Rekrutacja i selekcja pracowników

Opis i cel szkolenia

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji oraz podstawą jej funkcjonowania i rozwoju. To właśnie te firmy, które potrafią znaleźć i utrzymać najlepszych pracowników, stają się niekwestionowanymi liderami w obszarze swojej działalności. Kluczem do sukcesu jest umieszczenie właściwej osoby na właściwym miejscu. I temu właśnie poświęcone będzie to szkolenie. Dlatego też do udziału w nim zapraszamy zarówno menedżerów i właścicieli firm, jak i pracowników działów rekrutacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • Różnorodne narzędzia rekrutacyjne.
 • Metody pozyskiwania kandydatów
 • Sposoby badania potrzeb w zakresie rekrutacji.
 • Rodzaje kompetencji poszukiwanych u kandydatów.
 • Zasady sporządzania ogłoszeń rekrutacyjnych.
 • Metody analizy dokumentów rekrutacyjnych.
 • Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych.
 • Rodzaje pytań rekrutacyjnych i zasady ich doboru.
 • Metody oceny kandydatów.
 • Najczęstsze błędy popełniane w procesie rekrutacji.

Program szkolenia

 1. Rekrutacja i selekcja.
  • Znaczenie.
  • Rodzaje.
  • Etapy.
  • Podmioty procesu.
 2. Narzędzia rekrutacyjne.
  • Rodzaje.
  • Wady i zalety.
  • Możliwości zastosowania.
 3. Metody pozyskiwania kandydatów.
 4. Proces rekrutacji.
  • Przygotowanie i planowanie procesu.
  • Badanie potrzeb.
  • Określanie pożądanego profilu.
  • Dobór odpowiednich narzędzi.
  • Komunikacja z kandydatami.
 5. Profil kompetencyjny.
  • Opis stanowiska.
  • Rodzaje kompetencji.
  • Dobór kompetencji do stanowiska.
  • Metody oceny kompetencji.
 6. Ogłoszenie rekrutacyjne.
  • Najważniejsze elementy.
  • Dopasowanie do poszukiwanego profilu kandydata.
  • Redagowanie ogłoszeń.
  • Podstawowe sposoby dotarcia do kandydatów.
 7. Dokumenty rekrutacyjne.
  • Rodzaje.
  • Metody analizy.
  • Na co zwracać uwagę.
  • Najczęstsze błędy.
 8. Rozmowa kwalifikacyjna.
  • Przygotowanie rozmowy.
  • Przebieg rozmowy.
  • Rodzaje pytań rekrutacyjnych.
  • Kryteria oceny.
  • Selekcja kandydatów.

Efekty szkolenia

Szkolenie pomoże Ci bardziej efektywnie określać kompetencje i cechy osobowości pożądane u osoby mającej pracować na danym stanowisku. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej wyłonić najlepszego kandydata oraz ograniczyć koszty związane z procesem rekrutacji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Lepiej zrozumiesz znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w firmie.
 • Ograniczysz koszty związane z rekrutacją, dzięki umiejętności dopasowania kompetencji do potrzeb danego stanowiska.
 • Będziesz umiał dobrać najlepsze w danej sytuacji narzędzia rekrutacyjne.
 • Poznasz różnorodne sposoby dotarcia do kandydatów.
 • Nauczysz się świadomie planować proces rekrutacji.
 • Nauczysz się tworzyć ogłoszenia rekrutacyjne zgodne z profilem poszukiwanych kandydatów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób szybko i efektywnie analizować dokumenty rekrutacyjne.
 • Poznasz różnorodne pytania rekrutacyjne oraz nauczysz się dobierać je do potrzeb danej sytuacji.
 • Przećwiczysz przeprowadzanie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nauczysz się, w jaki sposób dokonać oceny kandydata na podstawie dostępnych danych oraz jak przeprowadzić analizę porównawczą kandydatów.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w symulacji wybranych elementów procesu rekrutacyjnego. Daje im to szansę nauki poprzez działanie oraz możliwość oceny skuteczności proponowanych rozwiązań. Na szkoleniu nie brak miejsca na dyskusję, dzięki czemu uczestnicy zyskują możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń. Liczne ćwiczenia wdrożeniowe umożliwiają uczestnikom odniesienie zdobywanej wiedzy do realnych sytuacji biznesowych, co ułatwia ponowne jej zastosowanie po zakończeniu szkolenia.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl