Sztuka skutecznej perswazji

Program szkolenia

PERSWAZJA W RELACJACH OSOBA-OSOBA część 1

Wywieranie wpływu- manipulacja- perswazja czyli różne nazwy- różne techniki- jeden cel

 • Istota wywierania wpływu i jego cel w pracy dyrektora
 • Przegląd technik perswazyjnych i ich skuteczność
 • Podstawowe zasady wywierania wpływu w kontekście budowania relacji zawodowych

PERSWAZJA W RELACJACH OSOBA-OSOBA część 2

Do kogo kieruję moje działania perswazyjne ?

 • Typologia osobowości (na podstawie testu diagnozy osobowości MBTI) własnej i partnera perswazji- dopasowanie narzędzi perswazyjnych
 • Werbalne i niewerbalne techniki wywierania wpływu na drugą osobę
 • Diagnoza własnego stylu kierowania w kontekście wywierania wpływu i perswazji w odniesieniu do poszczególnych typów osobowości
 • Empatia jako kompetencja w perswazji

Mój autowizerunek – sposoby jego kształtowania i wpływ na drugą osobę

 • Techniki budowania swojego wizerunku w kontekście skuteczności perswazji (wykorzystanie reguł R. Cialdiniego w praktyce zarządzania)
 • Miejsce i czas jako kluczowe aspekty rozmowy perswazyjnej

PERSWAZJA  W RELACJACH  OSOBA- GRUPA część 1

Specyfika grupy jako odbiorców komunikatów i działań perswazyjnych

 • Jak i do kogo kierować komunikaty, aby budować swoje „zaplecze” społeczne w organizacji?
 • Wybór kluczowych osób w procesach perswazyjnych

Procesy zachodzące w grupach i zespołach wpływające na skuteczność działań perswazyjnych

 • Jak wykorzystać dynamikę grupy w celu wzmocnienia siły swojej perswazji w kontaktach zawodowych- szanse i zagrożenia

PERSWAZJA  W RELACJACH  OSOBA- GRUPA część 2

 • Przegląd i trening technik perswazyjnych w relacjach z grupą
 • Sterowanie procesami grupowymi w kontekście ustalonego celu z zastosowaniem reguł wywierania wpływu

PERSWAZJA  W RELACJACH  OSOBA- GRUPA część 3

 • Sterowanie procesami grupowymi w kontekście ustalonego celu z zastosowaniem reguł wywierania wpływu

Podsumowanie warsztatów- wnioski dla uczestników do zastosowania w praktyce zarządzania. Zakończenie

Metody szkoleniowe

 • Praca w grupach
 • Odgrywanie ról
 • Mini wykład
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Studium przypadku
 • Case study

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl