Studia podyplomowe

Wieloletnia współpraca z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w zakresie szkolnictwa wyższego przechodzi w nowy rozdział. Kolejny już rok z rzędu jesteśmy Partnerem merytorycznym WSB na kierunkach studiów podyplomowych:

Połączenie doświadczenia instytucji szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowo-doradczej jest gwarancją najwyższej jakości kształcenia. Studia będą oparte na praktycznych doświadczeniach naszych wykładowców- trenerów i konsultantów.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu dostarczymy na rynek pracy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która będzie dysponować przede wszystkim przygotowaniem praktycznym.

HR i Controlling Personalny

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skutecznymi  metodami wdrażania narzędzi controllingowych z obszaru HR w funkcjonowanie firmy. Dzięki systemowi controllingu w obszarze HR i wprowadzeniu zasad policzalności zwrotu z inwestycji możliwe jest traktowanie nakładów na HR jako inwestycji w ludzi, a nie koszt.   Tematyka zajęć obejmuje nie tylko przegląd najważniejszych narzędzi controllingu personalnego, ale zawiera także aspekt odniesienia tych procedur do strategii przedsiębiorstwa, zagadnień prawnych czy aspektów społecznych wdrożenia i funkcjonowania narzędzi controllingu w firmie.

Korzyści
Uczestnicy w trakcie zajęć poznają zasady budowania i wdrażania   narzędzi z obszaru controllingu personalnego oraz ich funkcjonowania w kontekście strategii firmy. Poznają metody obliczania wskaźników zwrotów z inwestycji w obszarze HR , dzięki czemu w optymalny sposób będą mogli kształtować procesy szkoleniowe i rozwojowe kadr. Słuchacze poznają zasady wdrażania tych narzędzi w aspekcie społecznym: począwszy od przeprowadzenia badań społecznych po opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnych dla uczestników procesów HR. Spotkania będą także znakomita okazją do wymiany doświadczeń z prowadzącymi, ale także pomiędzy uczestnikami zajęć.

Praktyczny charakter studiów
Wysoka jakość kształcenia, aktywne formy prowadzenia zajęć, wykładowcy, którzy są specjalistami w poszczególnych branżach, oraz przyjazna organizacja studiów – to wszystko sprawia, że studia podyplomowe w WSB są ciekawe i praktyczne. Dzięki temu słuchacze w sposób efektywny zwiększają swoją wiedzę, ucząc się tego, jak wykorzystywać ją w życiu zawodowym.