Obsługa PŁATNIKA

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących programu “Płatnik”, zapoznanie się z jego funkcjami i możliwościami, a także nabycie umiejętności niezbędnych do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Program szkolenia

 1. Omówienie zasad podlegania ubezpieczeniom oraz zgłaszania/wyrejestrowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. Wprowadzenie nowego płatnika do rejestru.
 3. Wprowadzanie kartotek ubezpieczonych.
 4. Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych w tym omówienie zasad podlegania oraz zgłaszania/wyrejestrowania pracowników, zleceniobiorców, członków rodziny osób ubezpieczonych.
 5. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z omówieniem zasad ustalania podstawy wymiaru a także rozliczanie składek na poszczególne ubezpieczenia.
 6. Omówienie zasad wypełniania dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem przerw w zatrudnieniu, a także wypłacanych świadczeń dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, macierzyńskim lub ojcowskim, a także na urlopie wychowawczym.
 7. Zasady przekazania dokumentów do ZUS
  • Tworzenie zestawów zawierających wcześniej przygotowane dokumenty.
  • Obsługa zestawów.
  • Dodawanie i odłączanie dokumentów do zestawu, weryfikacja i przekazanie zestawu dokumentów na serwer ZUS oraz uzyskanie potwierdzenia.
  • Przekazania dokumentów z ZUS.
  • Drukowanie treści potwierdzenia i wysłanych dokumentów.
 8. Kreator tworzenia dokumentów RMUA na podstawie wysłanych dokumentów rozliczeniowych.
 9. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
  • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek.
  • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych z omówieniem.
  • Zmiany/korekty danych identyfikacyjnych, danych ewidencyjnych i adresowych oraz kodu tytułu ubezpieczenia.
  • Usuwanie nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych,
  • Drukowanie dokumentów płatniczych.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty z wykorzystaniem programu “PŁATNIK”.

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl