Microsoft Office Excel – poziom średnio-zaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, kierowane do osób, chcących nauczyć się efektywnego wykorzystywania programu Microsoft Office Excel. Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonalności i możliwości wykorzystania programu do celów prywatnych i zawodowych.

Program szkolenia

 1. Analiza danych, bazy danych – praca z dużą ilością danych

  • Filtrowanie danych.
  • Sortowanie danych.
  • Dodawanie sum częściowych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej i automatyczne aktualizowanie danych.
 2. Formatowanie warunkowe
  • Wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości.
  • Paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon.
  • Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych.
  • Tworzenie formuł określających formatowane komórki.
 3. Zaawansowane funkcje

  • Funkcje logiczne – JEŻELI, LUB, ORAZ.
  • Funkcje statystyczne i matematyczne – LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKOW, LICZ.WARUNKI.
  • Funkcje wyszukiwania i odwołań – WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ.
  • Funkcje daty i czasu – DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG, NETWORKDAYS, WORKDAY.
  • Funkcje tekstowe – LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, Z.WIELKIEJ.LITERY.
  • Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.
 4. Wykresy
  • Przygotowanie danych do wykresu, rozmieszczenie danych na arkuszu.
  • Określanie zakresu danych źródłowych – manipulacja seriami danych.
  • Tworzenie wykresu za pomocą kreatora – kolejne kroki kreatora wykresów.
  • Opcje wykresu – dodawanie tytułów, siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi.
  • Formatowanie elementów wykresu – rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, okno formatowania.
  • Zaawansowane opcje formatowania.
  • Efekty wykresów trójwymiarowych
 5. Metody importu danych do MS Excel
  • Import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron WWW.
  • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.
 6. Tabele przestawne
  • Tworzenie tabeli przestawnej.
  • Odświeżanie danych.
  • Zmiana funkcji obliczeniowych.
  • Grupowanie danych.
  • Filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych.
  • Pola i elementy obliczeniowe.
  • Tabela przestawna z danych zewnętrznych.
 7. Bezpieczeństwo pracy w MS Excel
  • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł.
  • Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza.
  • Sprawdzanie poprawności danych.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywne warsztaty komputerowe.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl