Motywowanie pozafinansowe

Opis i cel szkolenia

Nabycie zarówno wiedzy jak i konkretnych umiejętności  motywowania pracowników. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia do bezpośredniego wykorzystania w miejscu pracy. Będą potrafili planować efektywne działania motywacyjne dla poszczególnych pracowników, zachęcać innych do spełniania coraz wyższych wymagań i osiągania lepszych wyników pracy. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności wzbudzania w pracownikach chęci w dążeniu do osiągania perfekcyjnych wyników w pracy.

Korzyści ze szkolenia

 • Osoby uczestniczące w warsztatach nabędą konkretne umiejętności wykorzystywania technik motywacyjnych do zwiększania indywidualnej efektywności kierowania.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną zasady efektywnego konstruowania skutecznych komunikatów motywujących, a każdy uczestnik weźmie udział w symulowanych scenkach, w których będzie miał możliwość treningu omawianych zagadnień.
 • Dzięki wieloletniemu  doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń otwartych proponujemy elastyczny program szkolenia, który trener w trakcie zajęć dopasowuje do potrzeb uczestników.
 • Mała grupa szkoleniowa daje gwarancję efektywnego szkolenia, nastawionego na bezpośredni kontakt-doradztwo ze strony trenera.

Program szkolenia

 1. Motywacja – wprowadzenie.

  • Podstawowe pojęcia.
  • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą.
  • Zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego.
  • Mity dotyczące motywacji.
 2. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania.
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga.
  • Hierarchia potrzeb Maslowa.
  • Teoria D.McClellanda, McGregora.
  • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 3. Indywidualna motywacja pracownika.
  • Co motywuje pracowników?
  • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika na podstawie obserwacji zachowań.
  • Percepcja a motywowanie innych.
  • Obserwacja pracownika a skuteczne motywowanie.
  • Motywatory pozafinansowe – czyli jak zatrzymać pracownika, kiedy brakuje środków finansowych?
  • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 4. Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.
  • Analiza własnej motywacji.
  • Jak motywować samego siebie?
  • Styl kierowania a motywacja.
 5. Komunikacja motywująca.
  • Zasady komunikacji motywującej.
  • Rozmowy korygujące zachowania.
  • Rozmowa motywacyjna.
  • Rozmowa krytyczna.
 6. Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych – zasady systemów motywacyjnych.
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
  • Czynniki wywołujące zadowolenie z pracy.
  • Czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy.
  • Kiedy stosować nagrody a kiedy kary.
  • Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 •  obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl