Metody organizacji miejsca pracy oraz system KAIZEN

Opis i cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności i ergonomii pracy poprzez odpowiednie wykorzystywanie technik organizacji czasu w tym technik związanych z koncepcją KAIZEN. W osiągnięciu celu pomagają także liczne ćwiczenia i symulacje oparte na praktycznych przykładach – analiza studium przypadku.

Szczegółowe cele szkolenia są określane po dokonaniu oceny potrzeb Klienta związanych z:

 • Aktualnym sposobem organizacji pracy
 • Istniejącymi procedurami wewnętrznymi firmy mającymi istotny wpływ na organizację pracy
 • Umiejętnościami i wiedzą w zakresie organizacji pracy

Program szkolenia

Poniższy zakres jest zestawem ogólnych zagadnień programowych jakimi może zostać objęty właściwy program dla klienta.

Program właściwy zostanie określony po dokonaniu oceny potrzeb Klienta w ramach pakietu wstępnego.

Program zostanie zoptymalizowany z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczestników szkolenia.

 1. Organizacja czasu i miejsca pracy w oparciu o metodę KAIZEN
 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing,
 • Co to jest Kaizen,
 • Dlaczego Kaizen,
 • Techniki zbierania informacji,
 • Karta rozwiązania problemu – przykłady,
 • Zapoznanie się z problemami występującymi w firmie,
 • zastosowanie koła Deminga (PDCA) jako jeden z elementów do rozwiązywania problemów
 • Warsztaty Kazein (Workshop Kaizen) – droga do szybkich udoskonaleń. Przykład rozwiązywania problemu firmy na podstawie propozycji firmy,
 • Zespoły Kazein, do rozwiązywania problemów,
 • Wdrażanie usprawnień dla wytypowanego stanowiska pracy,
 • Likwidacja „wąskich gardeł”,
 • Wizualizacja osiągnięć.
 1. Autodiagnoza zużycia czasu
 • wyznaczanie priorytetów ze względu na ważność i pilność zadań
 • ranking zadań wynikających z subiektywnych preferencji
 • hierarchia działań
 1. Strategie i taktyki planowania czasu
 • definiowanie celów indywidualnych i grupowych- SMART
 • zasady oszczędzania czasu- identyfikacja „złodziei czasu”
 • weryfikacja zobowiązań i planów czyli weryfikacja założonych celów zawodowych
 1. Ustalenie priorytetów
 • Reguły ustalania priorytetów
 • Pytania przydatne przy ustalaniu priorytetów
 • Wykorzystanie zasady Eisenhowera
 • Wykorzystanie analizy ABC
 • Wykorzystanie metody ABCDE
 1. Delegowanie zadań i uprawnień jako klucz do skutecznego zarządzania czasem i skutecznego wyznaczania celów do realizacji
 • zasady delegowania zadań
 • motywowanie i ocena realizacji zadań
 • przeszkody w skutecznym delegowaniu i zarządzaniu czasem: nadmierna wiara w siebie, nierealistyczna ocena czasu, pracoholizm, zbędna obecność

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Wykład interaktywny
 • Praca grupowa
 • Gra symulacyjna
 • Studia przypadków
 • Dyskusja
 • Zadania problemowe
 • Instruktarz
 • Burza mózgów

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl