Trening antystresowy

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie technik diagnozowania i radzenia sobie z różnego rodzaju stresem występującym w sytuacjach zawodowych. Dzięki temu uczestnicy sprawniej będą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego, łatwiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i dzięki temu sprawniej realizować nowe, trudniejsze wyzwania zawodowe.

Program szkolenia

 1. Czym jest stres ? – moje indywidualne postrzeganie stresu a wpływ na skuteczność radzenia sobie z nim.
  • Osobista autorefleksja dotycząca postrzegania stresu w codziennym życiu – analiza doświadczenia.
  • Czym jest stres ? – motorem do działania czy destrukcyjną siłą ?
   • definicja stresu.
  • Źródła stresu.
  • Jak reagujemy na stres ? – fazy reakcji stresowej.
  • Pierwsze symptomy stresu – jak je rozpoznawać ?
  • Od czego zależy poziom stresu, jaki przeżywamy ?
  • Czy można poradzić sobie ze stresem w obecnych czasach ?
   • sposoby zapobiegania stresowi.
 2. Radzenie sobie ze stresem – minitrening antystresowy.
  • Psychologiczne techniki radzenia sobie ze stresem.
  • Trening autogenny Schulza, czyli techniki oddechowe pozwalające zmniejszyć poziom stresu.
  • Trening neuromięśniowy Jacobsona, czyli o tym jak skutecznie rozluźniać napięcie ciała.
  • Zbawienny relaks, czyli o sztuce relaksacji.
  • Wizualizacja jako najskuteczniejsza technika wpływania na podświadomość
   • wizualizacja spokoju.
  • W jaki sposób w czasie pracy pamiętać o technikach radzenia sobie ze stresem?
   • ćwiczenia antystresowe, czyli trzyminutowy relaks w pracy
   • automasaż
   • ćwiczenia oddechowe

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl