Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie zarówno wiedzy jak i konkretnych umiejętności z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, do bezpośredniego wykorzystania w miejscu pracy. Będą doskonalili umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, kontrolowania własnych zachowań oraz panowania nad uwagą i zainteresowaniem odbiorców prezentacji, w tym także rozwinięcie ekspresji i mowy ciała jako istotnych czynników budowania wiarygodności osoby występującej publicznie, jak również lepsze radzenie sobie z tremą i stresem podczas wystąpień publicznych.

Korzyści ze szkolenia

Umiejętność profesjonalnego mówienia, komunikowania się i prezentacji przed większym jak i mniejszym audytorium są dziś niezwykle ważnymi i potrzebnymi elementami w pracy. Autentyczność, spójność oraz niepowtarzalność mówcy gwarantują realne korzyści biznesowe. Uczestnicy szkolenia nauczą się efektywnie występować publicznie, czyli opanują sztukę skutecznego przemawiania poprzez:

 • Naukę określania i osiągania złożonych celów swoich wystąpień i prezentacji, co zwiększy ich skuteczność i siłę oddziaływania
 • Nabycie wiedzy, jak tworzyć fascynujący i motywujący do podjęcia konkretnych działań przekaz – poznają sposoby budowania skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych, oraz z łatwością zaczną wykorzystywać poznane narzędzia i techniki
 • Zgłębienie tajników budowania swojego autorytetu i wizerunku eksperta
 • Świadome wykorzystywanie swojej mowy ciała, korzystając z języka emocji
 • Poznanie skutecznej i łatwej w zastosowaniu techniki neutralizowania tremy i jej negatywnego wpływu na jakość wystąpień.
 • Nabycie wiedzy, w jaki sposób tworzyć wizualizację, która zainteresuje audytorium i wzbogaci przekaz.

Program szkolenia

 1. Budowanie i wzmacnianie wizerunku trenera w związku z wystąpieniem publicznym [4 godz.]
 • Prezentacja własnej osoby i otwarcie szkolenia
 • Osobowość i styl pracy trenera
 • Jak być przekonującym i zaangażowanym prezenterem
 • Obawa o reakcję publiczności – radzenie sobie z tremą i sytuacją stresującą
 1. Sztuka skutecznej prezentacji [6 godz.]
 • Definicja i struktura prezentacji
 • Analiza potrzeb szkoleniowych (ankieta, wywiad, analiza dokumentów itp.)
 • Precyzyjne określenie celów prezentacji
 • Rozpoznanie grupy docelowej
 • Dobór optymalnych form edukacji (szkolenie, coaching, mentoring, instruktaż itp.)
 • Projektowanie szkolenia
 • Struktura prezentacji: rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie
 • Techniki i metody prowadzenia szkoleń
 • Harmonogram szkolenia – organizacja czasu w oparciu o realizowaną tematykę
 • Umiejętne wykorzystanie narzędzi pomocnych przy prowadzeniu prezentacji (flipchart, rzutnik multimedialny itp.)
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników – zasady przygotowania materiałów
 • Opracowanie raportu poszkoleniowego
 1. Budowanie kontaktu z odbiorcą [4 godz.]
 • Uczestnicy a trener: ćwiczenia otwierające i budujące klimat
 • Nawiązanie i utrzymanie relacji ze słuchaczami – zawarcie kontraktu
 • Komunikacja interpersonalna w pracy trenera
 • Feedback – udzielanie informacji zwrotnych
 1. Prowadzenie szkolenia a rodzące się pytania [2 godz.]
 • Zasady odpowiadania na pytania; przygotowanie pytań i odpowiedzi
 • Trudne pytania i pytający
 • Kiedy i komu można przerwać?
 • Trudni uczestnicy – jak reagować na wrogość?

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników, trening symulacyjny z użyciem kamery (za zgodą uczestników szkolenia). Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą  około 85% czasu szkolenia/warsztatów.  Pozostała część warsztatów (około 15%) to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl