Szkolenia dla Oświaty

Placówki oświatowe realizują ważną społeczną misję, jaką jest edukacja. Od jej jakości w dużej mierze zależy nasza przyszłość, dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenia kompetencji nauczycieli i personelu wspierającego edukację. Osiągnąć to można przede wszystkim za sprawą właściwie wyszkolonej, dobrze zmotywowanej kadry nauczycielskiej, która odpowiedzialnie i rzetelnie przekazuje wiedzę, kształtując prawidłowe postawy uczniów. Taki efekt gwarantują prowadzone przez nas szkolenia dla placówek oświatowych.
Nasze szkolenia dla oświaty przygotowują personel do pracy z uczniami na różnych etapach nauki – skutecznie wspieramy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, licea, technika, szkoły zawodowe i uczelnie wyższe. Chcąc podnieść jakość kształcenia, warto zainwestować w szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

  1. Szkolenia dla nauczycieli / rady pedagogicznej
  2. Szkolenia dla uczniów
  3. Szkolenia dla rodziców

Kontakt

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554

tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl