Microsoft Office Outlook – poziom zaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Outlook. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Organizacja pracy i czasu z wykorzystaniem Outlooka.
  • Pytanie wprowadzające: czy można efektywnie zarządzać czasem?
  • Zarządzanie czasem jako zarządzanie życiem i zarządzanie sobą – jak do tego wykorzystać program Outlook?.
 2. Planowanie spraw i zarządzaniu czasem w Outlooku.
  • Zalety pisemnego planowania.
  • Przeszkody występujące w odpowiednim planowaniu.
 3. Efektywne wykorzystanie czasu a Outlook.
  • Cele.
  • Planowanie.
  • Priorytety.
  • Przebieg pracy.
 4. Zarządzanie czasem przez kontakty w MS Outlook.
  • Archiwum kontaktów, wizytówki, zarządzanie listami dystrybucyjnymi.
  • Tworzenie korespondencji seryjnej – e-mail marketing.
  • Zarządzanie bazą kontaktów.
 5. Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem Outlooka.
  • Tworzenie, edycja, delegowanie.
  • Monitorowanie postępów.
  • Priorytety, kategorie, termin realizacji, przypomnienia.
 6. Pułapki czasowe.
  • Brak jednoznacznego określenia priorytetów.
  • Niezdecydowanie w podejmowaniu decyzji.
  • Presja nieprzekraczalności terminów.
  • Nieumiejętność delegowania zadań.
  • Zbędne bądź źle prowadzone zebrania.
  • Brak samodyscypliny.
 7. Zaawansowana praca z kalendarzem.
  • Zarządzanie czasem.
  • Nieobecność w pracy.
  • Planowanie pracy zespołu.
  • Spotkania.
 8. Ustalenie priorytetów.
  • Reguły ustalania priorytetów.
  • Pytania przydatne przy ustalaniu priorytetów.
  • Wykorzystanie matrycy Eisenhowera .
  • Wykorzystanie analizy ABC.
  • Wykorzystanie metody ABCDE.
 9. Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia w Outlooku.
  • Planowanie początku dnia, przebiegu dnia i końca dnia.
  • Sposoby ograniczające nasze skłonności do odkładania spraw na później.
 10. Pięć głównych rodzajów „złodziei czasu”.
  • Sposoby na zwalczanie złodziei czasu.
  • Walka ze „złodziejami” przez Outlooka.
 11. Zaawansowana konfiguracja poczty elektronicznej w Outlooku.
  • Praca na wielu kontach pocztowych.
  • Integracja z kontem Google i Hotmail /Windows live.
  • Typy kont: pop3, imap, exchange. Różnice, zalety, zastosowania.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl