Tarcza antykryzysowa. Zmiany w prawie pracy w stanie epidemii.

Ważne

Na szkoleniu zostaną uwzględnione wszystkie zmiany w prawie pracy, zgodne z obowiązującym stanem prawnym na dzień szkolenia ( 29.04 )

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy oraz w prawie podatkowym w 2020 w obliczu koronowirusa i wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie.
Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy z uprawnieniami, jakie posiadają. Zostaną także przybliżone obowiązki, które nadal spoczywają na pracownikach.
W trakcie szkolenia poruszone będą zagadnienia związane ze zmianami w podatku VAT oraz ulgami dla przedsiębiorców.
Na szkoleniu będą omawiane aktualne rządowe propozycje wsparcia dla firm.

Program szkolenia

 1. BHP oraz wymagania sanitarne, a koronawirus
  • zakres obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • wymogi pomieszczeń i środków sanitarnych.
  • wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny.
 2. Obowiązki pracodawców w zakresie nowej sytuacji w zakresie przepisów wewnątrzzakładowych
  • wprowadzanie zmian w regulaminach pracy.
  • możliwość stosowania zarządzeń pracodawcy.
  • formy zawiadamiania pracowników o zmianach.
  • zakres uprawnień jakie mają pracodawcy w okresie kwarantanny lub okresów zmniejszenia zamówień i postojów w pracy.
 1. Urlopy – zasady udzielania lub odmowy udzielenia urlopu
  • urlopy wypoczynkowe.
  • wymagania przy urlopach bezpłatnych.
  • możliwe formy składania wniosków o urlopy.
  • możliwość odwołania pracownika z urlopu lub nieudzielenie urlopu.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Dokumenty niezbędne do rozliczenia dodatkowe zasiłku.
  • Możliwość korzystania z zasiłku w weekendy.
  • Praca nocna a możliwość skorzystania z zasiłku.
 3. Zagadnienia dotyczące powrotów z delegacji pracowników przebywających w strefach zagrożenia
  • obowiązek wykonania podróży służbowych.
  • możliwości odmowy wyjazdów służbowych.
  • nadużywanie tego uprawnienia.
 1. Czas pracy
  • Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika.
  • Obniżenie wymiaru czasu pracy.
 2. Praca zdalna
  • możliwości kierowania oraz odmowy pracownikowi pracy zdalnej.
  • planowanie i rozliczanie oraz wymogi formalne pracy zdalnej.
  • jak ewidencjonować czas pracy pracowników wykonujących pracę zdalną.
  • ochrona danych osobowych.
 3. Wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy
  • Zamknięcie zakładu praca a prawo pracownika do wynagrodzenia.
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas gotowości do pracy.
  • Reguła 60% wynagrodzenia za przestój – kiedy możliwa?
 4. Wsparcie finansowe dla pracodawców – Tarcza „antykryzysowa”
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracodawcę).
  • Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Możliwość nieopłacania składek na ZUS dla przedsiębiorców.
  • Świadczenie postojowe.
  • Odroczenie obowiązku zawarcia umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla średnich przedsiębiorców.
 1. Dodatkowy program rządowy, tzw. Tarcza 1.1
  • Możliwość nieopłacania ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników.
  • Szerszy krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z pożyczek w kwocie 5 tys. zł.
  • Planowane działania w zakresie nowych rozwiązań w tzw. Tarczy 2.0 dot. wsparcia dla przedsiębiorców (np. bezzwrotne subwencje w przypadku utrzymania zatrudnienia).

O EKSPERCIE


Daniel Pałyga

Ekspert prawa pracy i BHP, trener z doświadczeniem ponad 2000 godzin szkoleń.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora pracy. Wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym.

Posiada także ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

 • CZAS SZKOLENIA

  29.04.2020 | godz. 09.00 – 12.00 |
  29.04.2020 | godz. 12.30 – 15.30 |

 • Prowadzący

  Daniel Pałyga, ekspert prawa pracy

 • Cena

  299 zł + 23% VAT

 • Dla kogo?
  • Przedsiębiorcy
  • Właściciele firm
  • Pracownicy działów Kadr i Płac
  • wszystkie osoby zainteresowane aktualnymi zmianami
   w prawie pracy

Wsparcie techniczne

Agnieszka Rył


agnieszka.ryl@illustro.pl
tel. kom. 577 054 949
tel. 77 44 28 554