Zarządzanie projektem

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i dbać o uzyskiwanie korzystnych rezultatów zgodnie z założeniami i oczekiwaniami inwestora oraz jak tworzyć niezawodny system kontroli i monitorowania projektu.

Program szkolenia

  1. Zarządzanie wymaganiami.
  2. Definiowanie i rozpoznanie.
  3. Planowanie i harmonogramowanie.
  4. Podstawy controllingu w zarządzaniu projektem.
  5. Zarządzanie przez cele (MBO) w praktyce planowania prac zespołu projektowego.
  6. Realizacja celów a działanie pod presją czasu.
  7. Praktyczne wskazówki w organizacji pracy zespołu projektowego.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie kluczowej wiedzy oraz wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak ćwiczenia grupowe i indywidualne oraz analiza doświadczeń uczestników.

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl