Dynamika zmian społeczno-gospodarczych oraz specyficzne potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wiedzy i technik prowadzenia biznesu, sprawiają że szkolenia muszą być wysoce zindywidualizowane.

Szkolenia zamknięte oferowane przez ILLUSTRO są zawsze prowadzone w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych i analizę specyfiki otoczenia firmy. Poniższa lista szkoleń jest jedynie częścią naszej szerokiej oferty, ponieważ to najczęściej Państwa potrzeby kreują tematykę szkoleń.

Stale poszerzamy zakres tematyczny naszych szkoleń. Nasi trenerzy to zawsze sprawdzeni eksperci w swojej dziedzinie, chętnie i umiejętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami naszych szkoleń. Staramy się wzbogacać naszą ofertę szkoleń nie tylko nowymi tematami, ale też atrakcyjnym sposobem ich przeprowadzania i wsparciem w postaci logistycznej organizacji takiego przedsięwzięcia.

Nowością w naszej ofercie jest projektowanie procesów szkoleniowych w oparciu o norweską koncepcję Diversity Icebreaker®. DI jest koncepcją kształcenia i rozwoju wykorzystywaną w sześciu różnych obszarach:

 • Zespół oraz kreowanie przywództwa
 • Łączenie zespołów między kulturowych
 • Outdoor/Eventy
 • Zarządzanie zespołami
 • Komunikacja i zarządzanie konfliktami
 • Rozwój efektywności osobistej

Zakres oferty szkoleniowej:

Szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży

 • Kanały sprzedażowe oraz narzędzia i techniki promocji produktów/usług na lokalnym rynku
 • Psychologiczne aspekty konstruowania przekazów reklamowych
 • Praktyczne techniki sprzedaży z wykorzystaniem technik wywierania wpływu społecznego
 • Techniki perswazji w sprzedaży
 • Negocjacje handlowe i zamykanie sprzedaży
 • Telemarketing oraz standardy telefonicznej obsługi klienta
 • Standardy obsługi klienta w punkcie sprzedaży
 • Wizyty handlowe oraz profesjonalna prezentacja oferty handlowej
 • Nowoczesne techniki kreowania wizerunku małej i średniej firmy
 • Analiza wyników kampanii promocyjnych i sprzedażowych

Szkolenia kształtujące kompetencje managerskie

 • Kształtowanie umiejętności przywódczych
 • Rozwój efektywności osobistej
 • Efektywne prowadzenie zebrań i narad
 • Prowadzenie rozmów negocjacyjnych i mediacji
 • Zaawansowanie negocjacje w biznesie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Budowanie zespołu pracowniczego i współpraca w grupie
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołem handlowców
 • Coaching jako instrument rozwoju potencjału pracownika

Szkolenia kształtujące umiejętności osobiste managera

 • Trening twórczości i kreatywności
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie czasem, organizacja pracy własnej oraz skuteczne wyznaczanie celów
 • Autoprezentacja oraz kreowanie własnego wizerunku
 • Skuteczne prowadzenie wystąpień publicznych + tworzenie efektywnej prezentacji z wykorzystanie programu PowerPoint
 • Savoir vivre w biznesie
 • Obrona przed grami kupieckimi
 • Planowanie, konstruowanie i wdrażanie projektu biznesowego
 • Twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Techniki manipulacji i wywierania wpływu na innych
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Szkolenia z zakresu zarządzania personelem

 • Adaptacja nowo przyjętych pracowników do specyfiki i kultury firmy
 • Skuteczne motywowanie pracowników
 • Tworzenie i przeprowadzanie systemu ocen okresowych
 • Tworzenie i wykorzystywanie opisów stanowisk pracy
 • Budowa profili kompetencyjnych
 • Techniki skutecznej rekrutacji – czyli jak pozyskać właściwego pracownika
 • Wdrażanie systemu szkoleń i rozwoju pracowników

Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych

 • Obsługa MS Word
 • Obsługa MS Excel
 • Obsługa MS Power Point
 • Obsługa MS Outlook
 • Obsługa MS Project
 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie stron internetowych

Szkolenia z zakresu marketingu internetowego

 • Strategie, metody i techniki promocji firmy/instytucji w Internecie
 • Reklama internetowa
 • Marketing wyszukiwarkowy – SEO/SEM
 • Web usability – projektowanie użytecznych i intuicyjnych stron internetowych
 • E-commerce – czyli jak sprzedawać w sieci
 • ePR – Kreowanie wizerunku firmy/instytucji poprzez Internet

Szkolenia z zakresu prawa

 • Czas pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • Wynagrodzenia w aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Wynagrodzenia – warsztaty praktyczne
 • Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników
 • Prawne aspekty zawierania oraz rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Prawo pracy
 • Prawo pracy w praktyce działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia dla pracodawców i przedstawicieli działów kadr
 • Mobbing i dyskryminacja w pracy w kontekście Prawa Pracy
 • Jak przygotować firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Międzynarodowy stosunek pracy
 • Wysyłanie za granicę pracowników agencji pracy tymczasowej
 • Podróże służbowe
 • Optymalizacja kosztów zatrudniania
 • Składki ZUS w ujęciu praktycznym
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Środki trwałe
 • Zamknięcie roku – aspekt podatkowy
 • Spółka cywilna
 • Archiwizacja dokumentów oraz ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • Zmiany w podatku VAT
 • Zmiany w podatku CIT/PIT
 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian na rok 2010 dla Wykonawcy

Kontakt

SONY DSC

Grzegorz Rippel

właściciel

tel. 77 44 28 554
grzegorz.rippel@illustro.pl