Studia podyplomowe

Wieloletnia współpraca z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w zakresie szkolnictwa wyższego przechodzi w nowy rozdział. Jesteśmy od tego roku Partnerem merytorycznym WSB na trzech kierunkach studiów podyplomowych:

Połączenie doświadczenia instytucji szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowo-doradczej jest gwarancją najwyższej jakości kształcenia. Studia będą oparte na praktycznych doświadczeniach naszych wykładowców- trenerów i konsultantów.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu dostarczymy na rynek pracy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która będzie dysponować przede wszystkim przygotowaniem praktycznym.

Nowoczesne metody rekrutacji i rozwoju personelu

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wdrożeniem nowoczesnych oraz skutecznych narzędzi rekrutacji, selekcji  i rozwoju personelu. Spotkania z praktykami tej dziedziny umożliwią zweryfikowanie metod oraz wypracowanie optymalnych narzędzi wspierających pozyskiwanie pracowników i ich rozwój.

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skutecznymi metodami pozyskiwania pracowników z zastosowaniem różnych metod rekrutacyjnych oraz zbudowanie optymalnego dla organizacji i pracownika systemu jego rozwoju  w firmie.  Program studiów został stworzony z myślą zarówno o przedsiębiorcach z MŚP, realizujących często samodzielnie podstawowe funkcje personalne w firmach, jak i dla pracowników komórek i działów HR z dużych organizacji. Tematyka zajęć obejmuje przegląd najważniejszych technik rekruterskich oraz działań związanych z rozwojem pracownika.

Korzyści
Uczestnicy w trakcie zajęć poznają zasady i narzędzia rekruterskie, poznają optymalne zasady działania w procesie selekcji oraz wypracowują narzędzia do zastosowania w swoich organizacjach. Prowadzący mają doświadczenie w realizacji projektów dla sektora MŚP i dla korporacji, dlatego zarówno omawiane casy jak i budowane narzędzia  będą adekwatne do oczekiwań słuchaczy i rozmiarów ich organizacji.  Spotkania będą także znakomita okazją do wymiany doświadczeń z prowadzącymi, ale także pomiędzy uczestnikami zajęć.

Praktyczny charakter studiów
Wysoka jakość kształcenia, aktywne formy prowadzenia zajęć, wykładowcy, którzy są specjalistami w poszczególnych branżach, oraz przyjazna organizacja studiów – to wszystko sprawia, że studia podyplomowe w WSB są ciekawe i praktyczne. Dzięki temu słuchacze w sposób efektywny zwiększają swoją wiedzę, ucząc się tego, jak wykorzystywać ją w życiu zawodowym.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Na zajęciach omawiane są najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników. Mają także możliwość zapoznania się ze standardami audytu personalnego.

Cel
Słuchacze WSB Opole zdobędą wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak: skuteczne kształtowanie potencjału kadrowego, istota procesu organizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, aspekty prawne w zarządzaniu personelem, przywództwo i proces oddziaływania na pracowników.

Korzyści
Na zajęciach omawiane są najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników. Mają także możliwość zapoznania się ze standardami audytu personalnego.

Praktyczny charakter studiów
Złożoność problematyki zarządzania zasobami ludzkimi wymaga, by zróżnicowany program kierunku obejmował wiedzę praktyczną. Studia stawiają na interaktywne formy zajęć, m.in. grę biznesową, w której od uczestników oczekuje się asertywności i prowadzenia negocjacji w warunkach konfliktu.

Uczestnicy
Studia w WSB w Opolu przeznaczone są przede wszystkim dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz innych obszarów organizacji, właścicieli firm, doradców personalnych i psychologów pracy, a także innych osób zainteresowanych tą ważną – z punktu widzenia organizacji – problematyką.

Psychologia w biznesie

Znajomość elementów z zakresu psychologii organizacji i zarządzania zwiększa efektywność działań menedżerskich. Studia mają charakter przekrojowy- dotyczą zarówno efektywności samego menedżera oraz skuteczności jego działań z ludźmi. Zajęcia prowadzone przez praktyków gwarantują aktualność przekazywanej wiedzy.

Cel
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności przez słuchaczy w obszarze zarządzania personelem z wykorzystaniem aktualnej wiedzy i narzędzi psychologicznych. Połączenie tzw. twardych metod zarządzania  z umiejętnościami z zakresu psychologii zwiększa nie tylko komfort pracy menedżera, ale przed wszystkim podnosi skuteczność działań menedżerskich.  Program powstał na bazie doświadczeń prowadzących, realizujących projekty doradcze zarówno w MŚP jak i w dużych firmach.

Korzyści
Studia są podzielone na dwa obszary: umiejętności własnych menedżera i jego kompetencji w zakresie współpracy w organizacji.  Studia mają charakter praktyczny- prowadzący koncentrują się na realnych zdarzeniach i procesach zachodzących w firmach. Dzięki temu uczestnicy rozwiązują konkretne problemy przechodząc trzyetapową „ścieżkę” menedżera- począwszy od kompetencji menedżera, przez rozwiązywanie konfliktów aż po praktyczny trening medialny z wystąpień publicznych realizowany w studio medialnym pod okiem profesjonalnych doradców.

Praktyczny charakter studiów
Wysoka jakość kształcenia, aktywne formy prowadzenia zajęć, wykładowcy, którzy są specjalistami w poszczególnych branżach, oraz przyjazna organizacja studiów – to wszystko sprawia, że studia podyplomowe w WSB są ciekawe i praktyczne. Dzięki temu słuchacze w sposób efektywny zwiększają swoją wiedzę, ucząc się tego, jak wykorzystywać ją w życiu.

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem i poszerzeniem swoich umiejętności zarządzania o obszar działań psychologicznych koniecznych  w pracy menedżera. Zapraszamy zarówno właścicieli małych firm, jak i pracujących w dużych firmach, aby poprzez uczestnictwo i treningi warsztatowe poznać skuteczne mechanizmy pracy z ludźmi.