Prawo Pracy, a #COVID-19

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2019 i 2020  w obliczu koronawirusa (COVID-19)
 • Poznanie wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie
 • Zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy oraz pracowników działu kadr i płac z uprawnieniami, jakie posiadają i z zakresem obowiązków, jakie wciąż spoczywają na pracownikach.

Program szkolenia

Dzień 1.

 1. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie wymagań sanitarnych oraz BHP podczas wykonywania pracy?
  • zakres obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wymogi pomieszczeń i środków sanitarnych
  • wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny
 2. Uprawnienia pracodawcy i obowiązki pracowników
  • możliwości odmowy wykonywania pracy określone w Kodeksie Pracy
  • pozostałe obowiązki pracownika wobec pracodawcy
  • uprawnienia pracownika
 3. Uprawnienia pracowników w zakresie opieki
  • uprawnienia dot. opieki nad dziećmi 
  • możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
  • sposoby udokumentowania opieki i znaczenie decyzji organów publicznych w tym zakresie
 4. Możliwości i ograniczenia pracowników przy wykonywaniu pracy zdalnej lub bez obowiązku osobistego stawiania się do pracy
  • praca zdalna  – jak wprowadzić telepracę?
  • planowanie i rozliczanie oraz wymogi formalne pracy zdalnej
  • ochrona danych osobowych
 5. Kwarantanna pracowników w przypadku nieprawidłowego świadczenia pracy lub nadużywania uprawnień związanych z ochroną pracowników
  • kary porządkowe wobec pracowników nadużywających zaufania pracodawcy
  • sposoby dokumentowania stanów faktycznych wymaganych do ukarania pracownika
  • względy formalne przy karaniu pracowników
  • zgłaszanie nieprawidłowości do ZUS lub innych organów publicznych

Dzień 2.

 1. Obowiązki pracodawców w zakresie nowej sytuacji w zakresie przepisów wewnątrzzakładowych
  • wprowadzanie zmian w regulaminach pracy
  • możliwość stosowania zarządzeń pracodawcy
  • formy zawiadamiania pracowników o zmianach
  • zakres uprawnień jakie mają pracodawcy w okresie kwarantanny lub okresów zmniejszenia zamówień i postojów w pracy
 2. Urlopy – zasady udzielania lub odmowy udzielenia urlopu
  • urlopy wypoczynkowe
  • wymagania przy urlopach bezpłatnych
  • możliwe formy składania wniosków o urlopy
  • możliwość odwołania pracownika z urlopu lub nieudzielenie urlopu
 3. Rejestracja czasu pracy, a praca zdalna
  • jak wprowadzić pracę zdalną
  • jak ewidencjonować czas pracy pracowników wykonujących pracę zdalną
  • wprowadzanie dyżurów lub innych form gotowości do wykonywania pracy przez pracowników pozostających w domu

Moduł dodatkowy*

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w dobie ograniczeń w ich możliwościach wjazdu na teren RP.
  • co zrobić w przypadku, gdyby cudzoziemcy nie mogli się stawić do pracy z przyczyn formalnych.
  • jakie możliwości posiada pracodawca w przypadku trwania procedur związanych z legalizacja pobytu i zapewniania legalności zatrudnienia – konsekwencje naruszenia przepisów.
 2. Zagadnienia dotyczące powrotów z delegacji pracowników przebywających w strefach zagrożenia.
  • obowiązek wykonania podróży służbowych.
  • możliwości odmowy wyjazdów służbowych.
  • nadużywanie tego uprawnienia.

*możliwość indywidualnych konsultacji z Trenerem. O szczegóły zapytaj Konsultanta.

 • CZAS SZKOLENIA

  30.03.2020 | godz. 9.00 – 10.30
  31.03.2020 | godz. 9.00 – 10.30

 • Trener

  Daniel Pałyga

 • Cena

  299 zł / osoba + VAT

 • Dla kogo?

  Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac

Wsparcie techniczne

Agnieszka Rył


e-mail: agnieszka.ryl@illustro.pl
tel. kom. 577 054 949
tel. 77 44 28 554

*Wymagania sprzętowe dostępne są TUTAJ.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu ze Wsparciem Technicznym.