Szkolenie obronne dla organów administracji państwowej i samorządowej

Opis i cel szkolenia

Organizowane szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego i wytycznymi organów administracji rządowej z uwzględnieniem planu szkolenia w danej gminie.

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności do sprawnego działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz przeciwstawienia się zagrożeniom kryzysowym.

Zakres szkolenia

 1. Regulacji prawnych
 2. Warsztatów łącznościowych
 3. Nauki udzielania pierwszej pomocy

Program szkolenia

A – Regulacje prawne

Problematyka i tematyka szkolenia obronnego:

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państw
 • Polityka bezpieczeństwa państwa oraz organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego
 • Utrzymanie stałej gotowości obronnej państw
 • Podwyższanie gotowości obronnej państw (stały dyżur)
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne
 • Funkcjonowanie państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny(główne stanowisko kierowania)
 • Przygotowania gospodarczo-obronne w organach administracji publicznej
 • Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz współpracy cywilno-wojskowej
 • Wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne
 • Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państw
 • Ochrona ludności w warunkach prowadzenia działań militarnych oraz ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego
 • Ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych

Problematyka i tematyka szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego:

 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Rozpoznawanie zagrożeń i analiza ryzyka (zapobieganie)
 • Organizacja zarządzania kryzysowego i ochrona ludności oraz zasady funkcjonowania na poszczególnych szczeblach (przygotowanie)
 • Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności (reagowanie)
 • Odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego stanu po zakończeniu trwania sytuacji kryzysowej

 

B – Warsztaty łącznościowe

 • Prowadzone są w postaci treningów łączności radiowej w terenie, uczestnicy szkolenia są dzieleni na zespoły, które wykonują określone zadania
 • Część zajęć ma formę teoretyczną i polega określeniu punktów na mapie wg normy natowskiej ATP 45
 • Nauka posługiwania się busolą, strzelanie z repliki broni ASG
 • Można również przedstawić elementy dotyczące wojewódzkiego radiowego sytemu alarmowania ludności typ DSP-50/OC. Wykonanie tego jest możliwe za pomocą systemu urządzeń teleinformatycznych (trenażer)

 

C –  Nauka udzielania pierwszej pomocy

 • Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawa prawna udzielania pierwszej pomocy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach wojennych i sytuacjach kryzysowych
 • Najważniejsze czynności w trakcie udzielania pierwszej pomoc: ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena poszkodowanego i kontrola cech życiowych, wezwanie pomocy, podtrzymywanie czynności życiowych, ewakuacja z miejsca zagrożenia, zastosowanie odpowiedniej pozycji dla poszkodowanego, walka z wstrząsem, zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Zasady postępowania w przypadku: omdlenia, zaburzenia oddychania, ataku padaczki, zawału, wstrząsu, krwotoku, urazów
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
 • Zagrożenia dla osoby niosącej pomoc
 • Dyskusja

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl