Formularz zgłoszeniowy pobierz

       Tel. 77 44 28 554
       info@illustro.pl

       Termin szkolenia: 7 stycznia 2011 (piątek), w godz. 9.00-16.00

       Miejsce szkolenia: Opole, ul. Piastowska 20 (budynek Biblioteki Wojewódzkiej)

       Cena: 270 zł netto

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, a przede wszystkim interpretacja nowych przepisów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej przez danego uczestnika.

Korzyści
Szkolenie jest nastawione na indywidualne potrzeby każdego z uczestników.

Dzięki krótkiej analizie potrzeb szkoleniowych, zawartej w formularzu zgłoszeniowym, program zajęć zostanie dostosowany do zgłoszonych tam uwag i problemów, które Państwa nurtują.

Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia. Ponadto w ramach szkolenia będą mieć do dyspozycji serwis kawowy z poczęstunkiem oraz lunch.

Prowadzący
Szkolenia prowadzą trenerzy, którzy mają doświadczenia w pracy w urzędach skarbowo-podatkowych. Tak więc uczestnicy szkolenia mają możliwość poznać zagadnienia podatkowe od strony kontrolujących:

Ewa Wocka – Licencjonowany Doradca Podatkowy. Bogate doświadczenie zawodowe trenera obejmuje m.in. pracę na stanowisku komisarza skarbowego w Izbie Skarbowej w Opolu, Starszego inspektora w Drugim Urzędzie Skarbowym, a także Inspektora Urzędu Skarbowego w Opolu. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ekonomia oraz studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Rachunkowość i kontrola finansowa”

Beata Pacan – Certyfikowany Księgowy Ministra Finansów. Posiada doświadczenie poparte pracą w Izbie Skarbowej w Opolu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Prawo”. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Rachunkowość i kontrola finansowa”.

Ramowy program szkolenia 
– zostanie sprecyzowany i dostosowany  do uwag zgłoszonych w formularzach zgłoszeniowych.

 • Dostosowanie przepisów ustawy o VAT  do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce
 • Zmiany w stawkach VAT
 • Stawki „w okresie przejściowym” dotyczące czynności zrealizowanych  na przełomie lat 2010 i 2011
 • Upływ okresów przejściowych na stawki preferencyjne
 • Zmiany w zakresie zwolnień z opodatkowania
 • Czasowe ograniczenie prawa do odliczania podatku naliczonego od samochodów oraz od paliwa do tych samochodów
 • Odliczanie podatku VAT od leasingu samochodów
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych po 1 stycznia 2011r.
 • Faktury w formie elektronicznej
 • Zwolnienia obowiązujące w zakresie kas rejestrujących od 1 stycznia 2011r. oraz od 1 maja 2011r.
 • Planowane zmiany dotyczące:
  – opodatkowania czynności nieodpłatnych
  – samonaliczania podatku przez nabywców złomu oraz wystawiania w tych przypadkach faktur wewnętrznych
  – rezygnacji ze zwolnienia przez rolników ryczałtowych i wyboru przez nich opodatkowania
 • Odpowiedzi na pytania – dyskusja


Formularz zgłoszeniowy pobierz

Podpisane zgłoszenia prosimy przesyłać faxem pod nr. 77 44 04 763

lub mailem na adres (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego): joanna.chojecka@illustro.pl

Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod nr: 77 44 28 554

 
Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie podpisanego zgłoszenia na jeden z podanych powyżej kontaktów.
 2. Koszt udziału w szkoleniu dla jednego uczestnika wynosi 270 zł netto.
 3. Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia z 7 dniowym terminem płatności.
 4. Należność należy uiścić na konto: Lukas Bank Opole nr. rachunku:46 1940 1076 5231 9154 0000 0000
 5. Firma Illustro Szkolenia Doradztwo zwróci pełną kwotę wpłaty za szkolenie, jeżeli pisemna deklaracja uczestnika (fax lub e-mail) o rezygnacji z udziału w szkoleniu wpłynie najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Firma Illustro Szkolenia Doradztwo zwróci niezwłocznie pełną kwotę za udział w szkoleniu, w przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z powodów nie zebrania minimalnej liczby uczestników szkolenia lub z innych przyczyn nie zależnych od organizatora.
 7. Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.

Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę Illustro Szkolenia Doradztwo do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.

Napisz do nas

Zapytaj o szkolenie

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju
tel. kom. 501 165 622
e-mail: marek.nowak@illustro.pl
tel. 77 44 28 554