Asertywność

Opis i cel szkolenia

Szkolenie dotyczy ważnego obszaru umiejętności komunikacyjnych – zachowań asertywnych. Koncentruje się na umiejętnościach podnoszących jakość i skuteczność komunikacji w relacjach zawodowych i prywatnych. W dużej mierze odwołuje się do osobistych kompetencji w zakresie stosowania narzędzi komunikacyjnych.
Celem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się zarówno w relacjach służbowych, jak i prywatnych.

Program szkolenia

 1. Asertywność – co to dla mnie znaczy?
 2. Asertywność a inne rodzaje zachowań:
  • Asertywność jako konstruktywna alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych.
  • Zasady zachowań asertywnych.
 3. Człowiek, asertywność i Analiza Transakcyjna:
  • “Mój poziom asertywności”, czyli wypełnianie kwestionariusza i refleksja nad swoimi postawami i zachowaniami.
  • “Pozycja życiowa a bierność, manipulacja, agresywność, asertywność”, czyli pogadanka o teorii AT w odniesieniu do różnych zachowań.
  • “Dlaczego jestem taki, a nie inny?”, czyli przyczyny niektórych zachowań.
 4. Rozwijanie własnej asertywności poprzez:
  • Pozytywne postrzeganie samego siebie.
  • Przyjmowanie i przekazywanie pozytywnych komunikatów.
  • Wykorzystanie odpowiednich technik komunikacyjnych (słuchanie, wyjaśnianie, weryfikacja założeń, zadawanie pytań, wyrażanie sądów w pierwszej osobie, rozróżnianie między tym, co myślisz, a tym co czujesz oraz między tym, co wiesz, a co sobie wyobrażasz, pozytywne wypowiedzi, posługiwanie się tym samym językiem, odzwierciedlanie zachowań niewerbalnych).
  • Ćwiczenie umiejętności asertywnych (wyrażanie własnej opinii, wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie uczuć, radzenie sobie z presją i manipulacją, udzielanie i przyjmowanie krytyki).
  • Praca nad zgłaszanymi problemami w obszarze tematu.
 5. Rozwijanie i wzmacnianie asertywności u innych poprzez:
  • Oddziaływanie na ich zachowanie.
  • Otrzymywanie i przekazywanie rzetelnych komunikatów.
 6. “Mój potencjał”, czyli budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie i dbanie o dobry wizerunek firmy – sięganie do zasobów, afirmacje, pozytywne doświadczenia.

Metody szkoleniowe

Cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl

[recaptcha]