Sprzedawca w branży detalicznej

Cel szkolenia

Warenkorb mit DiagrammCelem szkolenia jest wykreowanie wśród uczestników myślenia i zachowania pro-klienckiego w procesie obsługi klienta detalicznego, które znacząco wpływają na poziom sprzedaży, zadowolenie klienta i w konsekwencji na wizerunek całej firmy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek  i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak: odgrywanie ról, dyskusja moderowana, obserwacja zachowań, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza doświadczeń uczestników, symulacje rozmów handlowych, studium przypadku.

Co zyskujesz dzięki szkoleniu?

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania technik sprzedaży i narzędzi profesjonalnej obsługi w kanale detalicznym oraz umiejętności interpersonalne związane z budowaniem pozytywnego wizerunku, trwałych relacji z klientem i radzeniem sobie z klientem w trudnych sytuacjach.

Metodyka szkolenia skupiać się będzie głównie na prowadzeniu symulacji sprzedaży, odgrywaniu ról w procesie obsługi, ćwiczeniach pokazujących zachowania klientów i pożądanych reakcji sprzedawcy.

Umiejętności po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • właściwie dobierać optymalne sposoby i formę przekazu informacji w zależności od założonego celu handlowego i typu osobowości klienta,
 • konstruktywnie reagować na zastrzeżenia klienta i reklamacje,
 • budować relacje z klientami i uargumentować potrzebę zakupu,
 • stosować techniki zwiększające wartość zakupów,
 • diagnozować obszary problemów w obsłudze klienta i rozwiązywać je,
 • właściwie komunikować się z klientem i jednocześnie pozytywnie wpływać na wizerunek firmy.

Program szkolenia (40 h)

1. Uwarunkowania obsługi klienta w kanale detalicznym

 • Rola sprzedawcy w procesie obsługi klienta
 • Specyficzne uwarunkowania sprzedaży detalicznej w sektorze handlu
 • Czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów – analiza

2. Techniki zwiększania sprzedaży w kanale detalicznym z wykorzystaniem komunikacji interpersonalnej

 • Analiza typologii osobowości klienta jako klucz do zwiększania sprzedaży
 • Stosowanie reguł wpływu społecznego- Zasady wg. Roberta Cialdiniego
  • Wzajemność
  • Zaangażowanie
  • Ograniczona dostępność
  • Dowód słuszności
  • Autorytet
  • Lubienie i sympatia
 • Techniki relatywizowania ceny

3. Kluczowe aspekty sprzedaży detalicznej

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Techniki nawiązania kontaktu z klientem – jak okazać zainteresowanie, nie będąc nachalnym
 • Zachowania sprzedawcy budujące zaufanie klienta
 • Zebranie informacji o potrzebach klienta i właściwe doradztwo
 • Przedstawianie propozycji i pomoc w dokonaniu wyboruFinalizacja rozmowy z klientem i zamknięcie transakcji

4. Prowadzenie rozmowy handlowej z klientem

 • Sztuka zadawania pytań jako główne narzędzie dobrego sprzedawcy
  • Sposoby zadawania pytań i możliwość ich zastosowania w zależności od typologii klienta
  • Rodzaje pytań i ich zastosowanie w zależności od etapu sprzedaży
  • Korzyści z pytań: dla klienta, dla sprzedawcy
 • Aktywne słuchanie
  • Parafraza jako metoda eliminacji nieporozumień i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta
  • Wykorzystanie krótkich komunikatów werbalnych dla podtrzymania uwagi klienta
  • Stymulowanie rozmowy poprzez komunikaty niewerbalne
 • Prezentacja oferty / produktów
  • Techniki wzbudzania zainteresowania
  • Komunikacja: Cecha-Zaleta-Korzyść
  • Język korzyści a język problemów
  • Metody aktywnego kierowania uwagą klienta i celowe nadawanie znaczenia
  • Eliminowanie zwrotów obniżających wartość wypowiedzi
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta i zamykanie sprzedaży
  • Techniki postępowania z zastrzeżeniami klientów
  • Skuteczne odpowiedzi na typowe zastrzeżenia klientów
 • Radzenie sobie z krytyką, obiekcjami oraz reklamacjami

5. Analiza procesu obsługi klienta - podsumowanie

 • Powitanie klienta
 • Ustalenie potrzeb klienta
 • Prezentacja towaru
 • Wyjaśnienie wątpliwości i zastrzeżeń klienta
 • Stosowanie technik zwiększających zakupy
 • Zamknięcie sprzedaży
 • Załatwianie reklamacji

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Formularz zgłoszeniowy