Kontrola zarządcza

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania przepisów.

W trakcie zajęć poruszone zostaną również aspekty związane z projektowaniem zmian w odniesieniu do kontroli zarządczej, a także szacowaniem ryzyka i zarządzanie nim.

W trakcie zajęć poruszone zostaną praktyczne aspekty związane z:

 • projektowaniem zmian w odniesieniu do kontroli zarządczej
 • szacowaniem ryzyka i zarządzanie nim, w tym rozpisanie jednostki na cele i zadania
 • oceną ryzyka
 • przygotowaniem mierników oceny ryzyka
 • opracowaniem mapy ryzyka

Uczestnicy zapoznają się także z poszczególnymi standardami kontroli, dokumentami niezbędnymi do realizacji kontroli, wymaganiami audytorów II stopnia.

Program szkolenia

Panel dyskusyjny

 1. Standardy kontroli zarządczej:
 • środowisko wewnętrzne
 • cele i zarządzanie ryzykiem
 • mechanizmy kontroli
 • informacja i komunikacja
 • monitorowanie i ocena

Panel warsztatowy

 1. Proces zarządzania ryzykiem:
 • identyfikacja wrażliwych obszarów działania jednostki
 • szablon rejestru ryzyka
 • wskaźniki oceny prawdopodobieństwa i skutków ryzyka
 • mapa ryzyka – ocena istotności

Pierwsza część ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy słuchaczy szkolenia z zakresu kontroli zarządczej – czas trwania 1 godzina.

Druga część poświęcona będzie na wspólnym budowaniu modelu procesu zarządzania ryzykiem – czas trwania 2 godziny.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl