Zarządzanie jakością – TQM

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie z metodologią postępowania podnoszenia sprawności, aktywności zespołów ludzkich w zgodzie z koncepcją TQM oraz ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb Klienta poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii, jak również w proces ciągłego wdrażania kompleksowego zarządzania jakością.

Szczegółowe cele szkolenia są zawsze określane po dokonaniu oceny potrzeb Klienta związanych z:

 • aktualnym systemem jakości i planami firmy dotyczącymi np. ISO
 • istniejącymi procedurami wewnętrznymi firmy mającymi wpływ na system zarządzania jakością
 • umiejętnościami i wiedzą personelu w zakresie zarządzania jakością

Program szkolenia

Poniższy zakres jest zestawem ogólnych zagadnień programowych jakimi może zostać objęty właściwy program dla klienta.

Program właściwy zostanie określony po dokonaniu oceny potrzeb Klienta w ramach pakietu wstępnego.

Program zostanie zoptymalizowany z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczestników szkolenia.

 • Co to jest jakość a co to jest zarządzanie jakością – “Total Quality Management”?
 • Od jakości do TQM.
 • Klasyfikacja podstawowych metod I narzędzi TQM.
 • Metody określania przyczyn problemu zw. z jakością (5 WHY, Ishikawa, Root Cause, OPL – Krótkie Lekcje Tematyczne).
 • Metody pracy zespołowej na poziomie hali produkcyjnej.
 • Procesowe zarządzanie organizacją – cykl Deminga,14 zasad Deminga.
 • 10 kroków Jurana do TQM.
 • 14 kroków Crosby’iego w kierunku doskonalenia.
 • Konsekwencje złej jakości- przykłady nadzorowania procesu.
 • Kontrola jakości a sterowanie jakością (przykłady).
 • Przykłady wizualizowania jakości na stanowiskach produkcyjnych.
 • 5 filarów jakości: APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA – wybrane elementy dla operatorów
  i pracowników liniowych.
 • Wprowadzenie do rozwiazywanie problemów

Ćwiczenia praktyczne:

 • Metoda wyzwalająca.
 • Metoda szalonych pomysłów.
 • Metoda SIL – sukcesywne łączenie elementów problemu.
 • Burza mózgów na podstawie problemu w Firmie.

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Wykład interaktywny
 • Praca grupowa
 • Gra symulacyjna
 • Studia przypadków
 • Dyskusja
 • Zadania problemowe
 • Instruktarz
 • Burza mózgów

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl