Microsoft Office Outlook – poziom podstawowy

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Outlook. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Poczta e-mail

  • Widoki i foldery w skrzynce pocztowej Microsoft Outlook, przegląd skrzynki pocztowej Outlook.
  • Wysyłanie i odbieranie wiadomości, edycja listów. Przesyłanie listów innym osobom.
  • Filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie wiadomości pocztowych.
  • Zarządzanie wiadomościami pocztowymi.
  • Tworzenie folderów (folderów wyszukiwania), zarządzanie wiadomościami w folderach Outlook.
  • Tworzenie podpisów tekstowych, dodawanie dodatkowych podpisów, zarządzanie podpisami.
  • Tworzenie reguł – przekierowanie wiadomości do odpowiednich folderów Outlook.
  • Wyszukiwanie wiadomości w skrzynce pocztowej Outlook.
 2. Kontakty
  • Korzystanie z firmowej książki adresowej.
  • Rejestrowanie kontaktów, przegląd karty kontaktu.
  • Tworzenie dodatkowych książek adresowych.
  • Zarządzanie kontaktami w bazie.
 3. Kalendarz
  • Zarządzanie spotkaniami, terminami, wydarzeniami cyklicznymi.
  • Zarządzanie czasem wolnym, lokalizacją spotkań.
  • Archiwizacja.
 4. Dziennik
  • Rejestracja czynności.
  • Rejestracja operacji na dokumentach Accessa, Excela, Worda, wiadomościach pocztowych.
  • Automatyczna rejestracja pozycji dziennika.
  • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności.
 5. Zadania
  • Zlecanie, wykonywanie zadań.
  • Grupowanie zadań.
  • Raporty.
  • Zadania cykliczne.
  • Kontrola wykonywanych zadań.
  • Współpraca z dziennikiem.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

monik2

Monika Biniecka

konsultantka ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 604 411 788
monika.jeziorek@illustro.pl