Promocja i kreowanie wizerunku samorządu terytorialnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania działań związanych z promocją i kreowaniem wizerunku firmy. Uczestnicy szkolenia poznają zasady budowania strategii PR i promocji. Ponadto w trakcie praktycznych warsztatów dokonają analizy obecnej strategii promocji oraz przećwiczą umiejętności wykorzystania różnych narzędzi PR i promocji dla celów budowania kampanii wizerunkowych.

Program szkolenia

Rola promocji i budowania wizerunku

 • Wpływ wizerunku firmy na realizacje celów
 • Cele i funkcje PR w promocji
 • Kto odpowiada za PR i promocję
 • Miejsce PR i promocji w strukturze organizacyjnej firmy
 • Najczęstsze problemy we wdrażaniu działań PR i skutecznych narzędzi promocji organizacji

Analiza obecnej strategii promocji organizacji – warsztat i ćwiczenia

 • Analiza obecnej strategii i celów strategicznych
 • Analiza SWOT w obszarze promocji i PR organizacji
 • Analiza dotychczasowych działań w kontekście grupy docelowej odbiorców i ich skuteczności
 • Benchamarking- analiza dobrych praktyk jako źródło inspiracji
 • Wykorzystanie kanałów- określenie  mocnych i słabych stron- media tradycyjne a media wirtualne

Komunikowanie się z odbiorcami przekazów PR/ Wybrane metody i narzędzie do kreowania wizerunku

 • Projektowanie kampanii PR/promocji
 • Kampania PR, a reklama i promocja (podobieństwa i różnice w planowaniu kampanii)
 • Sposoby pozyskiwania informacji (opracowanie planu działania)
 • Media relations
  – miejsce media relations w PR
  – narzędzia media relations
  – komunikaty prasowe

PR kryzysowy – reagowanie na trudne sytuacje, które negatywnie wpływają za PR szkoły

 • Przewidywanie i diagnozowanie kryzysu- plan kryzysowy
 • Elementy prawa prasowego- sprostowania i inne formy ochrony prawnej
 • Niebezpieczeństwa komunikacji w Internecie

Metody szkoleniowe

 • Wykład interaktywny
 • Dyskusja
 • Warsztat grupowy
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadku
 • Prezentacja

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl