Pewność siebie

Opis i cel szkolenia

Jeżeli chcesz:

 • poprawić swoje osiągnięcia poprzez zwiększenie rozumienia siebie i wpływu jaki wywierasz na innych
 • uzyskać głęboki wgląd w swoje mocne i słabe strony
 • zamienić swoje reakcje w pro-akcje
 • budować relacje w oparciu o szacunek i zaufanie
 • zobaczyć jak widzą Cię inni
 • dokonać refleksji nad własnym stylem funkcjonowania
 • zatrzymać się i pomyśleć o tym co dalej…

… to to spotkanie jest dla Ciebie. W trakcie warsztatów doskonalić będziemy poczucie pewności siebie w różnych , często zaskakujących, sytuacjach oraz rozwiniemy poczucie własnej wartości.

Program szkolenia

 1. Autodiagnoza
  • Jakie są twoje oczekiwania dotyczące tego warsztatu?
  • Co chcesz żeby tu się wydarzyło?
  • Z czym chcesz skończyć te zajęcia?
  • Jakie chcesz osiągnąć tu cele?
 2. Praca w parach
  • Czego będę robić więcej?
  • Czego będę robić mniej?
  • Co zacznę robić?
  • Co skończę robić?
  • Co będę robić inaczej?…. jako trener/członek zespołu/człowiek
 3. Co z tego czego doświadczyliśmy wynika?
  • Praca indywidualna – Action Plan
  • Co mam?
  • Czego nie mam?
  • Co chcę?
  • Czego nie chcę w swoim życiu?

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty przy wsparciu różnych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl