Microsoft Office Excel – poziom zaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Excel. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Ergonomia i personalizacja programu MS Excel.
  • Zaawansowane opcje ustawień Excela.
  • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu.
  • Deklarowanie nazw dynamicznych.
  • Zastosowanie nazw w formułach.
 2. Formatowanie warunkowe.
  • Warianty zastosowań.
  • Edycja formatów warunkowych.
  • Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji.
  • Formuły tablicowe, stałe, liczbowe.
 3. Zastosowanie funkcji Excela
  • Matematyczne.
  • Daty i czasu.
  • Wyszukiwania i adresu.
  • Baz danych.
  • Finansowych.
  • Logicznych.
  • Tekstowych.
  • Informacyjnych.
 4. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 5. Inspekcja formuł i sprawdzanie błędów.
 6. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
  • Zasady tworzenia tabel przestawnych.
  • Wartości, etykiety kolumn, wierszy – zasady przestawiania danych.
  • Formatowanie tabel przestawnych.
  • Grupy w tabelach przestawnych.
  • Własne pola obliczeniowe.
  • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych.
  • Sumy częściowe i końcowe.
  • Filtry raportu a filtry grupy.
  • Odświeżanie danych w tabelach przestawnych.
  • Zmiana funkcji liczącej wartości tabeli przestawnej.
  • Dodawanie własnego pola obliczeniowego.
  • Filtrowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego.
  • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej.
  • Niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych.
 7. Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 8. Bezpieczeństwo danych
  • Ochrona arkusza.
  • Ochrona skoroszytu.
  • Walidacja danych.
 9. Optymalizacja pracy w Excelu
  • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela.
  • Szablony z makropoleceniami.
  • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu.
  • Wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła).
 10. Stosowanie i edycja makra.
  • Funkcja makr.
  • Tworzenie i edycja.
  • Rejestrowanie i uruchamianie.
  • Rejestrowanie, włączanie i zatwierdzanie zmian.
  • Przypisywanie do paska poleceń.
  • Planowanie nagrywania makr dla optymalnego ich odtwarzania.
  • Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi.
 11. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
 12. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów
  • Przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości.
  • Zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów.
  • Tworzenie wykresów złożonych.
  • Zmiana zakresów danych.
  • Ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali.
  • Szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie.
  • Wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi.
  • Wykres z dwiema osiami.
  • Linia trendu.
  • Wykresy oparte o dane z tabel przestawnych.
 13. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl