedzy, na temat tego, jak tworzyć atmosferę sprzyjającą motywowaniu oraz jak zwiększyć lojalność pracowników wobec firmy poprzez pozafinansowe motywowanie.
 • Dowiesz się, jak poprzez systemy motywowania pozafinansowego można ograniczyć rotację pracowników.

Planowane metody szkoleniowe
Mini wykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje, dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników.
Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą około 85% czasu szkolenia- warsztatów. Pozostała część warsztatów (około 15%) to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Indywidualny styl zarządzania a wydobywanie motywacji wewnętrznej pracownika. 

 • Mój styl zarządzania a motywacja pracowników do działania
 • Diagnoza indywidualnego stylu zarządzania a dopasowanie do sytuacji, pracownika, zespołu, by wydobyć motywację wewnętrzną
 • Styl zarządzania a efektywność działań menedżerskich

II. Zestaw różnorodnych technik motywowania pozafinansowego

 • Wykorzystywanie różnorodnych bodźców w  motywowaniu pracowników
 • Zasady motywowania bodźcami pozafinansowymi
 • Zestaw technik pozafinansowego motywowania pracowników

III. Prowadzenie rozmów z pracownikami jako narzędzie wspierające motywację pracowników

 • Zasady konstruktywnej rozmowy z pracownikiem.
 • Prowadzenie rozmowy krytycznej.
 • Prowadzenie rozmowy motywacyjnej.
 • Trening symulacyjny przeprowadzenia rozmowy  – praktyczny warsztat prowadzenia rozmów motywujących

W ramach szkolenia:

– zaświadczenie ukończenia kursu
– materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
– przerwy kawowe
– poczęstunek

Zapisy na szkolenia:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 44 28 554.
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: szkolenia@illustro.pl