Praktyczne aspekty RODO w HR

Opis i cel szkolenia

25 maja 2018 wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  dotyczące ochrony danych osobowych. Od kilku miesięcy temat ten nie schodzi z nagłówków wiodących serwisów i czasopism branżowych. Zgodnie z nowymi regulacjami firmy są zobowiązane do wprowadzenia w życie wchodzących przepisów.
Za ich wprowadzenie będą także odpowiedzialni pracownicy działów HR i to przed nimi stoją nowe wyzwania związane z dopasowaniem i wdrożeniem odpowiednich procedur RODO.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie do przedstawicieli działów personalnych / HR oraz osób odpowiedzialnych za bazy danych.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.
 • Analiza najczęstszych błędów popełnianych w trakcie przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie obowiązków pracowników działów HR w zakresie danych osobowych wynikających z RODO.

Program szkolenia

 1. Podstawowe informacje z Ustawy o ochronie danych osobowych:
  • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
  • analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, ABI, GIODO)
  • definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
  • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
  • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
  • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
  • czy dane służbowe podlegają ochronie?
 1. Nowe zasady ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)
  • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
  • Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych
 1. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
  • Cyberprzestrzeń
  • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych: o RODO/GDPR
  • Ustawa o ochronie danych osobowych, o dyrektywa policyjna
  • Dyrektywa e-privacy
 1. Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych – praktyczne przykłady:
  • Dane osobowe
  • Dane osobowe wrażliwe („sensytywne”)
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Profilowanie
  • Pseudominizacja
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Zbiór danych osobowych
  • Obowiązek rejestracyjny
 1. Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
 1. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
  • Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
  • Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
  • Audyty należytej ochrony danych osobowych
  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych
  • Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
  • Nowe zasady powierzania danych osobowych
 1. Nowe technologie a ochrona danych:
  • Portale społecznościowe
  • Pliki Cookies, geolokalizacja, biometria, inne
  • Dane osobowe a usługa elektroniczna
 1. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
 1. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i informatyczne danych osobowych:
  • Obszar przetwarzania
  • Polityka haseł
  • Polityka kluczy
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych – praktyczne przykłady konsekwencji braku ochrony danych osobowych

Prowadzący

Marcin Zielski:  certyfikowany konsultant i trener, auditor wiodący ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 14001. W roku 2016 ukończył szkolenie dla auditorów wiodących związane z wydaniem nowej normy ISO 9001: 2015 oraz szkolenie związane z wydaniem nowej normy ISO 14001: 2015 (PIHZ). Dwa lata wcześniej szkolenia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji tj. Manager Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301: 2012 oraz szkolenie dla Auditorów wiodących ISO/IEC 27001: 2013 (BSI). Od roku 2008 przeprowadził ponad 700 audytów certyfikujących, a od roku 1999 dla ponad 300 firm i instytucji przeprowadził kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie różnych systemów zarządzania i oceny zgodności z wymaganiami przepisów i norm (zakończone przyznaniem odpowiedniego certyfikatu/ raportu).

Specjalizacje trenerskie w zakresach: systemy zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17025, OHSAS/PN-N 18001, ISO22000 / HACCP, AQAP 2110, ISO 3834-2, JGPSSI, SQAS – Safety & Quality Assessment System, System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Atomowe.

Termin szkolenia:  25-26 kwiecień 2018

Miejsce szkolenia: Hotel „Słociak” w Opolu, ul. Księżycowa 2A

Cena:  1190,00 zł netto (w cenie poczęstunek kawowy + lunch)

Kontakt ws. szkolenia

Beata Tasarz

specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. 574 474 789
beata.tasarz@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy