Praktyczne zastosowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w projektach dofinansowanych z UE

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji i instytucji aplikujących lub realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również do wszystkich osób, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu stosowania równości szans w realizacji projektów.

Cel szkolenia

 • Zrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn – czym jest a czym nie jest polityka równości płci
 • Zdobycie wiedzy na temat kulturowej tożsamości płci (gender).
 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji
 • Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum oraz strategii działań na rzecz równości
 • Zdobycie umiejętności planowania projektu pod kątem realizacji działań równościowych zgodnych z zasadą równości mężczyzn i kobiet

Program szkolenia

 1. Polityka równości, czyli gender mainstreaming – podstawowe pojęcia [2h]
 • Podstawowe informacje dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn
 • Wytyczne i aspekty prawne stosowania zasady równości szans
 • Przyczyny występowania oraz typy dyskryminacji i jej przejawy
 • Równość płci = równość szans
 1. Planowanie projektu – zasada równości szans kobiet i mężczyzn z perspektywy tzw. standardu minimum wniosku o dofinansowanie projektu [2h]
 • Schody do równości- typy projektów
 • Zasady wyboru projektów pod kątem płci
 1. Zasada równości w projektach dofinansowanych z UE – krok po kroku (ćwiczenia) [3h]
 • Analiza pod kątem płci
 • Cele równościowe
 • Działania i rezultaty wrażliwe na płeć
 • Zarządzanie projektem
 • Ewaluacja i monitoring
 1. Panel dyskusyjny i podsumowanie szkolenia [1h]

Korzyści

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • Poznają definicje związane z tematyką równości szans kobiet i mężczyzn, aby zwiększyć umiejętności praktycznego wprowadzania polityk horyzontalnych do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
 • Podniosą świadomość znaczenia kwestii horyzontalnych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Dowiedzą się jak spełnić wymogi w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn obowiązujące w projektach unijnych
 • Poznają także najefektywniejsze rozwiązania i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl