Ustawa o promocji zatrudnienia i kompetencje społeczno- psychologiczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności realizowanych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz współpracy pomiędzy stanowiskami oraz przydatność w pracy zawodowej uczestników szkolenia.

Program szkolenia

Niezbędne kompetencje społeczno-psychologiczne pracowników PUP

 • Rola i formy komunikacji interpersonalnej w pracy pracownika PUP
 • Budowanie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych
 • Asertywność w kontaktach z osobą bezrobotną
 • Analiza i techniki zarządzania konfliktem

Segmentacja i profilowane bezrobotnych jako wstępny etap budowania prawidłowej ścieżki aktywizacji zawodowej klienta

 • Funkcje segmentacji istotne z punktu widzenia skuteczności procesu aktywizacji klientów korzyści dla urzędu,
 • Techniki segmentacyjne – kryteria, wskaźniki i mierniki stosowane w segmentacji,
 • Warunki prawidłowej segmentacji,
 • Pomiar kwalifikacji i motywacji klientów PUP: kwestionariusze kwalifikacji i motywacji jako narzędzia pomiaru, założenia metodologiczne w zakresie konstrukcji kwestionariuszy, ich praktyczne zastosowanie dla prowadzenia segmentacji w PUP,
 • Profilowanie klientów – identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długookresowym bezrobociem

Zakres i zasady współpracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Najistotniejsze zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie współpracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy
 • Dokumentacja wymagana w procesie rejestracji
 • Schemat czynności rejestracyjnej
 • Analiza przypadków

Motywowane do aktywności na rynku pracy

 • Zasady komunikacji motywującej
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby bezrobotnego na podstawie obserwacji zachowań/historii kontaktów z PUP
 • Percepcja a motywowanie innych
 • Obserwacja pracownika a skuteczne motywowanie
 • Motywatory pozafinansowe – kluczowe zasady
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.

Podejście zorientowane na klienta – diagnozowanie potrzeb i oczekiwań klienta, umożliwienie precyzyjnego ustalenia umiejętności i kwalifikacji, dokładne sprecyzowanie dostępnych ścieżek rozwoju zawodowego

 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych osoby bezrobotnej
 • Rola szkoleń w procesie zwiększania kwalifikacji i poszukiwania pracy przez klienta
 • Wykorzystanie badań rynku pracy w tworzeniu planów szkoleniowych i lokalnej strategii zatrudnienia
 • Metodologia wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Najskuteczniejsze warianty ścieżki klienta w urzędzie pracy a ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy.

 • Analiza schematu komunikacji w PUP
 • Rola PUP w kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego
 • Analiza danych zatrudnienia zatrudnionych w PUP
 • PUP a rola powiatowej rady zatrudnienia w rozwiązywaniu lokalnych problemów rynku pracy.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl