Microsoft Office Word – poziom podstawowy

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Word. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Program Microsoft Word – wprowadzenie

  • Podstawowe elementy i funkcje programu.
  • Krótkie wprowadzenie do interfejsu MS Word.
  • Objaśnienie paska zadań.
 2. Właściwości dokumentu
  • Autor, statystyka.
  • Właściwości modyfikowalne.
 3. Edycja tekstu
  • Wyjaśnienie znaczenia niektórych klawiszy – polskie litery i skróty klawiaturowe.
  • Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych.
  • Techniki zaznaczania tekstu.
  • Opcje czcionek, akapitów.
  • Tworzenie, modyfikacja oraz zastosowanie stylów.
  • Kopiowanie stylów.
  • Dzielenie wyrazów.
  • Malarz formatów.
 4. Sprawdzanie pisowni
  • Punktory i automatyczne numerowanie, listy wielopoziomowe.
  • Ustawienia układu strony.
 5. Architektura dokumentu
  • Listy, numerowanie i wypunktowanie.
  • Praca z nagłówkami.
 6. Wyszukiwanie – pisanie dowolnego tekstu i jego zapisywanie.
 7. Tabele
  • Tworzenie oraz modyfikacja.
  • Sortowanie danych w tabeli.
  • Filtrowanie danych w tabeli.
  • Operacje matematyczne w tabelach programu MS Word.
 8. Praca z narzędziami formatu.
  • Formatowanie tekstu, akapitów, stron.
  • Nagłówek i stopka dokumentu, typowe przypadki użycia.
 9. Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony.
 10. Drukowanie
  • Druk wybranego zakresu.
  • Skalowanie.
  • Wydruk.
  • Sortowanie.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl