Praktyczne aspekty RODO w HR

Opis i cel szkolenia

25 maja 2018 wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  dotyczące ochrony danych osobowych. Od kilku miesięcy temat ten nie schodzi z nagłówków wiodących serwisów i czasopism branżowych. Zgodnie z nowymi regulacjami firmy są zobowiązane do wprowadzenia w życie wchodzących przepisów.
Za ich wprowadzenie będą także odpowiedzialni pracownicy działów HR i to przed nimi stoją nowe wyzwania związane z dopasowaniem i wdrożeniem odpowiednich procedur RODO.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie do przedstawicieli działów personalnych / HR oraz osób odpowiedzialnych za bazy danych.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.
 • Analiza najczęstszych błędów popełnianych w trakcie przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie obowiązków pracowników działów HR w zakresie danych osobowych wynikających z RODO.

Program szkolenia

 1. Podstawowe informacje z Ustawy o ochronie danych osobowych:
  • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
  • analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, ABI, GIODO)
  • definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
  • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
  • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
  • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
  • czy dane służbowe podlegają ochronie?
 1. Nowe zasady ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)
  • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
  • Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych
 1. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
  • Cyberprzestrzeń
  • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych: o RODO/GDPR
  • Ustawa o ochronie danych osobowych, o dyrektywa policyjna
  • Dyrektywa e-privacy
 1. Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych – praktyczne przykłady:
  • Dane osobowe
  • Dane osobowe wrażliwe („sensytywne”)
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Profilowanie
  • Pseudominizacja
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Zbiór danych osobowych
  • Obowiązek rejestracyjny
 1. Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
 1. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
  • Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
  • Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
  • Audyty należytej ochrony danych osobowych
  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych
  • Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
  • Nowe zasady powierzania danych osobowych
 1. Nowe technologie a ochrona danych:
  • Portale społecznościowe
  • Pliki Cookies, geolokalizacja, biometria, inne
  • Dane osobowe a usługa elektroniczna
 1. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
 1. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i informatyczne danych osobowych:
  • Obszar przetwarzania
  • Polityka haseł
  • Polityka kluczy
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych – praktyczne przykłady konsekwencji braku ochrony danych osobowych

Prowadzący

Andrzej Strycharz  specjalista ds. IT, ekspert ds. ochrony danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, praktyk, doradca rozwiązań technicznych i organizacyjnych z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem szczególnie w dziedzinie instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania, instalacji okablowania oraz konfiguracji sieci LAN, WAN, wyboru i zakupu sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych jak również ochrony danych osobowych, Certyfikowany Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji QMS i ISMS normy PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001. (Certyfikat wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej). Absolwent podyplomowych studiów w zakresie ” Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie” kierunek prowadzony we współpracy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych.  Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Absolwent podyplomowych studiów na Politechnice Wrocławskiej w zakresie „Systemów Informacji Geograficznej”. W chwili obecnej pracuje jako specjalista ds. IT oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach administracji samorządowej i spółkach prawa handlowego oraz zajmuję się doradztwem, audytem i analizami w zakresie szacowaniem ryzyka, bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych w jednostkach organizacyjnych i przedsiębiorstwach  zgodnie z wymogami prawnymi. Bierze aktywny udział w szkoleniach związanych z problematyką  bezpieczeństwa i ochronny danych osobowych.

Kontakt ws. szkolenia

Beata Tasarz

specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. 574 474 789
beata.tasarz@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy