Zasady techniki prawodawczej dla gmin i powiatów

Opis i cel szkolenia

Do stosowania „Zasad techniki prawodawczej” zobowiązane są wszelkie organy stanowiące prawo, w tym rady gmin, rady powiatów, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Zgodność uchwały z „Zasadami techniki prawodawczej” podlega ocenie organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo o szczegółach wprowadzanych zmian i praktycznym podejściu do ich wdrożenia.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do organów stanowiących prawo, w tym rady gmin, rady powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Program szkolenia

 1. Omówienie wyników kontroli stanowienia aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie nieprawidłowości dotyczących:
 • realizacji obowiązku stanowienia aktów prawa miejscowego
 • realizacji obowiązku opiniowania i uzgadniania z innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
 • przekazywania aktów prawa miejscowego do kontroli
 • przekazywania aktów prawa miejscowego do ogłoszenia
 • prowadzenia zbioru przepisów prawa miejscowego
 1. Rodzaje aktów prawa miejscowego
 2. Procedura uchwałodawcza:
 • podmioty, którym może przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego
 • elementy uzasadnienia projektu
 • prace legislacyjne nad projektem
 1. Zasady tworzenia aktu prawa miejscowego:
 • tytuł uchwały
 • oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja
 • budowa przepisu
 • użycie spójników
 • typowe środki techniki prawodawczej
 • struktura uchwały
 • układ i postanowienia przepisów merytorycznych
 • układ i postanowienia przepisów końcowych
 1. Nowelizacja uchwały
 2. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego
 3. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do kontroli
 4. Tekst jednolity
 5. Sprostowanie błędu

 

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl