Trening menadżerski

Cel szkolenia

 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności świadomego budowania osobowości lidera.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i eliminowania błędów w przywództwie.
 • Poznanie modeli i strategii przywództwa.
 • Nabycie kompetencji lidera.
 • Zrozumienie roli przywódcy w organizacji

Program szkolenia

 1. Menadżer w XXI wieku – sztuka widzenia biznesu.
 2. Przywództwo a zarządzanie. Menadżer – przywódca czy administrator.
 3. Korzyści wynikające z przywództwa.
 4. Przywództwo w nowoczesnej organizacji: budowanie autorytetu, pozytywne wzmacnianie, sprawiedliwość, zwiększanie efektywności w warunkach zmiany.
 5. Co wtedy, gdy szef jest/nie jest przywódcą? – konsekwencje na poziomie motywacji i efektywności.
 6. Narzędzia przywódcze
  • Wzmacnianie autorytetu.
  • Rozwijanie personelu.
 7. Delegowanie i zarządzanie czasem. Pracować więcej, czy mądrzej?
 8. Dobry menedżer kontroluje swój czas – kiepskim rządzi czas, inni i przypadek.
 9. Jasność oczekiwań.
 10. Udzielanie informacji zwrotnych.
 11. Automotywacja – czynniki wzmacniające: entuzjazm i optymizm.
 12. Motywowanie
  • Dlaczego pracownicy pracują?
  • Konsekwencje nastawienia kierowników.
  • Czynniki motywujące i higieniczne.
  • Ile płacić ludziom? – konsekwencje przyjmowanych kryteriów.
  • Motywacja finansowa i pozafinansowa.
  • Przygotowywanie indywidualnych planów motywowania dla pracowników.
  • Analiza własnej postawy wobec motywacji oraz identyfikacja swoich indywidualnych motywatorów.
 13. Rozmowy oceniające i ich wpływ na rozwój pracowników.
 14. Osobisty Action Plan.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 •  obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl