Telemarketing i obsługa telefoniczna klientów

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji oraz budowania profesjonalnego wizerunku w rozmowie telefonicznej. W trakcie drugiego modułu uczestnicy poznają techniki pracy z telefonem, sposoby planowania rozmowy telefonicznej oraz zasady prowadzenia rozmów telefonicznych. W trakcie szkolenia wypracowane zostaną procedury rozmów telefonicznych (indywidualne dla firm) przydatne w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania telefonicznej obsługi klienta.
  • Rola pracownika firmy w procesie telefonicznej obsługi klienta.
  • Czynniki wpływające na postępowanie klienta w rozmowie telefonicznej – analiz.
 2. Sztuka zarządzania własną osobą.
  • Kreowanie wizerunku własnego i firmowego w rozmowie  telefonicznej.
  • Zarządzanie, organizacja czasu i wyznaczanie celów.
  • Komunikacja jako podstawa współpracy z ludźmi, komunikowanie werbalne w rozmowie telefonicznej.
  • Walka ze złym stresem, tremą i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowem.
 3. Rozmowa telefoniczna.
  • Telefoniczny savoir-vivre, sposób mówienia przez telefon.
  • Czas w rozmowie telefonicznej i panowanie nad rozmową telefoniczną.
  • Planowanie telefonicznej rozmowy- etapy rozmowy telefonicznej.
  • Argumentacja w rozmowie telefonicznej – prezentacje „językiem korzyści”.
  • Elementy negocjacji przydatne w kontaktach telefonicznych.
  • Techniki kończenia rozmów telefonicznych.
  • Reklamacja przez telefon.
  • Scenariusze rozmów telefonicznych – budowanie scenariuszy i trening praktyczny.
  • Techniki współpracy z Klientem.
   • aktywne słuchanie
   • badanie potrzeb Klienta
   • techniki zadawania pytań
 4. Telemarketing
  • Podstawy telemarketingu.
  • Przeprowadzanie ankiety telefonicznej – jak budować ankietę i jak zadawać pytania.
  • Sztuka umawiania spotkań.
  • Kategorie Klientów i sposoby argumentacji.
  • Prezentacja telemarketingowa.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl