Superwizja pracy socjalnej

Opis i cel superwizji

Z uwagi na specyfikę pracy socjalnej proponujemy, aby superwizja była prowadzona przez specjalistę w dziedzinie pracy socjalnej, posiadającej w tym zakresie zarówno doświadczenie jak i wykształcenie. Co ważne superwizor, którego Państwu proponujemy bierze udział w stworzeniu standardów superwizji pracy socjalnej, które będą wykorzystywane do opracowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie superwizji pracy społecznej.

Celem jest umożliwienie pracownikom socjalnym dokonania refleksji nad sposobem i procedurami pracy poprzez aktywność interpersonalną. W efekcie tego procesu uzyskany zostanie mechanizm służący poprawie jakości pracy i otwartości na potrzeby, rozwiązywanie problemów klientów pomocy społecznej, co także wzmocni odpowiedzialność za decyzje pracownika w tym zakresie.

Formy i zakres superwizji

Superwizja indywidualna- polega na konsultacji, w które zaangażowane są dwie osoby: superwizor i pracownik socjalny. Pozwala na pracę z superwizowanym w oparciu o jej doświadczenie. Superwizor nie obserwuje bezpośrednio pracy osoby superwizowanej. Opis sytuacji i zdarzeń polega na odgrywaniu ról, opisywaniu przypadków i dyskusji na nimi.

Superwizja uczestnicząca- polega na uczestnictwie superwizora w pracy pracownika socjalnego z klientem pomocy społecznej. Jest pracą z superwizowanym w warunkach jego bezpośredniej pracy z klientem. Superwizor ma możliwość bezpośredniego wpływu na proces udzielania wsparcia przez pracownika dla klienta.

Superwizja grupowa- polega na pracy superwizora z niewielką grupą pracowników socjalnych (kilka osób). Daje możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Daje szanse na całościową ocenę funkcjonowania procedur i jakości pracy personelu w Ośrodku.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl