Zarządzanie i planowanie produkcji. Zasada PDCA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie ze strategią wdrażania metod optymalizacji kosztów oraz zwiększania efektywności w zakresie realizowanych procesów produkcji.

Szczegółowe cele szkolenia są określane po dokonaniu oceny potrzeb Klienta związanych z:

 • Procesem produkcyjnym
 • istniejącymi procedurami wewnętrznymi firmy mającymi istotny związek z procesem produkcyjnym
 • umiejętnościami i wiedzą personelu w zakresie zarządzania produkcją

Program szkolenia

Poniższy zakres jest zestawem ogólnych zagadnień programowych jakimi może zostać objęty właściwy program dla klienta.

Program właściwy zostanie określony po dokonaniu oceny potrzeb Klienta w ramach pakietu wstępnego.

Program zostanie zoptymalizowany z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczestników szkolenia. 

 1. Wstęp do Lean Manufacturing.
 1. Przegląd technik i narzędzi Lean Manufacturing
 • Organizacja miejsca pracy System 5”S”
  • pierwsze trzy kroki 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie
  • promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
  • stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
  • wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
  • czwarty krok: standaryzacja i tworzenie harmonogramu sprzątania
  • piąty krok: samodyscyplina
  • omówienie procedur wdrożenia programu 5”s” krok po kroku – „pięć kroków”
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu – TPM,
  • czym jest TMP
  • historia zarządzania
  • określenie strategii TPM dla firmy
  • rola działu utrzymania ruchu
 • Skrócenie czasów przezbrojenia SMED,
  • ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
  • etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
  • usprawnienie metod pracy
  • fundamentalne zasady SMED’u
 • Elementy KAIZEN – poprawa na stanowiskach pracy
  • promocja i ustalenie polityki wprowadzenia Kaizen
  • omówienie procedur wdrożenia Systemu Kaizen
  • zespoły Kazein – powoływanie, regulamin, prezentacja
  • omówienie PDCA – SMED a KAIZEN
 1. Mapowanie strumienia wartości (MSW)
  • Podstawowe pojęcia MSW
  • Metody wdrożenia
 1. System JiT wraz z narzędziem Kanban
  • System „pchany”
  • System „ssany”
  • Wzory obliczeniowe narzędzia Kanban
 1. Koło Deminga – zasada PDCA
  • 14 zasad Deminga
  • 7 „Chorób” Deminga
  • Procesowe zarządzanie organizacją a zasada PDCA
 1. Tworzenie, korygowanie i monitorowanie planów produkcyjnych
  • System planowania produkcji
  • Zależność pomiędzy zdolnością strategiczną a procesem planowania
  • ERP – zależności między systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa
  • Zależność pomiędzy sprzedażą a planowaniem produkcji
  • Harmonogramowanie produkcji
  • Zależności między planowaniem zapotrzebowania materiałowego (MRP – Materials Requirements Planning) a planowaniem operacji
 1. Planowanie harmonogramów produkcji
  • Zakres i funkcja harmonogramów produkcyjnych (MPS – Master Production Schedules)
  • Techniki planowania harmonogramów produkcyjnych (MPS)
 2. Zdolności produkcyjne:
  • Zakres i funkcje planów w zakresie zdolności produkcyjnych
  • Wielkości partii produkcyjnych
  • Techniki planowania zdolności produkcyjnych
  • Centra pracy i ustalania harmonogramów ich pracy
  • Wyceny w zależności od czasu dostawy od momentu zamówienia (lead-time)
  • Harmonogramowanie i funkcje kontrolne oraz kolejność prac
  • Zasady priorytetu i techniki
  • Wykres Gantta
  • Harmonogramowanie pracy personelu
 1. Poziomy zapasu materiału i możliwości wprowadzenia usprawnień
  • Funkcja Oceny Poziomów Zapasu Materiału
  • Środki Oceny Poziomów Zapasu Materiału
  • Poziomy Zapasu Materiałów
  • Koszt Określonych Poziomów Zapasu Materiałów
  • Koszt Bezpiecznych Poziomów Zapasu Materiałów

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Wykład interaktywny
 • Praca grupowa
 • Gra symulacyjna
 • Studia przypadków
 • Dyskusja
 • Zadania problemowe
 • Instruktarz
 • Burza mózgów

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl