Negocjacje handlowe

Cel szkolenia

Celami szkolenia są: rozwój umiejętności negocjacyjnych, poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych, nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów, poznanie stylów i orientacji negocjacyjnych, nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu, nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im, nauka radzenia sobie z trudnym partnerem.

Korzyści ze szkolenia

 • Szkolenie jest prowadzone przez trenera-praktyka sprzedaży, dzięki czemu uczestnicy zyskują gwarancję pozyskania konkretnych, aktualnych umiejętności negocjacyjnych.
 • Osoby uczestniczące w warsztatach, po szkoleniu, będą potrafiły lepiej rozpoznawać zamiary/oczekiwania kontrahenta i dopasować pod tym kątem ofertę, co przyczyni się do wzrostu efektywności zawieranych kontraktów.
 • Handlowcy nabędą umiejętności realizacji specyficznych technik negocjacyjnych, które zwiększą ich efektywność.
 • Dzięki wieloletniemu  doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń otwartych proponujemy elastyczny program szkolenia, który trener w trakcie zajęć dopasowuje do potrzeb uczestników.
 • Mała grupa szkoleniowa daje gwarancję efektywnego szkolenia, nastawionego na bezpośredni kontakt-doradztwo ze strony trenera.

Program szkolenia

 1. Nawiązanie kontaktu z klientem.
  • Pierwsze wrażenie w kontakcie z klientem.
  • Mowa ciała.
  • Dopasowanie się do klienta.
  • Dystans interpersonalny.
 2. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie skutecznych negocjacji.
  • Parafraza i klaryfikacja.
  • Umiejętne zadawanie pytań jako pomoc w rozpoznawaniu intencji negocjatora.
 3. Aktywne słuchanie.
 4. Istota i zasady skutecznych negocjacji.
  • Przygotowanie do negocjacji.
  • Negocjacje właściwe.
  • Finalizacja negocjacji.
 5. Stosowanie obiektywnych kryteriów do oceny rozwiązań spornych kwestii.
 6. Rozpoznawanie manipulacji negocjacyjnych i kontrmanipulacji.
 7. Techniki negocjacyjne.
 8. Style negocjacji.
 9. Negocjacje z trudnym partnerem.
  • Radzenie sobie z partnerem , który stosuje twardy styl negocjacji.
  • Zachowania asertywne i ich rola w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych.
  • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w różnych fazach negocjacji.
  • Podtrzymywanie kontaktów z partnerami.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl