Szkolenie otwarte – Negocjacje zakupowe

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Śląsk w partnerstwie z nami, pn.:  –

Negocjacje zakupowe

Termin szkolenia: 20.09.2017 r. (środa) w godz.: 9:00-15:30
Miejsce szkolenia: siedziba Izby Gospodarczej Śląsk, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

Szkolenie prowadzi: Wojciech Walla – Trener i praktyk sprzedaży z jedenastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży.
Atutem jest jego wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych z różnych branż.
W ramach przeprowadzonych warsztatów sprzedażowych oraz sesji doradczych zrealizował ponad 8000 godzin zajęć m. in. dla: Media Expert, Unilever Polska, Sony.

Cel szkolenia:

  • Rozwój umiejętności negocjacyjnych
  • Poznanie własnych zasobów i  predyspozycji negocjacyjnych
  • Nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjne, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
  • Poznanie stylów i orientacji negocjacyjnych
  • Nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu
  • Nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im
  • Nauka radzenia sobie z trudnym partnerem

Opis szkolenia oraz korzyści

Szkolenia z negocjacji zakupowych będzie nastawione głównie na praktykę.

Podczas warsztatu zostaną omówione wszystkie podstawowe zagadnienia tematu tj. metody negocjacji, fazy negocjacji, rodzaje czy ogólne techniki stosowane podczas wszelakich spotkań handlowych, ale nie tylko. Będą również przykłady z życia biznesowego, które wydarzyły się naprawdę.

Szkolenie będzie skupione wokół ćwiczeń i dążeniu do zrozumienia przez samych kursantów zasad negocjacyjnych jakie funkcjonują w procesie kupna-sprzedaży i tego w jaki sposób mogą wpływać na sprzedawcę, aby obniżyć, nie tylko cenę, ale także koszty związane całym procesem zamówienia.

Metody szkoleniowe:

– Wykład interaktywny
– Prezentacja
– Gry zespołowe
– Testy i kwestionariusze
– Studium przypadku
– Obserwacja
– Ćwiczenia indywidualne i grupowe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie skutecznych negocjacji.
– Parafraza i klaryfikacja.
– Umiejętne zadawanie pytań jako pomoc w rozpoznawaniu intencji negocjatora.

2. Kluczowe problemy prowadzenia negocjacji
– Zasady prowadzenia negocjacji.
– Praktyczne zastosowanie negocjacji – twardo wobec problemu, miękko wobec ludzi.
– Poszukiwanie wspólnych interesów jako podstawowa umiejętność potrzebna w negocjowaniu.
– Poszukiwanie różnych możliwości rozwiązania kwestii spornych w negocjowaniu.

3. Negocjacje z dostawcami – kształtowanie relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną
– z monopolistą – „Dawid i Goliat”,
– z równorzędnym partnerem – „Przeciąganie liny”,
– ze słabszym partnerem – „Cytryna”.

4. Negocjacje z trudnym partnerem
– Radzenie sobie z partnerem, który stosuje twardy styl negocjacji.
– Zachowania asertywne i ich rola w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych.
– Rozwiązywanie sytuacji trudnych w różnych fazach negocjacji.
– Podtrzymywanie kontaktów z partnerami.
– Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców, w tym kontrmanipulacji.
– Zasady przeciwstawiania się manipulacjom

W ramach szkolenia:

– zaświadczenie ukończenia kursu
– materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
– przerwy kawowe
– poczęstunek

Zapisy na szkolenia:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 453 84 83.
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: szkolenia@igsilesia.pl

Więcej informacji oraz zgłoszenia