Microsoft Office Outlook – poziom zaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Outlook. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Organizacja pracy i czasu z wykorzystaniem Outlooka.
  • Pytanie wprowadzające: czy można efektywnie zarządzać czasem?
  • Zarządzanie czasem jako zarządzanie życiem i zarządzanie sobą – jak do tego wykorzystać program Outlook?.
 2. Planowanie spraw i zarządzaniu czasem w Outlooku.
  • Zalety pisemnego planowania.
  • Przeszkody występujące w odpowiednim planowaniu.
 3. Efektywne wykorzystanie czasu a Outlook.
  • Cele.
  • Planowanie.
  • Priorytety.
  • Przebieg pracy.
 4. Zarządzanie czasem przez kontakty w MS Outlook.
  • Archiwum kontaktów, wizytówki, zarządzanie listami dystrybucyjnymi.
  • Tworzenie korespondencji seryjnej – e-mail marketing.
  • Zarządzanie bazą kontaktów.
 5. Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem Outlooka.
  • Tworzenie, edycja, delegowanie.
  • Monitorowanie postępów.
  • Priorytety, kategorie, termin realizacji, przypomnienia.
 6. Pułapki czasowe.
  • Brak jednoznacznego określenia priorytetów.
  • Niezdecydowanie w podejmowaniu decyzji.
  • Presja nieprzekraczalności terminów.
  • Nieumiejętność delegowania zadań.
  • Zbędne bądź źle prowadzone zebrania.
  • Brak samodyscypliny.
 7. Zaawansowana praca z kalendarzem.
  • Zarządzanie czasem.
  • Nieobecność w pracy.
  • Planowanie pracy zespołu.
  • Spotkania.
 8. Ustalenie priorytetów.
  • Reguły ustalania priorytetów.
  • Pytania przydatne przy ustalaniu priorytetów.
  • Wykorzystanie matrycy Eisenhowera .
  • Wykorzystanie analizy ABC.
  • Wykorzystanie metody ABCDE.
 9. Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia w Outlooku.
  • Planowanie początku dnia, przebiegu dnia i końca dnia.
  • Sposoby ograniczające nasze skłonności do odkładania spraw na później.
 10. Pięć głównych rodzajów „złodziei czasu”.
  • Sposoby na zwalczanie złodziei czasu.
  • Walka ze „złodziejami” przez Outlooka.
 11. Zaawansowana konfiguracja poczty elektronicznej w Outlooku.
  • Praca na wielu kontach pocztowych.
  • Integracja z kontem Google i Hotmail /Windows live.
  • Typy kont: pop3, imap, exchange. Różnice, zalety, zastosowania.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl