Nauka twórczego i pozytywnego myślenia

Opis i cel szkolenia

 

 • Poznanie zasad i czynników kreatywnego działania
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • Uświadomienie znaczenia takich umiejętności człowieka, jak przedsiębiorczość, zdolności komunikacyjne oraz kreatywność, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i konkurowania każdej Organizacji
 • Wykazanie się zdolnościami komunikacyjnymi, kreatywnością i umiejętnościami pracy w grupie
 • Poznanie sposobów identyfikacji problemów i wyznaczania celów
 • Nauka przełamywania ograniczeń, zmierzająca do kreowania twórczych rozwiązań problemu
 • Ukształtowanie zdolności pomyślnego wprowadzania w życie podjętych decyzji

Szkolenie pomoże Uczestnikom wykreować twórcze postawy i rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą oni łatwiej rozwiązywać problemy i trudne sytuacje.

Program szkolenia

Dzień 1: Twórcze, kreatywne i pozytywne myślenie

Twórcze i pozytywne myślenie.

 • moc pozytywnego myślenia;
 • zasady i czynniki kreatywnego działania i myślenia;
 • kreatywny potencjał ludzkiego mózgu;
 • przedsiębiorczość, zdolności komunikacyjne, kreatywność;
 • nieograniczona potęga wyobraźni;
 • afirmacje;
 • obszary procesu kreatywnego;
 • korzyści wynikające z kreatywnego myślenia i działania.

Ograniczenia twórczego myślenia. Pokonywanie ograniczeń.

 • bariery na drodze do kreatywności i innowacyjności;
 • czym są przeświadczenia?
 • przekonania na temat własnego procesu intelektualnego;
 • automatyzm umysłowy;
 • plan na 21 dni.

Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonanie.

 • nawyki myślowe;
 • metody i narzędzia pobudzające potencjał kreatywny;
 • czynniki kształtowania wewnętrznych przekonań pracowników;
 • poza nagrodą i karą;
 • twórcze wpływanie na innych;
 • metody rozbijania schematów myślowych.

Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym.

 • techniki twórczego myślenia, m.inn: (Mind mapping, lateral thinking)
 • twórcze i odpowiedzialne podejmowanie decyzji:
 • twórczość w mnożeniu alternatyw, możliwości wyboru
 • sytuacje wymagające twórczości
 • twórcze poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w standardowych sytuacjach
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów; kreatywność w kontakcie z innymi

Wpływ emocji i percepcji na twórczość.

 • co to są emocje?
 • koło emocji Roberta Plutchnika
 • dwuczynnikowa teoria Lazarusa – Schachtera
 • wpływ emocji na procesy poznawcze
 • dwie drogi emocji wg. W.Jamesa
 • emocje w procesie twórczym
 • trening świadomości emocjonalnej

Dzień 2: Trening twórczości menedżera

Potencjał twórczy w zarządzaniu.

 • Potencjał twórczy – ujęcie definicyjne.
 • Cechy osobowe twórczego kierownika.
 • Komponenty kreatywności – wiedza, umiejętności, motywacja.

Diagnoza własnego typu umysłu; stylu myślenia, uczenia się, rozwiązywania problemów.

 • Autorefleksja – lider kreatywny.
 • Diagnoza własnego potencjału twórczego.
 • Self-SWOT kierownika w organizacji.
 • Kierunki twórczego rozwoju.

Twórczość w myśleniu.  Twórczość w działaniu.  Pozytywne nastawienie w zarządzaniu.

 • Lider kreatywny – jak umiejętności twórczego myślenia wpływają na efektywność zarządzania.
 • Pozytywna psychologia w zarządzaniu: misja – wizja – strategia – wartości.
 • Jak żonglowanie rozwija zdolności twórczego myślenia i działania.
 • Rodzaje problemów w organizacji.
 • Proces twórczego rozwiązywania problemów.
 • Zasady i strategie heurystyczne ułatwiające twórcze rozwiązywanie zadań.
 • Metody heurystyczne i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów.

Intuicja menedżera. Katalog technik oraz sposoby wykorzystania intuicji na stanowisku kierowniczym.

 • Cechy intuicyjnego menedżera.
 • Doskonalenie potencjału intuicyjnego kierownika.
 • Cykl działania zorganizowanego wg Deminga.
 • Intuicja i jej związek z wybranymi obszarami zarządzania.
 • Rola intuicji w podejmowaniu decyzji.

Myślenie strategiczne a twórczość.

 • Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu.
 • Aspekty talentu twórczego w zarządzaniu: zdolności, motywy, umiejętności.
 • Myślenie strategiczne – strategie w myśleniu i działaniu.

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia z analizą, analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą  80% czasu szkolenia – warsztatów.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl