Budowanie dobrych relacji zawodowych

Opis i cel szkolenia

Udoskonalenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie umiejętności zarządzania zmianami.

Program szkolenia

  1. Organizacja wobec zmian- Wprowadzenie

Pojęcie zmiany w organizacji i jej konsekwencje dla szefów i pracowników-  „zmiana jako szansa czy zagrożenie?” Hipoteza krzywej „S” – „raz na wozie, raz pod wozem”- zmiana jako konieczność w każdej organizacji. Czynniki inicjujące  (wewnętrzne i zewnętrzne) wprowadzanie zmian w organizacji. Źródła efektywności wprowadzanych zmian, czyli co zrobić, żeby zmiana faktycznie zaistniał i miała sens w organizacji? Kultura organizacyjna instytucji a wprowadzanie zmiany, czyli jak rodzaj kultury organizacyjnej wpływa na efektywność wprowadzanych zmian.

  1. Kierownik wobec zmiany

Osobowość kierownika a gotowość do zmiany- na ile ja  jestem gotowy do akceptacji nowości? Analiza indywidualna gotowości i akceptacji zmian. Mój indywidualny styl kierowania a wprowadzanie zmiany w zespołach: co będzie wspierać, a co blokować realizację planu wprowadzania zmian? Budowa indywidualnego planu rozwoju w zakresie wprowadzania zmian w swoim zarządzaniu. Wpływ mojej postawy na podwładnych- „słowa uczą, przykłady pociągają”- jak ja mogę swoim działaniem wpłynąć na szybkość i skuteczność wprowadzania zmian przez moich pracowników?  Komunikowanie zmian przez kierownika.

  1. Pracownik wobec zmiany

Indywidualna gotowość pracownika do zmiany – osobowość pracownika  typu „A” i osobowość typu „B” a działanie w procesie zmiany. Jak zaangażować pracownika do uczestnictwa i autentycznego zaangażowania  w zmianach. Źródła indywidualnych oporów pracowników wobec zmian – sposoby ich diagnozowania  wspólnego pokonywania.

  1. Zespół pracowniczy wobec zmiany

Zespół wobec zmiany- specyfika gotowości do zmian, czyli „innowatorzy kontra maruderzy” w zespołach – grupowe reakcje na zmiany, analiza pola sił zespołu w procesie zmian. Metody przełamywania oporów wobec zmian w zespole „Wszyscy się uczymy”- kierownik i jego zespół wobec nowej sytuacji- konieczny stopień przyzwolenia na błędy, wyciąganie wniosków, wspólne uczenie się- elementy zarządzania wiedzą jako czynniki warunkujące sprawne wprowadzanie zmian i gotowość zespołu do współpracy w przyszłości. Jak komunikować zmiany w zespole – plan działania i współpracy. Jak motywować zespół do wprowadzania zmian- analiza czynników sukcesu i porażek na przykładach różnych organizacji. Źródła oporów zespołowych, czyli jak wcześniejsze doświadczenia zespołu wpływają na chęć wprowadzania nowości. Wypracowanie scenariusza – procedury wprowadzania zmian w moim zespole.

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl