Microsoft Office Word – poziom podstawowy

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Word. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Program Microsoft Word – wprowadzenie

  • Podstawowe elementy i funkcje programu.
  • Krótkie wprowadzenie do interfejsu MS Word.
  • Objaśnienie paska zadań.
 2. Właściwości dokumentu
  • Autor, statystyka.
  • Właściwości modyfikowalne.
 3. Edycja tekstu
  • Wyjaśnienie znaczenia niektórych klawiszy – polskie litery i skróty klawiaturowe.
  • Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych.
  • Techniki zaznaczania tekstu.
  • Opcje czcionek, akapitów.
  • Tworzenie, modyfikacja oraz zastosowanie stylów.
  • Kopiowanie stylów.
  • Dzielenie wyrazów.
  • Malarz formatów.
 4. Sprawdzanie pisowni
  • Punktory i automatyczne numerowanie, listy wielopoziomowe.
  • Ustawienia układu strony.
 5. Architektura dokumentu
  • Listy, numerowanie i wypunktowanie.
  • Praca z nagłówkami.
 6. Wyszukiwanie – pisanie dowolnego tekstu i jego zapisywanie.
 7. Tabele
  • Tworzenie oraz modyfikacja.
  • Sortowanie danych w tabeli.
  • Filtrowanie danych w tabeli.
  • Operacje matematyczne w tabelach programu MS Word.
 8. Praca z narzędziami formatu.
  • Formatowanie tekstu, akapitów, stron.
  • Nagłówek i stopka dokumentu, typowe przypadki użycia.
 9. Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony.
 10. Drukowanie
  • Druk wybranego zakresu.
  • Skalowanie.
  • Wydruk.
  • Sortowanie.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl