Prawo Pracy

Cel szkolenia

Zapoznanie się z metodologią prowadzenia dokumentacji zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów prawa dotyczących dokumentowania stosunku pracy. Zapoznanie się z Kodeksem Pracy oraz dokumentami kandydata do pracy i pracownika.

Program szkolenia

 • CV, list motywacyjny, rekrutacje
 • Kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz dla pracownika
 • Teczka osobowa A,B,C
 • Wyliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego- zasady i dokumenty
 • Regulamin pracy
 • Umowa o pracę
 • Umowy cywilno-prawne
 • Kary porządkowe
 • Odpowiedzialność materialna
 • Urlopy i inne nieobecności
 • Zmiany w treści stosunku pracy
 • Ustanie zatrudnienia
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl