Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności porozumiewania się personelu zarówno kontekście komunikacji członków zespołu jaki i pomiędzy komórkami organizacyjnymi firmy.

Szkolenie pozwala wdrożyć nowoczesne standardy w tworzeniu kanałów komunikacji interpersonalnej w zespole pracowniczym poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności które zostały sprawdzone w praktyce biznesowej. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie przekazywania i interpretowania komunikatów, aktywnego słuchania oraz przeanalizują najczęściej popełniane błędy w procesie komunikacji.

Szkolenie pozwoli na uświadomienie zachodzących procesów psychologicznych i umiejętność zarządzania nimi, co usprawni wypełnianie codziennych obowiązków, realizowanie swoich zadań przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnych relacji w zespole.

Program szkolenia

 1. Funkcje komunikacji w firmie – komunikacja formalnie i nieformalna- destrukcyjna siła niedomówień i plotek.
 2. Komunikacja jedno- i dwukierunkowa czyli wykonywania rozkazów czy współpraca?
 3. Style komunikowania się  ludzi w zespołach  i bariery w komunikacji interpersonalnej- „słucham, ale nie słyszałem”
 4. Optymalne wykorzystanie narzędzi komunikacji- spotkanie twarzą w twarz czy na Skype?
 5. Motywowanie poprzez umiejętny feedback – jak zwrócić uwagę i otrzymać podziękowanie od kolegi.
 6. Czynniki blokujące sprawny przepływ informacji w zespołach i motywujące do współpracy.
 7. Wspólne zebrania- efektywne spotkanie czy nudna nasiadówka? Warunki prowadzenia skutecznych spotkań zespołowych.
 8. Skuteczna grupa a zespół, czyli kiedy ludziom zaczyna zależeć na współpracy ze sobą.
 9. Optymalna liczba osób w zespole- „co dwie głowy to nie jedna”, ale z drugiej strony „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”.
 10. Realizacja celów zespołowych: jak je budować i wyznaczać indywidualne zadania.
 11. Analiza ról zespołowych wg. Belbina, czyli do czego każdy jest powołany.
 12. Rola lidera zespołu: przywódca czy menadżer?
 13. Zjawiska w zespołach: efekt synergii, syndrom „myślenia grupowego”, efekt kapitanozy, lenistwo społeczne, atrybucje.
 14. Konflikty w zespole- rzecz naturalna czy złośliwość ludzi? Przyczyny powstawania, sposoby diagnozowania i techniki twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z zastosowaniem strategii win-win.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról
 • burza mózgów
 • obserwacja
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • analiza doświadczeń uczestników
 • gry symulacyjne

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl