Oferty pracy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Wszędzie
Search in posts
Search in pages
Sklep
Szkolenia
Doradztwo personalne
Oferty pracy

Nowoczesne Techniki Sprzedaży – mechanizmy wywierania wpływu i perswazji (zapisy zakończone)

Szkolenie stacjonarne w Opolu

Szkolenie dla handlowców
Lokalizacja:
Opole
Data:
25.04.2022
Trener:
Wojciech Walla
Cena:
Zapisy zakończone

Jesteś zainteresowany organizacją takiego szkolenia w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

📧 info@illustro.pl

Cele szkolenia.

 • Zbudowanie standardów obsługi klienta – telefonicznych i bezpośrednich,
 • Zbudowanie katalogu wartości współpracy,
 • Wykształcenie postaw pro aktywności w działaniach z klientami,
 • Wykształcenie umiejętności nawiązywania bezpośrednich relacjihandlowych,
 • Wykształcenie umiejętności negocjowania, obrony cenyw kontekście ofert konkurencji i prezentowania oferty,
 • Trening umiejętności przezwyciężania obiekcji Klientów,
 • Posługiwanie się tzw. językiem korzyści,
 • Nabycie umiejętności zamykania sprzedaży

Forma szkolenia.

Warsztaty mają praktyczny charakter. Realizowane są
z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod edukacyjnych, bazujących na doświadczeniu, wiedzy oraz zaangażowaniu uczestników. Uczestnicy mają okazję przedyskutować swoje osobiste przemyślenia oraz popracować nad wątkami osobiście ich nurtującymi. Trener przedstawia mini-wykłady wprowadzające, ilustrowane prezentacją wyświetlaną przez rzutnik multimedialny i planszami (typu flipchart). Poszczególne problemy omawiane są w trakcie dyskusji kierowanej na bazie case studies, praktycznych ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, symulacji realnych sytuacji, a także odgrywania scenek pod superwizją prowadzącego i innych uczestników. W trakcie warsztatów mogą być używane: kamera video, a także metody diagnostyczne (testy i kwestionariusze psychologiczne) itp.

Uczestnicy otrzymują na własność komplet materiałów, które są opracowane w taki sposób, aby mogą im również służyć po warsztatach do samokształcenia. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w warsztacie sprzedażowym.

Grupa docelowa.

Szkolenie ma charakter otwarty – każdy może wziąć w nim udział.

Liczba uczestników: do 10 osób

Liczba godzin szkolenia: 8h lekcyjnych (9:00 – 15:00)

Certyfikaty.

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia:

“Nowoczesne techniki sprzedaży – mechanizmy wywierania wpływu
i perswazji” wraz z wymienionym pełnym programem.

Program szkolenia.

1. Uwarunkowania obsługi klienta w sprzedaży

 • Rola sprzedawcy w procesie obsługi klienta jako reprezentanta firmy (znaczenie słów, wyglądu i zachowania w budowaniu wizerunku osobistego sprzedawcy firmy)
 • Firma miejscem pracy – wizerunek firmy w konfrontacji z konkurencją: w czym jesteśmy lepsi od innych i jak to przekazać klientom?
 • Specyficzne uwarunkowania sprzedaży w sektorze handlu (wpływ sezonowości i związane z tym zadania i cele handlowców w punktach sprzedaży)
 • Czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów – analiza „dlaczego klienci kupują?”, „Co możemy zrobić, żeby kupowali nasze produkty i usługi?”

2. Techniki zwiększania sprzedaży z wykorzystaniem komunikacji interpersonalnej

 • Analiza typologii osobowości klienta jako klucz do zwiększania sprzedaży
 • Stosowanie reguł wpływu społecznego – Zasady wg Roberta Cialdiniego
  – Wzajemność
  – Zaangażowanie i konsekwencja
  – Ograniczona dostępność
  – Dowód słuszności
  – Autorytet
  – Lubienie i sympatia
 • Techniki relatywizowania ceny

3. Rozmowa handlowa bezpośrednia face to face

 • Otwarcie rozmowy handlowej – czynniki wpływające na sukces procesu sprzedaży
 • Badanie potrzeb klienta – zadawanie pytań kluczem dobrej rozmowy handlowej (m.in. pytania otwarte, pytania zamknięte, pytania sugerujące jako elementy prowadzenia procesu badania potrzeb klienta)
  – Sposoby zadawania pytań i możliwość ich zastosowania w zależności od typologii klienta,
  – Rodzaje pytań i ich zastosowanie w zależności od etapu sprzedaży,
  – Korzyści z pytań: dla klienta, dla sprzedawcy,
  – Parafraza jako metoda eliminacji nieporozumień i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta,
  – Wykorzystanie krótkich komunikatów werbalnych dla podtrzymania uwagi klienta,
  – Stymulowanie rozmowy poprzez komunikaty niewerbalne,
 • Aktywne słuchanie – trening – jako kluczowa kwestia w badaniu potrzeb Klienta
 • Prezentacja oferty i rozwiązań dostosowanych do Klienta – trening stosowania języka korzyści w sprzedaży z zastosowaniem treningu z kamerą
  – Techniki wzbudzania zainteresowania,
  – Model AIDA,
  – Model Trójkąt Bermudzki,
  – Komunikacja: Cecha-Zaleta-Korzyść,
  – Język korzyści a język metaprogramów,
  – Metody aktywnego kierowania uwagą klienta i celowe nadawanie znaczenia,
  – Eliminowanie zwrotów obniżających wartość wypowiedzi
 • Obiekcje jako sygnał zakupowy
  – Radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta,
  – Techniki postępowania z zastrzeżeniami klientów,
  – Skuteczne odpowiedzi na typowe zastrzeżenia klientów,
  – Radzenie sobie z krytyką, obiekcjami oraz reklamacjami
 • Zamykanie procesu sprzedaży – najczęstsze sposoby zamykania i kontraktowania ustaleń
 • Reklamacja i zastrzeżenia jako szansa na długotrwałe relacje
 • Serwis posprzedażowy jako element budowania długotrwałych relacji i przewagi nad konkurencją

4. Rozmowa handlowa w kontakcie zdalnym

 • Podział rozmów zdalnych przy wykorzystaniu telefonów, platform komunikacyjnych (Zoom, Teams)
 • Otwarcie rozmowy
  – Znaczenie pierwszego wrażenia – jak je zrobić w rozmowie bez kontaktu bezpośredniego,
  – Techniki nawiązania kontaktu z klientem – jak okazać zainteresowanie bez nachalności,
  – Zachowania sprzedawcy w rozmowie zdalnej budujące zaufanie klienta
 • Ustalenie celu rozmowy – prezentacja oferty, umówienie spotkania, zaproszenie do wizyty – optymalne schematy działania
 • Aktywne słuchanie w rozmowie zdalnej – jako kluczowa kwestia w badaniu potrzeb klienta
 • Prezentacja propozycji językiem korzyści
 • Pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń ze strony rozmówcy
 • Kontraktowanie ustaleń
 • Procedury kończenia rozmów zdalnych

5. Rozpoznawanie manipulacji negocjacyjnych i kontrmanipulacji

 • Manipulacje samooceną
 • Manipulacje emocjami
 • Manipulacje czasem
 • Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez kontrahentów w tym kontrmanipulacji
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom
Wojciech Walla

Trener.

Wojciech Walla

Trener z jedenastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach: począwszy od Doradcy Klienta, Managera aż do Trenera wewnętrznego i Coacha. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Nauk Społecznych (2004r.). Karierę rozpoczynał w służbach sprzedażowych, gdzie przeszedł cykle szkoleń m.in. z technik wywierania wpływu, asertywności w relacjach z innymi, manipulacji i perswazji. W 2005 roku został Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży – zarządzał zespołami sprzedażowymi w sieci ŻAGIEL SA, będąc odpowiedzialnym za realizację wyników sprzedażowych oraz rozwój szkoleniowy swoich pracowników.

Ukończył szkołę Trenerów Wewnętrznych w firmie OSH Kontrakt oraz szkołę trenerów biznesu firmy MODERATOR we Wrocławiu. W 2007 roku został Trenerem Wewnętrznym grupy ŻAGIEL SA i był odpowiedzialny za określanie potrzeb szkoleniowych, przygotowywanie programów oraz realizację szkoleń wraz z ewaluacjami. Od 2012 roku współpracuje z firmą Illustro realizując szkolenia dla naszych klientów.

Wojciech zrealizował ponad 10 000 godz. szkoleniowych, z czego wiele w tematyce związanej z perswazją, asertywnością, wywieraniem wpływu, mową ciała, autoprezentacją i budowaniem wizerunku przełożonego jako elementami będącymi kluczowymi kompetencjami przełożonego. Warsztaty te zrealizował m.in. dla ŻAGIEL SA, MEDIA EXPERT. Zrealizował także sesje doradcze – coachingowe z zakresu kompetencji kierowniczych (w tym perswazja i wywieranie wpływu) dla UNILEVER (77 godz.) i Bieszczadzkie Forum Europejskie (66 godz.).

Opinie naszych Klientów.

Dzisiaj nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na współpracę z firmą ILLUSTRO i mogę ich wyłącznie wszystkim gorąco polecać.

Piotr Glinka
Prezes Zarządu Turck Polska Sp. z o. o.
56

Współpraca z firmą ILLUSTRO przyniosła wiele korzystnych zmian w prowadzonej przez nas polityce HR oraz rozwoju kompetencji pracowników, dlatego też bardzo polecamy firmę ILLUSTRO jako solidnego partnera w biznesie.

Wiesław Pukal
Prezes PROSTER Sp. z o. o.
logo

…przeprowadzone przez nich szkolenia, to nie sztampowe podejście i wykładanie wiedzy przez 8 godz., tak jak to robiły poprzednie firmy. Szkolenia z ILLUSTRO, to dobrze zainwestowane pieniądze.

Bronisław Górecki
Właściciel Hurtowni Motoryzacyjnej FHU "Górecki"
pobrane

…to firma, która rozumie indywidualne potrzeby klienta i przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie specyfiki działania firmy i pojawiających się problemów. Było to dla nas bardzo ważne, aby szkolenie było dedykowane wyłącznie dla nas.

Justyna Doleżych
Dyrektor Administracji i Finansów, ATO Sp. z o. o. Sp. k.
Bitmap

…po raz kolejny owocna współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że ILLUSTRO to partner godny polecenia.

Ewelina Suchan
Prokurent Spółki Covebo Work Office Sp. z o.o.
covebo-agencja-pracy-w-holandii-opinie

ILLUSTRO to duża świadomość i entuzjazm. Zapewniają wyjątkowe i indywidualizowane podejście. Potrafią słuchać i wypełniać potrzeby klienta. Szkolenia to ich pasja, a profesjonalizm w działaniu odczuwa się na każdym etapie współpracy.

Tomasz Graca
Pełnomocnik Zarządu Protec Sp. z o.o.
protec_logo_szare

W biznesie potrzebuję partnerów, którzy działają szybko i skutecznie. ILLUSTRO jak najbardziej spełnia te standardy. Polecam ich w rekrutacji pracowników i szkoleniach.

Andrzej Szindzielorz
Właściciel firmy Fadome
logo (3)

…jesteśmy przekonani, że usługi świadczone przez firmę ILLUSTRO spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym.

Mariusz Czupała
Pełnomocnik Spółki E&A Sp. z o. o.
pobrane (1)

Takie zajęcia pamięta się na długo. Ogromna dawka informacji przekazana w niezwykle rzetelny i przystępny sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem technik jakich stosują trenerzy ILLUSTRO trafiając do swoich słuchaczy.

Pozdrawiamy i gorąco polecamy!

Małgorzata Dadura
Office Manager w firmie EU People Polska Sp. z o. o.
eupeople-agencja-pracy-w-holandii-opinie

Jak najbardziej polecamy firmę ILLUSTRO jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Marek Staruszkiewicz
Właściciel firmy Czemar - Serwis
pobrane (1)

Firma ILLUSTRO wniosła do naszej organizacji nowoczesne spojrzenie na doskonalenie pracowników.

Barbara Krząstek
Dyrektor Personalny, Agro-As Sp. j.
firm_122866_b143af_small200

…inspirują do poświęcania czasu do pracy nad samym sobą nie tylko w czasie ich trwania, ale także na co dzień, podczas wykonywania obowiązków w pracy i w domu.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Sundoor Sp. z o. o. Sp. k.
pobrane (4)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych działań przez ILLUSTRO, przede wszystkim dlatego, że wykonane usługi są w praktyce wykorzystywane w naszej firmie.

Patryk Kawala
Prezes Contact Center One Sp. z o. o.

Wysokiej jakości usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegła nad wyraz sprawnie. Rekomendujemy firmę ILLUSTRO jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług i partnera współpracy.

Krzysztof Jaśko
właściciel firmy ELEKTROS
Elektros-Opole-Wypożyczalnia-Sprzętu-Budowlanego

…konsultanci z ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo pomogli nam rozwiązać wiele trudnych problemów. Indywidualne podejście do klienta, znajomość specyfiki przedsiębiorstw, dokładna i uporządkowana analiza problemów, takt i dyskrecja oraz cenne zalecenia.

Piotr Zimnowłodzki
Właściciel firmy EPRON

Polecam firmę ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera do współpracy oraz wykonawcę usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Hanusiak-Tatarska
Właścicielka firmy HANSPED Transport i Spedycja
pobrane (2)

Firma odznaczała się wysokim profesjonalizmem. Wysokiej jakości usługa, staranność i efektywna współpraca. Polecamy!

Roman Kupczyk
Prezes firmy Metal-MR Sp. z o.o.
logo (2)

Szkolenie prowadzone przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo dopasowane zostało do potrzeb naszej firmy, poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawność organizacyjną.

Dominika Piechota-Padiasek
Właścicielka firmy Pralnia PurEko

Jako zespół pracowników firmy Hansped Transport i Spedycja i Grupa AHT z całego serca polecamy usługi ILLUSTRO, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Profesjonalny zespół z rzetelnym podejściem do nas, a w szczególności w osobie p. Natalii Kotas-Rippel, która przekazuje swoją wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i zrozumiały.

Zespół pracowników
Hansped, grupa AHT

Podsumowanie.

Nowoczesne Techniki Sprzedaży – mechanizmy wywierania wpływu i perswazji (zapisy zakończone)

(warsztat praktyczny)

Lokalizacja:
Opole
Data:
25.04.2022
Trener:
Wojciech Walla
Cena:
Zapisy zakończone

Najczęściej zadawane pytania.

Jak zgłosić chęć udziału w tym szkoleniu?

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się powyżej.

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy ILLUSTRO, w Opolu na ul. Cygana 4

Kiedy i w jakich godzinach odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022r. w godzinach 9:00 – 15:00

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Tak, po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czy po szkoleniu otrzymam materiały szkoleniowe?

Tak, po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe na adres email, który został podany w formularzu rejestracyjnym.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Handlowcy
 • Przedstawiciele handlowi
 • Sprzedawcy
 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Menedżerowie sprzedaży
 • Pracownicy obsługi klienta
 • Osoby zajmujące się sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania

Gdzie znajdują się dane potrzebne do dokonania wpłaty za szkolenie?

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, otrzymasz informację z danymi do zapłaty na adres email podany w formularzu.

Czy organizujecie również szkolenia zamknięte dot. innych tematów?

Oczywiście, zachęcamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie lub do kontaktu z nami w celu uzgodnienia tematyki oraz terminu preferowanego przez Państwa szkolenia zamkniętego.

Jesteś zainteresowany organizacją takiego szkolenia w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

📧 info@illustro.pl

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Illustro Doradztwo s.c. Grzegorz Rippel & Anna Marcichowska-Kotas i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności.