Automotywacja

Opis i cel szkolenia

Motywowanie zarówno siebie jak i innych jest umiejętnością niezbędną każdemu, kto chce osiągnąć sukces w tym co robi. To motywacja jest siłą napędową, która pozwala przezwyciężać przeszkody i wytrwać w dążeniu do celu. Dlatego też, do udziału w szkoleniu zapraszamy każdego, kto chce w pełni wykorzystywać swój potencjał oraz każdego, kto chce w pełni wykorzystywać potencjał otaczających go ludzi.

Program szkolenia

 1. Ogólna charakterystyka motywacji.
  • Czym jest motywacja.
  • Znaczenie motywacji.
  • Motywatory i demotywatory.
 2. Modele motywacyjne i ich znaczenie w motywowaniu siebie i innych.
  • Piramida potrzeb Maslowa.
  • Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora.
  • Teoria 3 potrzeb Dawida McClellanda.
  • Higiena motywacyjna Fredericka Herzberga.
  • Teoria oczekiwań Victora Vrooma.
 3. Metody wyznaczania celów.
  • Model SMART i SMARTER.
  • Technika Disney’a.
  • Strategia Vonneguta.
  • Model VALID.
  • Wizualizacja celów.
  • Pozytywne myślenie.
 4. Indywidualne profile motywacyjne wg modelu DNA.
  • Identyfikacja profilu motywacyjnego uczestników.
  • Charakterystyka profili motywacyjnych.
  • Metody doboru indywidualnych czynników motywujących.
  • Metody eliminacji indywidualnych czynników demotywacyjnych.
  • Zastosowanie indywidualnych profili motywacyjnych w zarządzaniu zespołem.
  • Komunikacja w oparciu o profil motywacyjny.
 5. Wpływ otoczenia na motywację.
  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
  • Dostosowywanie miejsca pracy.
  • Zasada wzajemności.
 6. Budowanie indywidualnego planu rozwoju.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny, umożliwiający przećwiczenie poznawanych technik. Dużo miejsca poświęcone jest także analizowaniu motywacji swojej oraz innych uczestników szkolenia. Uczestnicy wychodzą ze szkolenia wyposażeni w indywidualny plan rozwoju, gotowy do natychmiastowego wdrożenia.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl